TULIKIVEN TAVOITTEENA ON PUHTAAMPIEN TULISIJOJEN SUOMI

(Linkit painokelpoisiin kuviin ja PDF-muotoiseen tiedotteeseen ovat viestin lopussa.)

Puun poltossa puhtaan palamisen edellytyksiin voidaan tehokkaasti vaikuttaa oikeanlaisella polttotekniikalla. Erinomainen energiatehokkuus ja tutkitusti alhaiset päästöt ovat tehdasvalmisteisten takkojen selviä etuja paikalla muurattaviin tulisijoihin verrattuna. Suomalainen Tulikivi Oyj on tuotekehityksessään sitoutunut kehittämään puhtaampaa polttotekniikkaa ja suunnittelemaan vähäpäästöisiä tulisijoja, joiden hyötysuhde on korkea. Puhtaamman hengitysilman edistämiseksi Tulikivi käynnisti vuonna 2007 Puhtaampien tulisijojen Suomi -hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta puun oikeaoppisesta polttamisesta sekä uusia kolmannes maamme vanhoista tupruttavista tulipesistä vuoteen 2020 mennessä.

Tulikiven tulisijat täyttävät maailman tiukimmat ympäristömääräykset
Puulämmityksellä on Suomessa pitkät perinteet, sillä sääolosuhteiden vuoksi maahamme on syntynyt ainutlaatuinen varaavien tulisijojen kulttuuri. Maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja, suomalainen Tulikivi Oyj on yhtenä alan edelläkävijöistä sitoutunut puhtaamman polttotekniikan edistämiseen tuotekehityksessään. Tulikiven teknologia on hyväksytty ympäri maailmaa, ja yhtiön tuotteet läpäisevät maailman tiukimmat päästönormit.

– Tulikivi ottaa puhtaan palamisen tavoitteen tuotekehityksessään huomioon kahdella eri tavalla. Ensisijaisesti kehitetään polttotekniikkaa, jossa palaminen saadaan hallittua optimoimalla palamisilman syöttöä. Näin taataan puhtaan palamisen kolme edellytystä, eli kaasujen sekoittuminen, riittävä lämpötila ja riittävä viipymäaika. Tulikiven patentoima pyörrepesä-polttotekniikka, jonka neljäs sukupolvi on tällä hetkellä työn alla, on tämän kehitystyön tulosta. Toisaalla haemme myös aktiivisesti ratkaisua savukaasujen puhdistamiseen pienpolttoon sopivan teknologian avulla, kertoo Tulikiven tuotekehityspäällikkö Jari Sutinen.

Pyörrepesässä palamiskaasut palavat loppuun hallitusti ja erittäin puhtaasti. Perinteisen vanhan tulisijan hiilimonoksidi- eli häkäpäästöt ovat noin 3 500 ppm (parts per million). Maailman tiukin, Saksan säätämä päästönormi sallii tulisijalle vain 1 200 ppm:n hiilimonoksidipäästöt, mutta Tulikiven pyörrepesä pudottaa hiilimonoksidin määrän lähes puoleen tästä. Tulikivi otti ensimmäisenä suomalaisena tulisijavalmistajana käyttöön CE-merkin varaaville uuneille. Suomessa toistaiseksi vapaaehtoinen CE-merkintä todistaa, että tuote täyttää EU-direktiivin tiukat turvallisuus- ja muut vaatimukset.

Tulikivi Green – raikkaamman ympäristön puolesta

– Varaava takkauuni on vaivaton ja taloudellinen ratkaisu hiilidioksidineutraalin polttoaineen käytön lisäämiseksi. Tulikivi osallistuu aktiivisesti puun polton päästöjä ja terveys- sekä muita vaikutuksia selvittävään kansalliseen ja kansainväliseen tutkimustoimintaan ja hyödyntää tuloksia tuotekehityksessään. Tulisijan käyttöä tehostamaan luodut Tulikivi Green -tuotteet tarjoavat mahdollisuuden uunin hyötysuhteen ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä varaavan tulisijan kytkemiseen osaksi talon lämmitysjärjestelmää, Sutinen sanoo.

