YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET REVENIO GROUPIN MIDAS TOUCH-KONSERNISSA

Revenio Group Oyj      Pörssitiedote 4.11.2010 klo 12.00
      
YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET REVENIO GROUPIN MIDAS TOUCH-KONSERNISSA

Midas Touch Media Oy:n ja Midas Touch Gateway Oy:n 10.9.2010 alkaneet
YT-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen jälkeen Midas Touch Media Oy:n ja
Midas Touch Gateway Oy:n koko henkilöstö, yhteensä 85 henkilöä irtisanotaan.
Irtisanomiaikojen päätyttyä yhtiöiden toiminta loppuu Jämsässä ja
Lappeenrannassa. 

Midas Touch-konsernin tuotantotoiminta keskitetään jatkossa Iisalmeen ja
Pieksämäelle. Laajalla uudelleenjärjestelyllä tavoitellaan Midas
Touchin-konsernin kannattavuuden selkeää parantamista toiminnan oltua pitkään
raskaasti tappiollista. 

Neuvottelutuloksella ei ole vaikutusta Revenio Group Oyj:n vuoden 2010
tulosohjeistukseen.
		 
Revenio Group Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille
onyhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva 
liiketoiminta.

Revenio- konserni muodostuu seitsemästä itsenäisesti liiketoimintaa
harjoittavasta yhtiöstä, jotka muodostavat viisi liiketoimintasegmenttiä.
Tytäryhtiöt ovat Done Information Oy, Done Logistics Oy, Done Software
Solutions Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats Oy, Finnish Led-Signs Oy ja
Midas Touch Oy.

Tilaa