Miltä näyttää pankkien, virastojen, sairaaloiden ja korkeakoulujen tulevaisuus?

Ricoh, Lontoo 20.4.2015 – Eri alojen työpaikka-asiantuntijat ovat kertoneet, minkä trendien he uskovat muuttavan työtapojamme eniten seuraavien 10–15 vuoden aikana.

Ricohin Economist Intelligence Unitilta tilaaman Future of Work -tutkimuksen vasta julkaistussa raportissa tutkijat ja liiketoimintajohtajat kertovat, millaisten asioiden he olettavat vaikuttavan tulevaisuuden työympäristöihin ja muovaavan niitä.

Trendien kärkikolmikkoa tarkastellessa vaikuttaa siltä, että työnteon tulevaisuus on yhä automatisoidumpaa ja mobiilimpaa. Työtä myös johdetaan toisin kuin ennen. Verkkokyselyssä, johon osallistui yli viisisataa liike-elämän päättäjää, työnteon tulevaisuuteen eniten vaikuttavimmiksi trendeiksi nousivat:

• Kaikkialla oleva ergonominen teknologia – työnteon digitalisoitumisen myötä kaikista ympäristöistä, niin kodeista kuin julkisista tiloistakin, tulee potentiaalisia työympäristöjä.
• Automaatio – osa töistä katoaa automatisoinnin myötä, mutta luovuuteen ja sosiaaliseen älyyn perustuva työ säilyy.
• Työskentelytapojen muuttuminen – johtajien on opittava huolehtimaan lahjakkaista työntekijöistään tehokkaammin varmistaakseen yrityksen menestyksen myös tulevaisuudessa.

"Yritysten kannattaa valmistautua tulevaisuuteen varmistamalla, että niillä on riittävästi kapasiteettia ja resursseja tärkeimpien prosessiensa optimointiin ennen uusien teknologioiden käyttöönottoa. Näin muodostetaan vahva perusta uusille työskentelytavoille ja luodaan ympäristöjä, jotka edistävät vuorovaikutusta ja auttavat houkuttelemaan ja sitouttamaan osaajia. Tärkeässä roolissa ovat myös johtajien asenteet ja ominaisuudet. Yrityksen menestykselle on ensisijaisen tärkeää, että esimiehet onnistuvat alaistensa tukemisessa", toteaa David Mills, Chief Executive Officer, Ricoh Europe.

Tulevaisuuden työntekoon eniten vaikuttavien trendien lisäksi raportissa mietitään, mitä tulevaisuuden pankeissa, virastoissa, sairaaloissa ja korkeakouluissa näyttää. Nämä useimpien eurooppalaisten kaupunkien olennaiset instituutiot kehittyvät todennäköisesti ainakin seuraavilla tavoilla:

• Pankeissa automatisoidaan kaikki siihen soveltuvat prosessit, jotta inhimilliset voimavarat ja ominaisuudet saadaan tehokkaasti käyttöön.
• Virastojen virkamiehet vuorovaikuttavat keskenään digitaalisesti eri sijainneista, kun työnteon tavat muuttuvat tulevaisuudessa.
• Budjettien kiristymisen ja monimutkaisten vaivojen kanssa kamppailevien potilaiden määrän kasvamisen seurauksena sairaalat tarvitsevat jatkuvasti monitaitoisempia ja joustavampia työntekijöitä.
• Yliopistot ottavat lisääntyvässä määrin mallia teollisuudesta ja tarjoavat yhä joustavampaa korkeakouluopetusta.

"Odotamme kiinnostuneina, mitkä työnteon trendit lopulta pääsevät vallalle. Jo nyt olemme kuitenkin varmoja siitä, että seuraavien 10–15 vuoden aikana digitalisoituminen tekee työpaikoista joustavampia, verkottuneempia ja vuorovaikutuksellisempia", lisää Mills.

Voit ladata raportin (englanniksi) täältä: www.ricoh-europe.com/thoughtleadership.

Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

Odotamme kiinnostuneina, mitkä työnteon trendit lopulta pääsevät vallalle. Jo nyt olemme kuitenkin varmoja siitä, että seuraavien 10–15 vuoden aikana digitalisoituminen tekee työpaikoista joustavampia, verkottuneempia ja vuorovaikutuksellisempia.
David Mills, Chief Executive Officer, Ricoh Europe