Paperin ja digin integraatio muokkaa viestinnän tulevaisuutta

Teksti: Graham Moore, Director Business Development, Production Printing Business Group, Ricoh Europe

Ricoh Europe, Lontoo, 23.9.2015 – Joka vuosi niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla investoidaan reilusti viestintään. Menestys kustannusten, nopeuden ja viestien läpimenon osalta vaihtelee. Ison-Britannian hallitus ilmoitti vastikään säästäneensä viestintäosastollaan viime vuonna 330 miljoonaa puntaa[1] lisäämällä digitaalisen viestinnän käyttöä. Digitekniikan edistymisestä huolimatta 40 prosenttia yritysten viestintämenoista kohdistuu tulostamiseen ja painotuotteisiin[2].

Kun mobiili- ja online-kanavien kulut kasvavat, organisaatioiden on tehostettava monien viestintätapojensa hallintaa. Muutoin eri viestintävälineiden ja -kanavien edut jäävät hyödyntämättä. Monikanavaisuus mahdollistaa markkinointimateriaalin personoinnin, vähentää tuotantokustannuksia ja auttaa saavuttamaan kohderyhmät entistä paremmin. Monikanavaisuuden hallinta on nykymaailmassa olennainen viestintätaito, jolla yritys voi ylläpitää kilpailukykyään ja kiinnostavuuttaan.

Kaikilla markkinoilla yritykset investoivat nyt reilusti digitaalisiin viestintämenetelmiin. Verkkoviestinnän kulujen odotetaan kasvavan yhteensä 6,3 prosentilla seuraavien kahden vuoden aikana, ja mobiiliviestinnän investointien ennustetaan kasvavan 4,9 prosentilla[3]. Digitaalinen viestintä ja verkkoviestintä tarjoavat valtavasti etuja. Ensinnäkin asiakaskontaktoinnin kustannukset vähenevät huomattavasti. Sähköpostin ja sosiaalisen median kampanjoiden koordinointi ja jakelu on parhaimmillaan huomattavan nopeaa. Tämä tarjoaa yrityksille todella joustavan ja nopean tavan tavoittaa yleisönsä. Ricoh Europen sponsoroima tuore whitepaper selvittääkin mobiilikäytön trendejä, mitä ne merkitsevät painoalalle ja kuinka vuorovaikutteinen printti voi sekä edistää käyttäjäkokemusta että tuottaa entistä parempia tuloksia markkinoijille[4].

Yleisestä tietoisuudesta huolimatta digitaalisen viestinnän parhaita ja uusimpia ominaisuuksia ei tunneta kovin hyvin. Digitaalinen profilointi on yksi esimerkki. Sen avulla yrityksen saavat asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista haltuunsa paljon enemmän tietoa kuin vain nimen ja osoitteen. Kutsut ja kehotukset sekä linkit lisätietoon toimivat luontevasti osana digitaalista ja online-sisältöä.

Silti ei pidä unohtaa perinteisen suorapostituksen etuja. Kysymys kuuluu: ovatko kuluttajat ja yritykset samalla aaltopituudella? Kuluttajien syyt suosia suorakirjeitä tiedetään kyllä: luottamus, vaikuttavuus, brändiarvo ja ”myönteinen häiritseminen”. Edut realisoituvat laajemallakin tasolla. Ricoh Europen sponsoroiman ja Ison-Britannian suoramarkkinointiyhdistyksen (British Direct Marketing Association, DMA) toteuttaman tutkimuksen mukaan mainostoimistot ja mainostajat käyttävät edelleen suorakirjettä, koska sen teho on todistettu ja se tuottaa hyvin (ROI:lla mitattuna).

Eurooppalaiset yritykset panostavat jatkuvasti uusiin viestintätapoihin, mutta käyttävät edelleen keskimäärin 2,9 miljoonaa euroa vuodessa painettuun viestintään[5]. Vaikka digitalisaatio on heikentänyt printin valtaa viestintätapojen osalta, printti on edelleen yritysten ykkösvaihtoehto vuorovaikuttamisessa kohderyhmien kanssa. Printin arvioidaan vuonna 2016 vievän 35,7 prosenttia viestintämenoista, mikä on enemmän kuin minkään muun yksittäisen välineen tai kanavan osuus[6]

Miksi printti sitten on edelleen yrityksille niin tärkeä viestintäväline? Se on tuttu ja turvallinen. Sitä on helppo ja vaivaton käyttää. Painettu sisältö on luonteeltaan pysyvämpää kuin digitaalinen, joten sillä on potentiaalia vaikuttaa kauemmin ja laajemmalti. Vaikka yritykset tutkivat koko ajan ahkerammin digitaalisia vaihtoehtoja, paperi voi toimia viestinnän ”premium”-keinona, kun halutaan herättää tavallista enemmän huomiota erityisen tärkeitä aiheita kohtaan. Tällä hetkellä digi- ja printtiviestintää tehdään yrityksissä yleensä erillisinä kokonaisuuksina. Tavoitteet ovat samat, mutta tuotanto pidetään erillään. Säilyttäkseen kilpailukykynsä digiaikakaudella modernien organisaatioiden on rikottava tämä kahtiajako ja ryhdyttävä integroimaan viestintäänsä.

Digikanavien hyödyntäminen ei merkitse printtiviestinnän kuolemaa. Sähköpostin, sosiaalisen median ja mobiilisovellusten synnyttämä kilpailu ennemminkin muokkaa painettujen viestien käyttöä ja jakelua. Haasteena ei ole päästä eroon painotuotteista tai pitää viestintäkanavat erillään vaan yhdistää eri tekniikat dynaamiseksi kokonaisuudeksi.

Integroinnin kannalta on oleellista hyödyntää älykkäästi yhä enemmän saatavilla olevaa kuluttajadataa. Perusteltu näkemys kuluttajien mieltymyksistä mahdollistaa tehokkaan monikanavaisen viestinnän. Painopalveluiden tarjoajien kannattaa hyödyntää uusia tekniikoita, joilla printti yhdistetään online-maailmaan. Näistä yksi esimerkki on Ricohin Clickable PaperTM, ainutlaatuinen vuorovaikutteinen painotuote, jonka avulla kuluttajat voivat kokea brändin muutoinkin kuin sen sisäisen kanavan kautta. Digiaikana tarve päästä yhdellä klikkauksella kaikkiin online-kanaviin, kuten videoon, verkkosivuille, verkkokauppaan ja sosiaaliseen mediaan, vain kasvaa.


[1] https://www.gov.uk/government/news/government-saves-330-million-for-taxpayers-through-more-efficient-communications

[2] http://www.ricoh-europe.com/services-solutions/knowledge-base/white-papers-research/info-trends/info-trends.aspx

[3] http://www.ricoh-europe.com/services-solutions/knowledge-base/white-papers-research/info-trends/info-trends.aspx

[4] http://www.ricoh-europe.com/services-solutions/knowledge-base/white-papers-research/making-the-most-of-mobile/index.aspx

[5] http://www.ricoh-europe.com/services-solutions/knowledge-base/white-papers-research/info-trends/info-trends.aspx

[6] http://www.ricoh-europe.com/services-solutions/knowledge-base/white-papers-research/info-trends/info-trends.aspx

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa