71 % yrityksistä digikypsiä 2019 mennessä?

Ricoh Europen tutkimusyhtiö Coleman Parkesilta heinäkuussa 2014 tilaamasta Digital Maturity -tutkimuksesta käy ilmi, että valtaosa (71 %) yrityksistä uskoo siirtyvänsä digitaalisen kehittymisen vaiheesta digitaaliseen kypsyyteen jo seuraavan viiden vuoden kuluessa. Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä peräti 77 prosenttia niin Euroopassa kuin Lähi-idässäkin pitää digitaalista kypsyyttä – tilannetta, jossa organisaatio parantaa suorituskykyään edistyksellisillä työkaluilla ja on sitoutunut teknologian käyttämiseen, teknologiavetoisiin aloitteisiin ja digitaalisesti hallinnoituihin prosesseihin – ensisijaisen tärkeänä.

Muutos vuodentakaiseen on huomattava. 63 prosenttia tuolloiseen tutkimukseen osallistuneista oli sitä mieltä, että heidän organisaatiollaan on vielä melkoisesti matkaa digiaikaan. Mielipiteen muutos saattaa johtua sekä teknologisen kehityksen yhä kiihtyvästä vauhdista että lisääntyvän teknologiaosaamisen ja teknologisten prosessien hyödyntämisen selkeistä eduista.

Digitaalisen kypsyyden saavuttamisen suurimpana esteenä pidetään kustannuksia (68 %), mutta yrityksissä ymmärretään myös digikypsyyden tuomat taloudelliset hyödyt. Lähes kolme neljäsosaa (73 %) tutkimukseen vastanneista uskoo, että digikypsyys parantaa suoraan yrityksen tulosta ja 62 prosenttia uskoo digikypsyyden lisäävän yrityksen arvoa niin sijoittajien kuin omistajienkin silmissä.

Vaikka digitaalisen kypsyyden eduista vallitsee laaja yksimielisyys – yleisimpiä vastauksia olivat liiketoimintaprosessien nopeutuminen (80 %), kilpailuetu (70 %) sekä päätöstenteon nopeutuminen (69 %) – tutkimuksesta voidaan vetää myös huolestuttavia johtopäätöksiä. Vastaajat näyttävät olevan jopa liian luottavaisia yrityksensä digitaalisten kykyjen ja valmiuksien suhteen. Puolet vastaajista piti suurimpina digitaalisen kypsyyden saavuttamisen esteinä

  • organisaation työtapojen muuttamista uuden teknologian mukaisiksi
  • teknologian, prosessien ja työtapojen yhteensovittamista
  • kyvyttömyyttä saavuttaa digitaalinen kypsyys ilman ulkoisen kumppanin apua.

"Viimeisen vuoden aikana yritykset ovat alkaneet nähdä digitaalisen kypsyyden positiivisena asiana. Koska teknologiavetoinen muutos kiihtyy ja siihen liittyy yhä enemmän odotuksia, digikypsyydestä on tulossa ikään kuin yritysten oletustila. Yritysten on kuitenkin ensin selvitettävä digikypsyyden tiellä olevat esteet ja varmistettava, että niillä on käytössään tarvittava infrastruktuuri muutoksen tukemiseksi ja etujen hyödyntämiseksi", sanoo David Mills, Chief Executive Officer, Ricoh Europe.

"Toimiva infrastruktuuri ja kumppanien tuki ovat tässä olennaisen tärkeitä. Yritysten on sitouduttava saavuttamaan ja ylläpitämään digitaalisen kypsyyden tavoitteensa samalla, kun teknologia jatkaa kehittymistään. Säännölliset arviointiprosessit, työtapojen uudistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto ovat onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä. Digitaalisesta kypsyydestä voi tulla yrityksille todellinen strategiaetu – joka parantaa lisäksi yrityksen houkuttelevuutta, mainetta ja kannattavuutta."

Lue lisää teknologiavetoisesta muutoksesta ja sen vaikutuksista osoitteessa www.thoughtleadership.ricoh-europe.com/fi/.

Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

Digitaalisesta kypsyydestä voi tulla yrityksille todellinen strategiaetu – joka parantaa lisäksi yrityksen houkuttelevuutta, mainetta ja kannattavuutta.
David Mills, Chief Executive Officer, Ricoh Europe