Miten kehittyä mahdollisimman ketteräksi yritykseksi

Report this content

Ricoh Europen konsernimarkkinoinnin varatoimitusjohtaja Javier Diez-Aguirre

Ricoh Europe, 9.4.2018 – Data on valtaa nykypäivän liike-elämässä, eikä sen teho äkkiä hupene. Ketteryyden merkitys kasvaa kuitenkin koko ajan.

Olennainen kysymys kuuluukin: ovatko työnantajat ja työntekijät samalla viivalla ketteryyden saavuttamiseksi?  

Kumpikin osapuoli on samaa mieltä siitä, että menestys vaatii älykkään työympäristön tuottavuushyötyjä. Nämä kaksi ryhmää ovat kuitenkin usein eri mieltä tekniikan toteutustavoista. Asenne on teoriassa sama, mutta käytännöt eivät kohtaa. 

Ricoh Europen teettämä uusi tutkimus paljastaa, että 93 % kyselyyn vastanneista eurooppalaisista työntekijöistä on innostunut uuden tekniikan tuomisesta työpaikalleen. Silti yli puolet (55 %) päättäjistä valittaa, että käyttöön otettuihin uusiin tekniikoihin suhtaudutaan kielteisesti. Tämä reaktio lannistaa yritysjohtajat.  

Tilanne vaikuttaa kuitenkin ristiriitaiselta. Työntekijät sanovat haluavansa uusinta tekniikkaa, mutta valittavat, kun se otetaan käyttöön. Ilmiöön voi olla yksinkertainen selitys. Työntekijät ja työnantajat ovat eri mieltä siitä, minkä tyyppistä tekniikkaa työpaikalla pitäisi ensisijaisesti käyttää. 

Johtajat kertoivat keskittyvänsä käytännön työkaluihin, kuten asiakirjojen hallintaan ja videokonferenssiohjelmistoihin. He uskovat näiden ratkaisujen vaikuttavan välittömästi organisaation toimintaan. Työntekijät ovat kuitenkin innostuneempia futuristisesta tekniikasta, kuten keinoälytoiminnoista. Hehän ovat jo tottuneet kuluttajaratkaisuihin, älypuhelimiin ja verkossa toimiviin kodinkoneisiin. 

Työnantajien kiinnostus uuden tekniikan välittömään tuottoon on oikeutettua. Heidän täytyy kuitenkin ennakoida yrityksen odotukset paremmin. Tuottoa ei tule paljon, jos tekniikan käyttäjät eivät innostu valituista ratkaisuista. Tästä huolimatta edistystä tapahtuu. Ricoh Europen lisätutkimus kertoo, että 71 % keskisuurista yrityksistä soveltaa jo digitaalisia ratkaisuja kasvaakseen isoiksi brändeiksi.  

Digitalisoituminen onnistuu, kun henkilöstö koulutetaan käyttämään data-analytiikan ja tulostuspalvelujen kaltaisia työkaluja tehokkaasti ja hyödyntämään niiden kaikkia ominaisuuksia. Tämä on ehdottoman tarpeellista yrityksen tuottavuuden ja ketteryyden parantamiseksi.  

Kulttuuritörmäyksen ratkaisemiseksi yritysjohtajien pitäisi kommunikoida uusien tekniikoiden hyödyt ja vaikutukset entistä paremmin työntekijöilleen. Pitää hallita odotuksia ja auttaa työntekijöitä ymmärtämään, mitä tekniikoita heidän odotetaan käyttävän tulevaisuudessa ja miksi ne on valittu.  

Pelkkä älytekniikka ei riitä takaamaan liiketoiminnan ketteryyttä. Yritysjohtajien pitää nähdä tekniikan ohi ja kannustaa ennakkoluulottomaan kulttuuriin, jossa työntekijöillä on mahdollisuus ottaa harkittuja riskejä. Olennaista on myös nopea päätöksenteko- ja toteutuskyky. Onneksi eurooppalaiset yritysjohtajat ymmärtävät, että investointi digitaaliseen työympäristöön on tuottavalla tavalla ketterän yrityksen perusta. Yritykset eivät kuitenkaan saavuta kunnon tuottoa ilman vastaavaa satsausta ketterään yrityskulttuuriin. 

Todellisen ketteryyden saavuttamiseksi yrityksen pitää tarkastella toimintaansa joka kulmasta. Kattavalla katsauksella selvitetään, miten prosessit, kulttuuri ja tekniikka todella hyödyttävät organisaatiota ja millä muutoksilla voidaan optimoida tuottavuus ja ketteryys. Organisaatioiden täytyy muuttua holistisesti hyötyäkseen ketteryydestä. Yrityshän edistyy aina vain hitaimman osansa mukaan. 

Lisätietoja on osoitteessa www.ricoh-europe.com/thoughtleadership.  

Lisätietoja uutisesta

Ricoh Finland Oy
Anne Hernetkoski, Marketing Manager
Puh. 045 7734 7027

Sähköposti: markkinointi@ricoh.fi
Kotisivut: www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi
Seuraa meitä Twitterissä: www.twitter.com/ricohfin
Seuraa meitä LinkedInissä: www.linkedin.com/company/ricoh-finland-oy

Ricoh on toimisto- ja tuotantotulostusratkaisuihin, asiakirjahallintaan sekä IT- ja viestintäpalveluihin erikoistunut maailmanlaajuinen teknologiayritys. Ricoh on mullistanut ihmisten työskentelytapoja jo yli 80 vuoden ajan. Ricohin tunnuslause on imagine. change. Ricoh tarjoaa palveluja ja teknologiaa, jotka auttavat niin yrityksiä kuin yksilöitäkin innovoimaan uusia tehokkaampia työtapoja, toimimaan ympäristöystävällisemmin ja kasvattamaan liiketoimintaa.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi

Ricoh Finland Oy

Niittytaival 13
02200 Espoo 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia