Euroopan työpaikoilla valmistaudutaan tulevaisuuden teknologiaan

Kahdeksan kymmenestä työntekijästä uskoo, että teknologiat ja prosessit, joita ei ole vielä edes olemassa muuttavat Euroopan työympäristön vuoteen 2036 mennessä. Ricohin  tilaama ja Coleman Parkesin toteuttama tutkimus pyysi edistyksellisesti ajattelevia työntekijöitä visioimaan tulevan työympäristönsä. Heidän näkemyksensä maalasivat kuvan tulevaisuudesta, jossa uudet teknologiat ja innovatiivisia työskentelytapoja ruokkivat prosessit luovat interaktiivisempia, yhteistyötä parantavia ja tehokkaampia työympäristöjä.

Tulokset osoittavat, että työntekijät haluaisivat ottaa melko lyhyessä ajassa käyttöön uutta teknologiaa, joka parantaa ja yksinkertaistaa työntekijöiden välistä viestintää ja tiedon käyttöä. Esimerkiksi rahoitusalan, terveydenhuollon, opetusalan ja julkisen sektorin työntekijät ovat hyvin kaukokatseisia seuraavien 10–22 vuoden kuluessa ilmestyvien innovaatioiden suhteen. Yli puolet odottaa kymmenen vuoden kuluessa seuraavia:

  • Interaktiiviset kosketuslaitteet (69 %)

  • Kyky tehdä kaikki tehtävät äänentunnistuksen avulla (60 %)

  • Lisätyn todellisuuden sovellukset (56 %)

He myös ennustavat voivansa lähettää seuraavan 20 vuoden kuluessa virtuaalisia avustajia tai hologrammeja kokouksiin itsensä sijaan (59 %). Kun vastaajia pyydettiin ajattelemaan vielä rohkeammin, he visioivat vielä Bluetooth-yhteyttä aivoihin ja aivosignaaleja hyödyntäviä, pieniä korvatietokoneita, jotka lähettävät ääni- ja videodataa suoraan aivoihin sähköisillä signaaleilla.

Kun työntekijöitä pyydettiin listaamaan teknisesti kehittyneen työympäristön tärkeimmät edut, he pitivät samanarvoisina liiketoiminnan ydinprosessien optimointia, parempaa pääsyä tietoihin ja kykyä saada työt tehtyä nopeammin. Nykyiset tuottavan työskentelyn edellytykset eli digitoidut prosessit, tiedon saannin ja käytön tehokkuus sekä nopea sopeutuminen teknologisiin muutoksiin tulevat siis olemaan tärkeitä tulevaisuudessakin.

Vaikka työntekijät ovat innostuneita teknologisesta kehityksestä ja arvostavat sitä, alle kolmannes (29 %) työntekijöistä kertoo yrityksensä pyrkivän tekemään tulevaisuudesta todellisuutta uusilla työskentelytavoilla ja teknologioilla. Yritykset, jotka eivät pyri rakentamaan digitaalisempaa ja ketterämpää työympäristöä jo nyt, eivät hyödynnä mahdollisuutta parantaa tuottavuuttaan ja kilpailuetuaan. Ne voivat pahimmillaan menettää tärkeitä työntekijöitä kilpailijoille ja jopa kadota täysin markkinoilta. Tutkimus myös osoittaa, että ennen keskittymistään tulevaisuuden mahdollisuuksiin yritysten kannattaa hyödyntää jo olemassa olevia edistyksellisiä teknologioita ja prosesseja. 

Sisäiset yhteistyöalustat, verkkokokoukset ja follow-me-tulostus olivat kolme tärkeintä jo olemassa olevaa ratkaisua, joita työntekijät haluaisivat käyttää parantaakseen työpanostaan jo nyt.

Työntekijät pitävät digitaalista tietoa arvokkaimpana teknologisena työkaluna – jopa tärkeämpänä kuin sähköpostia ja internetiä.

Vaikka kuusi kymmenestä vastaajasta sekä käyttää että arvostaa digitaalista tietoa, yksi kuudesta vastaajasta ei halustaan huolimatta pääse siihen käsiksi

"Seuraavat 20 vuotta tuovat mukanaan jännittäviä innovaatioita, jotka lisäävät tuottavuutta ja parantavat kilpailuetua mutta jotka myös saavat työntekijät miettimään, mitä tapahtuu seuraavaksi ja miten innovaatiot auttavat heitä toimimaan tehokkaammin. Tämä lisää organisaatioiden tarvetta miettiä ja muokata perinteisiä toimintatapojaan jo nyt, jotta tulevista innovaatioista hyötyminen helpottuisi. Joillekin muutos on kulttuurillinen. Muutos kuitenkin auttaa kaikkia menestymään seuraavan 20 vuoden ajan ja sen jälkeenkin. Ehkäpä vuosisadan puolivälissä virtuaaliset versiot itsestämme hoitavat uusimpien järjestelmien ja prosessien käyttöönoton, kun me itse keskitymme kehittämään tuottavuutta, asiakaspalvelua ja liiketoiminnan kannattavuutta ennennäkemättömillä tavoilla", toteaa David Mills, CEO, Ricoh Europe

Lue lisää teknologisen muutoksen vaikutuksista osoitteesta thoughtleadership.ricoh-europe.com/fi/

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa

Lainaukset

Ehkäpä vuosisadan puolivälissä virtuaaliset versiot itsestämme hoitavat uusimpien järjestelmien ja prosessien käyttöönoton, kun me itse keskitymme kehittämään tuottavuutta, asiakaspalvelua ja liiketoiminnan kannattavuutta ennennäkemättömillä tavoilla.
David Mills, CEO, Ricoh Europe