• news.cision.com/
  • Revenio Group Oyj/
  • Revenio Group Oyj on julkaissut vuoden 2018 vuosikertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen

Revenio Group Oyj on julkaissut vuoden 2018 vuosikertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen

Report this content

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote 27.2.2019 kello 10.30

Revenio Group Oyj:n vuoden 2018 vuosikertomus sekä hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on julkaistu yhtiön internetsivuilla suomeksi ja englanniksi osoitteissa:

https://www.reveniogroup.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit (suomeksi)

https://www.reveniogroup.fi/en/investors/financial-reports   (englanniksi)

Vuosikertomus sisältää toimitusjohtajan katsauksen sekä tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sisältää myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Revenio on julkaissut lisäksi erillisen palkka- ja palkkioselvityksen suomeksi ja englanniksi osoitteissa:

https://www.reveniogroup.fi/sijoittajille/hallinto-ja-ohjausjarjestelma (suomeksi)

https://www.reveniogroup.fi/en/investors/corporance-governance-statement (englanniksi)

Vuosikertomus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat saatavilla pdf-tiedostoina myös tämän pörssitiedotteen liitteenä. Revenio ei julkaise edellä mainittuja dokumentteja painettuina.

REVENIO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén

puh. +358 40 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on maailmanlaajuisesti menestynyt suomalainen terveysteknologiayhtiö. Kehitämme ja kaupallistamme tehokkaita ja helppokäyttöisiä terveysteknologiaan liittyviä seulontalaitteita kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien tunnistamiseen.  

Olemme tällä hetkellä keskittyneet erityisesti glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistamiseen ja mittaamiseen. Markkina-alueenamme on koko maailma, ja tuotteitamme myydään yli 100 maassa.

Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoiton ollessa 33,3 % liikevaihdosta. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.