Julkinen sektori ja tulevaisuuden teknologisesti edistyksellinen työpaikka

Euroopan julkisen sektorin työntekijät uskovat, että seuraavan 20 vuoden kuluessa toimistoissa käytetään edistyksellistä teknologiaa, joka vaikuttaa työskentelytapoihin merkittävästi. Ricoh tilasi tulevaisuuden odotuksia kartoittavan tutkimuksen Coleman Parkesilta. Tutkimuksesta selviää, millaisia odotuksia julkisen sektorin työntekijöillä on tulevaisuuden teknologisesti kehittyneestä työpaikasta, jossa hyödynnetään muun muassa lisättyä todellisuutta (70 %), työpöytärobotteja (62 %) ja droneja (62 %).

Verrattuna esimerkiksi koulutus-, finanssi- tai terveydenhuoltoalalla työskenteleviin, julkisen sektorin työntekijät uskovat uuden teknologian käyttöönoton olevan suhteellisen hidasta seuraavan 5–10 vuoden aikana. Myös julkisella sektorilla kuitenkin uskotaan innovaatioihin tulevaisuuden työpaikoilla, kuten tiedonsiirtoon elektronisina signaaleina suoraan vastaanottajan aivoihin (56 %). Näin esimerkiksi julkisen sektorin työntekijä voisi siis vastaanottaa vaikkapa tietoja olennaisista tilastoista, aloitteista sekä paikallisista, kansallisista ja EU-säädöksistä juuri ennen tärkeää kokousta.

Teknologisesti edistyksellisen työpaikan suurimpana etuna pidettiin tiedonsaannin ja viestinnän tehostumista. Yli puolet (59 %) tutkimukseen osallistuneista uskovat, että teknologian kehitys helpottaa työtehtävien kannalta olennaisen tiedon löytämistä ja käyttöä. Lisäksi 55 prosenttia uskoo työskentelyn nopeutuvan ja 51 prosenttia uskoo yhteistyön kollegojen kanssa helpottuvan. Teknologian ja taustaprosessien virtaviivaistuessa organisaatiot voivat käyttää säästynyttä aikaa ja energiaa kansalaisille tarjottavien palvelujen kehittämiseen. Julkisen sektorin johtajat näkevät kuitenkin kehityksessä myös haasteita.

Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa halutaan saada enemmän aikaan aiempaa vähäisemmillä resursseilla. Tutkimuksen mukaan kustannusten (56 %) ja turvallisuuden (46 %) ohella suurimpina teknologisen kehityksen esteinä pidetään oman hallinnonalan sääntöjä ja määräyksiä (43 %). Yli neljäsosa vastaajista nosti esiin myös seuraavat haasteet:

  • Työntekijöiden vastustus (33 %)
  • Haluttomuus opetella uusia työtapoja tai prosesseja (27 %)
  • Yhteensopivuusongelmat vanhojen järjestelmien kanssa (27 %)

"Julkisen sektorin työpaikat muuttuvat varmasti tulevaisuudessa, kun viestintään ja tiedonkäsittelyyn käytettävä teknologia kehittyy. Esimerkiksi lisätyn todellisuuden avulla voidaan "astua sisään" rakennus- ja infrastruktuurisuunnitelmiin ja toimia niissä interaktiivisesti. Kuitenkin, kuten työntekijät ovat itse todenneet, vielä on haasteita voitettavanakin. Alkuun päästään silti pieninkin askelin, kuten digitoimalla liiketoimintaprosessit ja selvittämällä, millaisia pullonkauloja tiedonkäsittelyssä on. Tutkimuksen mukaan peräti kolmasosa työntekijöistä ei edelleenkään hyödynnä yhteistyötä tehostavia verkkoalustoja. Myös follow-me-tulostus ja verkkopohjaiset kokoukset ovat edelleen varsin vähäisellä käytöllä", sanoo Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe.

Myös Euroopan komissio haluaa edistää digitaalisia palveluja ja kehittyvän teknologian hyödyntämistä työpaikoilla. Julkisen sektorin pyrkimyksiä tulee komission tavoite lisätä kansalaisten eHallinto-palvelujen käyttöä 50 prosentilla ja yritysten 80 prosentilla vuoteen 2015 mennessä .

"Julkisen sektorin digitoitumisen tukemisen lisäksi kansalliset määräykset ja EU-direktiivit ohjaavat tulevaisuuden julkisten palvelujen kehitystä. Aina käytettävissä oleva, yhteistyötä tukeva järjestelmä parantaa varmasti tuottavuutta ja tehostaa asiakasviestintää. Kehittyvä teknologia voi myös auttaa julkisen sektorin organisaatioita tehostamaan toimintaansa ja kehittämään kansalaisille suunnattuja palvelujaan. Vuosi 2034 voi hyvinkin olla juuri se hetki, jolloin julkisen sektorin teknologisesti kehittynyt työpaikka on todellisuutta. Se voi myös olla alku aikakaudelle, jolla työnteon innovaatiot, kuten ajatuksella ohjattavat toiminnot, alkavat olla arkipäivää", lisää Bruhn.

Lue lisää teknologisen muutoksen vaikutuksista osoitteesta thoughtleadership.ricoh-europe.com/fi/.

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa

Lainaukset

Kehittyvä teknologia voi myös auttaa julkisen sektorin organisaatioita tehostamaan toimintaansa ja kehittämään kansalaisille suunnattuja palvelujaan.
Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe