Euroopan koulutusalan on muututtava nopeasti – miten paineet hallitaan?

Eurooppalaiset koulutusalan johtajat uskovat, että muutosvauhdin on nopeuduttava viimeiseen kolmeen vuoteen verrattuna, ja lähes kaikki kokevat paineita nopeaan mukautumiseen. He ovat kuitenkin innoissaan teknologian roolista tulevaisuuden oppimisessa. Jopa neljännes vastaajista piti lisättyä todellisuutta yhtenä parhaista teknologioista organisaation suorituskyvyn ja opiskelukokemuksen parantamiseen (verrattuna muiden sektorien viiteen prosenttiin). Tiedot ovat peräisin Economist Intelligence Unitin Ricohille toteuttamasta The Challenge of Speed -tutkimuksesta.

Koulutusalan keskeiset huolenaiheet nopeissa muutoksissa liittyvät pääasiassa organisaatioiden tukitoimintoihin. Ketteryyden suurimpia esteitä ovat hankaluudet saada työntekijät, liiketoimintayksiköt tai toiminnot omaksumaan yhtenäinen toimintatapa (44 %) sekä byrokraattiset päätöksentekoprosessit (35 %).

"Euroopassa ollaan hyvin innostuneita oppimisen tulevaisuudesta. Euroopan komission Avoin koulutus -aloitteella pyritään edistämään avointen oppimisresurssien, kuten massiivisten avointen verkkokurssien (MOOC, Massive Open Online Courses) käyttöä. Kehittyvä teknologia parantaa opiskelukokemusta. Oppilaitokset kokevat kuitenkin paineita tuottaa jatkuvasti enemmän – usein pienemmillä resursseilla – ja pysyä edelleen houkuttelevana paikkana opiskella. Byrokraattisilla ja raskaasti hallinnoiduilla oppilaitoksilla voi kuitenkin olla vaikeuksia löytää yhtenäistä visiota, jolloin ne jatkavat toimintaansa ilman todellisia muutoksia. Ellei asiaan paneuduta nyt, koulutuslaitosten voi olla hankalaa saavuttaa laajempia tavoitteitaan tulevaisuudessa", toteaa Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe.

Johtajat tunnistavat tarpeen tehostaa organisaation tukitoimintoja, joihin liittyy runsaasti asiakirjojen käsittelyä ja hallinnollisia prosesseja. Kun heitä pyydettiin nimeämään alueet, joilla muutokseen sopeutuminen oli tärkeintä, useimmat vastasivat liiketoiminnan ydinprosessien parantaminen (44 %), uuden henkilöstön rekrytointi (42 %) ja uuden teknologian käyttöönotto (40 %). Vastaukset olivat täsmälleen samat kysyttäessä, millä alueilla he odottivat tapahtuvan eniten muutoksia seuraavan kolmen vuoden aikana. Koulutusalalla siis uskotaan, että nopean muutoksen avaimia ovat tehokkaat prosessit, oikeat henkilöt ja uusi teknologia.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että yli kaksi kolmasosaa (71 %) vastaajista on kokenut teknologian nopean kehityksen aiheuttamia mullistuksia viimeisen kolmen vuoden aikana. Tulevaisuuden suhteen ollaan hiukan luottavaisempia, sillä enää 56 prosenttia uskoo samantasoisten mullistusten jatkuvan seuraavana kolmena vuonna. Syynä optimismiin voi olla luottamus siihen, että tukitoimintojen ongelmat saadaan ratkottua koulutusalan siirtyessä yhä enemmän digiaikaan. Tukena on myös EU:n digitaalinen strategia, joka edistää jäsenvaltioiden e-oppimishankkeita.

"Johtajat tietävät selvästi, että tarvitaan lisää nopeutta ja tehokkuutta. Samalla kun teknologia tuo uusia mahdollisuuksia, heidän on kuitenkin keskityttävä muuntamaan keskeiset prosessinsa digitaalisiksi ja verkottuneiksi kokonaisuuksiksi, joissa opiskelumateriaalit ja hallinnolliset tiedot ovat saatavilla oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan. Nopeus on olennaista, kun halutaan toteuttaa menestyksekkäitä koulutusohjelmia tämän päivän tarpeisiin. Hyvä uutinen on se, etteivät koulutusalan päättäjät ole yksin. Tukea eteenpäin pääsemiseksi on saatavilla niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta", jatkaa Bruhn.

Lisätietoja nopeuden haasteista koulutusalalla löydät osoitteesta www.ricoh-europe.com/thoughtleadership/fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa