Revenio on saattanut CenterVue-yrityskaupan päätökseen

Report this content

Pörssitiedote, 30.4.2019 klo 14.30

Revenio on saattanut CenterVue-yrityskaupan päätökseen

Revenio Group Oyj (”Revenio”, ”Yhtiö”) on tänään saattanut päätökseen 13.4.2019 tiedotetun yrityskaupan italialaisen CenterVue SpA:n (”CenterVue”) koko osakekannan ostamisesta 59 miljoonan euron yritysarvolla (enterprise value). Kauppahinta suoritettiin käteisellä. Lisäksi osapuolet ovat sopineet järjestelystä, jossa Revenio maksaa 1 miljoonan euron lisäkauppahinnan osapuolten sopimien lisäkauppahintaa koskevien ehtojen toteutuessa vuoden 2020 loppuun mennessä. Yrityskaupan toteuttamiseksi Revenio on perustanut Italiaan tytäryhtiön Revenio Italy S.R.L., joka osti kohdeyhtiön osakkeet. Revenio on taannut kauppakirjassa tytäryhtiön kauppahintaan liittyvät maksuvelvoitteet. Yrityskaupan täytäntöönpano ei vaadi kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Revenion toimitusjohtaja Timo Hildén kommentoi:

”Olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että CenterVue-yritysostomme on nyt viety ripeässä tahdissa päätökseen ja pääsemme käynnistämään integraatiotyön suunnitellusti. Yrityskauppa tukee tavoitettamme vahvistaa asemaamme silmän ja erityisesti glaukooman diagnostiikkaan ja seurantaan liittyvien tuotteiden globaalina markkinajohtajana. Molempien yhtiöiden tunnetut brändit, vahva installoitu laitekanta ja patenteilla suojattu teknologia mahdollistavat sen, että voimme tarjota molempien yhtiöiden asiakkaille kaikki glaukooman diagnostiikkaan tarvittavat modernit tuotteet. CenterVuen kuvantamistuotteet mahdollistavat lisäksi Revenion tuoteportfolion laajentamisen glaukooman ulkopuolelle nopeasti yleistyviin silmäsairauksiin. Molempien yhtiöiden henkilöstö on äärimmäisen motivoitunutta ja eteenpäin katsovaa, minkä uskon edesauttavan merkittävästi yhteisten toimintatapojen ja yrityskulttuurin rakentamisessa.”

Lisäarvo osakkeenomistajille ja yrityskaupan taloudellinen vaikutus

Italialainen CenterVue on yksi oftalmologisten laitteiden johtavista globaaleista toimittajista. Sen tuotteet täydentävät erinomaisesti Revenion tonometriaan keskittynyttä tuoteportfoliota. Revenion ja CenterVuen havainnollistava*)yhdistetty liikevaihto vuodelta 2018 oli 49,3 miljoonaa euroa. Yrityskaupan arvioidaan olevan vaikutukseltaan Revenion kasvua nopeuttava ja sillä arvioidaan olevan välitön käyttökatetta parantava vaikutus.

Revenio saa CenterVue-yritysoston myötä kannattavasti kasvaneen yrityksen ja sen vahvan silmän diagnostiikkaan liittyvän tuoteportfolion. Yritysoston jälkeen Reveniolla on mahdollisuus tarjota oftalmologisia tuotteita asiakkailleen yhden toimittajan periaatteella (”one-stop-shop”), mikä tarjoaa erinomaiset lähtökohdat tulevaisuuden kasvulle. Yrityskauppa tuo Reveniolle myös merkittävän määrän glaukooman ulkopuolista optista osaamista, jota sillä ei aiemmin ole ollut.

Yrityskaupan arvioidaan nopeuttavan Revenion liikevaihdon kasvua ja sillä arvioidaan olevan myös välitön käyttökatetta parantava vaikutus.

Perustuen alustaviin arvioihin mahdollisista synergioista, yhdistyneen yhtiön arvioidaan saavuttavan yhteensä 5 %:n vuotuiset myynti- ja kustannussynergiat yhdistyneen yhtiön liikevaihdosta laskettuna.

Yrityskaupan ei oleteta aiheuttavan merkittäviä kertaluonteisia integrointikustannuksia tai -investointeja.

Revenio tarkentaa yrityskaupan johdosta 14.2.2019 antamaansa tulosohjeistusta sen jälkeen kun yritysosto on saatettu loppuun, ostetun yrityksen tase on allokoitu ja hankintamenolaskelmat valmistuneet.

*) Yhdistetyt taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Yhdistellyt taloudelliset tiedot antavat kuvan yhdistyneen yhtiön liikevaihdosta olettaen, että liiketoiminnot olisivat kuuluneet samaan yhtiöön viimeisimmän tilikauden alusta lähtien. Yhdistellyt taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen, eikä niitä tule pitää pro forma -taloudellisina tietoina, sillä niissä ei ole otettu huomioon laatimisperiaatteiden välisiä eroja.

Yrityskaupan rahoitus

Osa kauppahinnasta maksettiin yrityskauppaa varten ottamallaan tavanomaisten ehtojen mukaisella velkarahoituksella, joka on otettu Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeltä (“Danske Bank”). Yritysjärjestelyyn liittyvä velkarahoitus koostuu 30 miljoonan euron määräaikaislainasta, jota lyhennetään 1,05 miljoonalla eurolla vuosineljänneksittäin ja jonka lyhentämätön osuus erääntyy maksettavaksi 3 vuoden kuluttua yrityskaupan toteutumisesta.

Jäljelle jäävän osan kauppahinnasta Revenio maksoi suunnatusta osakeannista 24.4.2019 saamillaan varoilla.

Avainlukuja

CenterVue

Taulukossa esitetyt luvut perustuvat CenterVuen tilintarkastamattomiin, Italian kirjanpitolain ja standardin mukaisiin laadintaperiaatteisiin eikä niitä ole IFRS-oikaistu.
                                   

                                                                                 2018             2017

Liikevaihto (MEUR)                                                  18,6                 15,0

Liiketulos (MEUR)                                                     3,9                   2,0

Liiketulos-%                                                              21,2 %             3,5 %

Pitkäaikaiset varat (MEUR)                                      0,5                    0,5

Lyhytaikaiset varat (MEUR)                                      12,5                 8,1

Varat yhteensä (MEUR)                                            13,0                 8,6

Oma Pääoma (MEUR)                                              7,2                  4,1      

Velat yhteensä (MEUR)                                            5,9                   4,5

Oma pääoma ja velat yhteensä (MEUR)                  13,0                 8,6

Neuvonantajat

Ernst & Young Oy on toiminut yrityskaupan neuvonantajana ja Eversheds Sutherland juridisena neuvonantajana.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén, puh. +358 40 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan.

Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia glaukooman diagnoostiikkaa ja hoidon aikaista seurantaa avustavia laitteita.

Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion teknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.