Puhdasta palamista edistävät P10- ja P11-pelletinpolttojärjestelmät mahdollistavat puuklapien lisäksi pelletin käytön polttoaineena Tulikivi-uunissa. Tasalaatuinen, kuiva pelletti palaa tehokkaasti, puhtaasti ja esteettisesti kauniilla liekillä. Pellettijärjestelmän voi hankkia lisävarusteena sekä uusiin että vanhoihin Tulikiven vuolukiviuuneihin (takkaryhmät 1 ja 2).

Uusimpiin Tulikiven tulisijoihin on saatavana lisäksi C10-uuninohjausjärjestelmä, joka säätää automaattisesti uunin palamisilmaa. Järjestelmä neuvoo käyttäjää oikeaan polttotapaan, mikä tehostaa polttopuun käyttöä sekä vähentää poltossa syntyviä päästöjä. Tulikiven sisustustakoissa on vakiovarusteena täysin automaattinen palamisilmanohjaus, joka takaa puun puhtaamman palamisen.

Tulikivi Green -tuoteperheeseen kuuluu myös W10-vesilämmitysjärjestelmä, jossa Tulikiven kaksikuorirakenteisen tulisijan sisä- ja ulkokuoren väliin asennetaan lämmönsiirrinpaketti. Sen avulla jopa 50 % tulisijan varaamasta lämmöstä voidaan siirtää vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Näin tulisijan hyötysuhdetta voidaan parantaa entisestään.

Faktoja puun poltosta Suomessa

-  Suomessa on yli 2 miljoonaa tulisijaa tai lämmityskattilaa.
-  Lisäksi puukiukaita ja -kattiloita on noin 1,5 miljoonaa.
-  Suomessa arvioidaan olevan noin 200 000 puilla lämmitettävää kotitaloutta.
-  Noin 80 prosenttia Suomen tulisijoista on lämpöä varaavia.
-  Metsätilastollisen vuosikirjan mukaan puuta palaa Suomessa noin 5,2 miljoonaa kuutiota vuodessa.
-  Suomen kokonaisenergiankulutuksesta puun polton osuus on vain noin 3 prosenttia.
-  Asuntojen tulisijat ovat tärkeä osa kansakunnan kriisivalmiutta sähkökatkostilanteissa ja tapauksissa, joissa lämmitysenergian saanti on muuten vaikeutunut.
-  Merkittävä osa puun pienpoltosta syntyvistä pienhiukkaspäästöistä aiheutuu väärästä polttotavasta, kuten liian märkien puiden käytöstä ja liian vähäisestä ilman saannista johtuvasta ns. kitupoltosta.
-  Poltosta aiheutuvia ongelmia on havaittu eniten pientalovaltaisissa taajamissa, joissa käytetään pääasiassa vanhoja tulisijoja.
-  Savuhaittoja voidaan vähentää opastamalla puun oikeaoppiseen polttamiseen, rajoittamalla huonokuntoisten tulisijojen käyttöä taajamissa sekä säätämällä tulisijoille riittävät päästö- ja hyötysuhderajoitukset.

Lue lisää: http://www.tulikivi.fi/tulikivi/Puhtaampien_tulisijojen_puolesta_lyh

Lisätietoja:

Tulikivi Oyj, www.tulikivi.fi
tuotekehityspäällikkö Jari Sutinen, puh. 0207 636 285, jari.sutinen@tulikivi.fi
tiedottaja Eerika Olkinuora, puh. 0207 636 561, eerika.olkinuora@tulikivi.fi

Viestintä:

PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, puh. (09) 170 070
Heini Kantala, heini.kantala@promode.fi / viestintä ja kuvamateriaali

Kuvapankki:

www.tulikivi.fi -> medialle -> kuvapankki

Kuluttajatiedustelut:

Tulikivi Oyj, puh. 0403 063 000

Jälleenmyynti:
Tulikivi-studiot kautta maan

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on neljä tuoteryhmää: Tulisijat, Saunat, Sisustus ja Astiat. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa, josta viennin osuus on noin puolet. Tulikivellä työskentelee noin 500 ihmistä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Vuosi 2014 oli Riannossa muutosten vuosi. Ostimme kaksi vahvaa viestintä­toimistoa: Promoden ja Soprano Communicationsin. Tästä vuodesta eteenpäin olemme kaikki yhtä Riannoa.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit