Revenio Group Oyj: Vuosikertomus 2016 on julkaistu

Report this content

Revenio Group Oyj, Tilinpäätös ja toimintakertomus, 1.3.2017 klo 11:00

Revenio Group Oyj:n vuosikertomus 2016 on julkaistu

Revenio Group Oyj:n vuoden 2016 vuosikertomus on julkaistu. Vuosikertomus on saatavilla PDF-muotoisena suomeksi ja englanniksi yhtiön internet-sivuilla www.revenio.fi sekä tämän tiedotteen liitteenä. Vuosikertomus sisältää konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Painettu vuosikertomus ilmestyy viikolla 12. Vuosikertomuksen voi tilata osoitteesta Revenio Group Oyj, Äyritie 22, 01510 Vantaa tai sähköpostitse osoitteesta elina.kari@revenio.fi.

Revenio Group Oyj
Timo Hildén
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén,
tel. +358 40 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi silmänpaineen mittausteknologiaan keskittyvä Icare Finland Oy sekä sen 100 %:sti omistama tytäryhtiö Icare USA Inc., tutkimus- ja kehityshankkeisiin keskittyvä Revenio Research Oy, sekä 53,5 %:sti omistettu tytäryhtiö Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 23,4 miljoonaa euroa, liiketuloksen ollessa 30,1 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä