Gartner: Ricoh jälleen Magic Quadrantin johtajien neljänneksessä

Ricohin vahvuuksia ovat kokonaisvisio ja toteutuskyky.

TOKIO, 12.1.2016 – Gartner on sijoittanut Ricohin jälleen johtajien neljännekseen maailmanlaajuisten hallinnoitujen tulostus- ja sisältöpalveluiden arvioinnissaan "Magic Quadrant for Managed Print and Content Services Worldwide"1. Uusimman tunnustuksen myötä Ricoh sijoittui Gartnerin johtajaluokkaan jo kuudetta vuotta peräkkäin.

Tänä vuonna Gartnerin arviointi kattaa hallinnoidut tulostuspalvelut (Managed Print Services, MPS) sekä sisältöpalvelut (Managed Content Services, MCS). Hallinnoidut tulostuspalvelut ovat ulkoisia palveluja, jotka optimoivat tai hallinnoivat yrityksen tulostusta ja auttavat tavoitteiden saavuttamisessa. Sisältöpalvelut ovat Gartnerin määritelmän mukaan liiketoimintaviestinnän optimointiin tähtääviä kokonaisratkaisuja, jotka koostuvat konsultoinnista, ohjelmistoratkaisuista ja kokonaisuuden toteutuksesta käyttöönottoineen.

Ricoh haluaa tarjota asiakkailleen tavan tallentaa, muuntaa ja hallita tietoa, ja on kehittänyt tätä varten kokonaisvaltaisen ja räätälöitävän hallinnoidun tulostuspalvelun. Ricoh tarjoaa lisäksi asiakaskeskeisiä sisältöpalveluja, jotka optimoivat tulostusympäristön IT-puolta sekä automatisoivat ja optimoivat liiketoimintaprosesseja käyttäen äärimmäisen hyväksi havaittua yritysten muutoksenhallintametodologiaa. Palvelut sisältävät myös tarvearvioinnin ja ratkaisujen kehitysprosessin, joiden avulla selvitetään, miten yritys hallinnoi tietoja ja liiketoimintaprosesseja ja joiden tavoitteena on vähentää IT-osastojen taakkaa. Jotta asiakkaat saisivat Ricohilta mahdollisimman tehokasta palvelua, Ricoh kouluttaa itse hallinnoiduista tulostus- ja sisältöpalveluista vastaavan henkilöstön.

Monet hallinnoidut tulostuspalvelut keskittyvät ainoastaan laitteisiin ja tulostuksen hallintaan, mutta Ricohilla on paljon kokonaisvaltaisempi lähestymistapa, joka hyödyntää Ricohin viisivaiheista adaptiivista mallia. Malli tarjoaa asiakkaille räätälöidyn palvelun, joka keskittyy koko palveluprosessin ymmärtämiseen, tehostamiseen, toteutukseen, optimoimiseen ja hallinnoimiseen.

“Uskomme, että sijoittuminen Gartnerin johtajien neljännekseen osoittaa, että olemme sitoutuneita tarjoamaan globaaleille asiakkaillemme mahdollisimman tehokkaita työkaluja toiminnan ja kilpailukyvyn jatkuvaan parantamiseen”, sanoo Carsten Bruhn, Group Vice President & General Manager, Services Business Center, Ricoh Company, Ltd. ”Lähestymme kaikkia asiakkuuksiamme viisivaiheisen adaptiivisen mallimme avulla. Se varmistaa, että asiakas hyötyy jatkuvista parannuksista, lisää tarjoamamme palvelun arvoa ja luo pitkäaikaisia kumppanuuksia asiakkaidemme kanssa. Hallinnoitujen tulostuspalveluiden ala muuttuu jatkuvasti, ja tämän lähestymistapamme ansiosta voimme mukautua joustavasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, oli heidän tilanteensa mikä tahansa.”

Lisätietoja Ricohin palveluista osoitteesta www.ricoh.fi..

*i. Gartner, Magic Quadrant for Managed Print and Content Services, Ken Weilerstein, Tomoko Mitani, 21.12.2015

Magic Quadrant

Gartnerin Magic Quadrant jaottelee nopeasti kasvavien markkinoiden teknologiatoimittajat neljään luokkaan: johtajiin, visionääreihin, niche-toimijoihin ja haastajiin. Gartnerin Critical Capabilities -tutkimus paneutuu puolestaan tarkemmin toimittajien IT-tuotteiden ja -palvelujen laajuuteen ja asiakkaan tarpeidenmukaisuuteen. Gartner ei suosittele tutkimusaineistossa käsiteltyjä toimittajia, tuotteita tai palveluja eikä myöskään kehota asiakkaita valitsemaan vain parhaita arviointeja saaneita toimittajia. Gartnerin julkaisemat tutkimustulokset perustuvat organisaation omaan tutkimustyöhön, eivätkä ne ole tieteellisiä väittämiä. Gartner ei vastaa tutkimustulosten sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa