Kansallisilla hyvinvointitalkoilla taisteluun elintapasairauksia vastaan

(Pdf-muotoinen tiedote on viestin lopussa.)

WHO:n mukaan Euroopassa jo lähes 70 % terveydenhuollon menoista kuluu kroonisten sairauksien hoitoon. Elintavoilla on keskeinen rooli näiden sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Kansanterveyden edistämiseksi Suomessa on kehitetty innovatiivisia sähköisiä välineitä, jotka auttavat ihmisiä kantamaan vastuuta omasta terveydestään sekä hillitsemään terveysmenojen kasvua. Sähköisiä hyvinvointipalveluja esittelevä Omaksi hyväksi 2013 -kampanja haastaa suomalaiset tekemään henkilökohtaisia hyvinvointilupauksia.

Terveydenhuollon rakenteita on tulevaisuudessa pakko muuttaa radikaalisti, jotta pienenevät resurssit saadaan riittämään huoltosuhteen heikentyessä. Siksi terveydenhuollon painopistettä on tärkeää saada siirretyksi nykymallin mukaisesta sairauksien hoidosta ennakoivan terveydenhuollon suuntaan.
– Terveydenhuollon keskeinen rakennemuutos koskee potilaiden roolia hoitoprosessissa, sillä elintapasairaudet ovat yleistymässä ja niiden hoitamiseen kuluu jo nyt 60–70 % terveysmenoista. Nimensä mukaisesti elintapasairauksia voidaan kuitenkin ehkäistä hyvillä elintavoilla. Vaikka terveysvalistusta on runsaasti tarjolla, niin haasteena on motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta terveydestään, kertoo VTT:n tutkimusprofessori Niilo Saranummi.

Sähköiset hyvinvointipalvelut avuksi elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn

Tammikuussa 2013 avattu Taltioni-tietokanta tarjoaa suomalaisille mahdollisuuden tallentaa omaan terveyteensä liittyviä tietoja henkilökohtaiselle, sähköiselle terveystilille. Taltioni-terveystili ja siihen kytketyt sovellukset, kuten Wellmo, tarjoavat hyödyllisiä työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen. Terveystilille koottavia tietoja ovat esimerkiksi rokotustiedot, lääkitykset, laboratoriotulokset, verenpainemittaukset sekä ravinto- ja liikuntatiedot. Taltionin avulla käyttäjät voivat myös jakaa valitsemiaan tietoja turvallisesti esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten ja omaisten kanssa. Maksuttoman terveystilin voi avata osoitteessa www.taltioni.fi.

Henkilökohtaisesta hyvinvointilupauksesta lahjoitetaan 10 senttiä Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:lle
Omaksi hyväksi 2013 -kampanja
on Taltionin, mobiilisovellus Wellmon sekä lääkäri-, työterveys- ja terveydenhuoltopalveluita tarjoavan Terveystalon yhteinen hanke, jonka tavoitteena on aktivoida suomalaiset vaalimaan omaa terveyttään. Kampanjassa jokainen voi tehdä parhaiten itselleen sopivan hyvinvointilupauksen, esimerkiksi liikuntaan, painoon, uneen tai alkoholinkäyttöön liittyen. Toteutuessaan yksittäiset lupaukset johtavat laajempaan asennemuutokseen, jolla on myös yhteiskunnallista vaikutusta kohentuvan kansanterveyden myötä. Henkilökohtaisen hyvinvointilupauksen tekeminen edistää samalla yhteistä hyvää, sillä jokaisesta Taltioni-terveystiliin liitetystä lupauksesta lahjoitetaan 10 senttiä Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:lle.

Wellmo
-mobiilisovelluksen avulla käyttäjät voivat asettaa itselleen terveystavoitteita, seurata edistymistään sekä saada tukea niiden saavuttamiseksi ja saada siten kannustimen oman hyvinvointilupauksen toteuttamiseen. Helppokäyttöinen Wellmo-sovellus toimii Android-, iPhone- ja Windows Phone 8 -puhelimissa. Sovelluksen Symbian-versio on tulossa myöhemmin. Wellmon tuottamat terveystiedot päivittyvät automaattisesti sovellukseen liitetylle Taltioni-terveystilille. Wellmon voi ottaa maksutta käyttöön kampanjan aikana 2.5.–31.10.2013 osoitteessa: www.omaksihyvaksi.fi. Sovelluksen käyttöä voi jatkaa 31.12.2013 saakka.

Lisätietoja:
www.omaksihyvaksi.fi
, www.wellmo.com, www.terveystalo.com ja www.taltioni.fi
Mobile Wellness Solutions MWS Oy
, toimitusjohtaja Jaakko Olkkonen, puh. 050 482 2161, jaakko.olkkonen@mwsoy.com
Taltioni osuuskunta
, toimitusjohtaja Tuomas Teuri, puh. 040 754 9507, tuomas.teuri@taltioni.fi
Suomen Terveystalo Oy, johtaja Jussi Perkiö, puh. 030 633 1705, jussi.perkio@terveystalo.com


Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry, www.uusilastensairaala2017.fi
Tuula Colliander, puh. 040 575 3626, tuula.colliander@uusilastensairaala2017.fi

Viestintä:

PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, puh. (09) 170 070

Karri Harju, karri.harju@promode.fi

Liitteet & linkit