Rahoituspalveluala uskoo digikypsyyden hyötyihin eniten

Kaikista toimialoista[i] rahoituspalvelualan yritykset tunnistavat parhaiten digikypsyyden merkityksen yrityksensä menestymiselle. Tämä käy ilmi Ricohin tutkimusyhtiö Coleman Parkesilta tilaamasta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yritysten siirtymistä digitaalisiin liiketoimintatapoihin. 

Rahoituspalveluala pitää digikypsyyttä tehokkaana ansaintakeinona, ja vastaajista peräti 73 prosenttia uskoo digikypsyyden vaikuttavan myönteisesti liiketoiminnan orgaaniseen kasvuun. Lisäksi 69 prosenttia uskoo digikypsyyden tekevän yrityksestä houkuttelevamman investoijille ja potentiaalisille ostajille. Digikypsyys saattaa siis olla ratkaiseva tekijä myös yrityskaupoissa.

Tutkimuksen mukaan nimenomaan pienet yritykset näyttävät suhtautuvan digikypsyyden etuihin luottavaisimmin ja myös ymmärtävän edut laajimmin:

  • 79 prosenttia uskoo kykynsä optimoida prosessit suuria kilpailijoitaan nopeammin tuovan heille selkeän kilpailuedun digikypsyyteen pyrkimisessä
  • 70 prosenttia uskoo ymmärtävänsä ja ottavansa käyttöön uutta teknologiaa sekä hyötyvänsä siitä nopeammin kuin suuremmat kilpailijansa
  • 63 prosenttia uskoo saavuttavansa digikypsyyden suuryrityksiä nopeammin.

Pienten rahoituspalvelualan yritysten luottamus kykyihinsä saattaa johtua niiden yleisestä ketteryydestä ja kyvystä omaksua uusia työskentelytapoja suuryrityksiä nopeammin. Silti jopa 67 prosenttia tutkimukseen osallistuneista pienyrityksistä sanoo tarvitsevansa ulkoista apua – joko kokonaisuuden kanssa tai oman sisäisen tiiminsä tueksi – optimaalisen digikypsyyden saavuttamisessa.

Asiakkaat osaavat jo vaati helppoja verkko- ja mobiilimaksutapoja. Siksi rahoituspalveluala, vähittäismyyntiä ehkä lukuun ottamatta, on toimialoista pisimmällä digitalisoitumisessa. Kiire digikypsyyden saavuttamiseksi kiihtyy edelleen, kun vuosina 1980‒2000 syntyneet digiajan kasvatit eli Y-sukupolvi perheineen tulee asiakasikään seuraavien 20 vuoden aikana.

"Muuttuvien määräysten ja uusien toimijoiden puristuksessa finanssialan perinteisten palveluyritysten on kyettävä uudistamaan liiketoimintatapojaan. Parhaiten kilpailussa pärjäävät yritykset, joilla on osaamista sekä digitaalisessa viestinnässä että analytiikassa. Valtaosa rahoituspalveluyrityksistä on jo hyvässä vauhdissa liiketoimintaprosessiensa ja asiakaspalvelunsa digitalisoinnissa. Liian monet kuitenkin kuvittelevat, ettei vielä ole kiire ‒ kannattaa miettiä, millaisia ovat digitalisoitumista lykkäävien yritysten menestymismahdollisuudet", sanoo Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe.

Lue lisää teknologiavetoisista muutoksista osoitteesta thoughtleadership.ricoh-europe.com/fi/

[i] Toimialat olivat koulutus, terveydenhuolto ja julkinen sektori.

Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

Liian monet kuitenkin kuvittelevat, ettei vielä ole kiire ‒ kannattaa miettiä, millaisia ovat digitalisoitumista lykkäävien yritysten menestymismahdollisuudet.
Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe