Revenio Group Oyj: YT-NEUVOTTELUT REVENION RIB-ERIKOISVENELIIKETOIMINNASSA SAATU PÄÄTÖKSEEN

Revenio Group Oyj       Pörssitiedote         9.9.2014 kello 9:00
YT-NEUVOTTELUT REVENION RIB-ERIKOISVENELIIKETOIMINNASSA SAATU PÄÄTÖKSEEN

Terveysteknologiaan keskittyvän Revenio Group Oyj:n Teknologia ja Palvelut
-segmentin RIB-erikoisveneliiketoimintaa edustavassa Boomeranger Boats Oy:ssä
käydyt yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Yt-neuvottelut koskivat koko
Boomeranger Boats Oy:n henkilökuntaa, yhteensä noin 27 henkilöä.

Neuvottelujen lopputuloksena yhtiöllä on 15.10.2014 alkaen mahdollisuus tehdä
tilanteen vaatimia sopeuttamistoimenpiteitä tarpeellisessa laajuudessa.
Toimenpiteiden laajuus tulee määräytymään tilauskannan kehityksen perusteella.

Yt-neuvotteluiden myötä päätettyjen toimenpiteiden tavoitteena on sopeuttaa
yhtiön kulurakennetta haastavaksi muuttuneessa liiketoimintaympäristössä.
Toimenpiteillä varaudutaan mahdolliseen tilanteeseen, jossa Boomeranger Boats
Oy:n tämänhetkinen merkittävä tarjouskanta ei toteutuisi. Haasteen tarjouskannan
realisoitumiselle aiheuttaa yleinen taloustilanne, jonka on nähty viivyttävän
päätöksentekoa. Toimenpiteellä halutaan varmistaa myös Revenio-konsernin
strategian mukainen kannattavuuskehitys.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040 567 5520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi


Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty
Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä
globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja
-palvelut.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 25,7 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 21,7 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.
Tilaa