Ricoh Europen tutkimukseen osallistuneiden kuluttajien mukaan pienet brändit välittävät enemmän

Ricoh Europe, Lontoo, 22.6.2017 – Suurin osa eurooppalaisista kuluttajista (53 %) on sitä mieltä, että pienemmät brändit välittävät heidän tarpeistaan enemmän kuin suuret. Teknologia-asiantuntija Ricoh Europen teettämän tutkimuksen mukaan vain noin viidesosa (21 %) uskoo, että suuret brändit huomioivat kuluttajien tarpeet paremmin, vaikka suurilla yrityksillä onkin yleensä enemmän resursseja käytettävissä. 

Euroopan komission[1] mukaan Euroopan yrityksistä 99 % on pieniä ja keskisuuria (PK-yrityksiä), joten tutkimuksen tulokset avaavat huikeita mahdollisuuksia luoda asiakasuskollisuutta käyttämällä huippuasiakaspalvelua myyntivalttina. Kunnianhimoisten PK-yritysten kannattaa kuitenkin välttää yli-innokkuutta. Kuluttajista 61 % on sitä mieltä, että kaikkien brändien tulisi ilmoittaa selvästi, mitä tietoja kuluttajista kerätään viestinnän kohdentamista varten.  

Ricoh Europen konsernimarkkinoinnin, vastuullisuuden ja ympäristövarojen toimitusjohtaja Javier Diez Aguirre kertoo: - Kuluttajilla on rajaton vapaus valita, missä ja miten he kuluttavat varojaan, ja eturivin brändit varmistavat, että heidän asiakkaansa tuntevat saavansa arvostusta. Pienet ja keskisuuret brändit ovat selvästi matkalla oikeaan suuntaan, mutta niiden tulee käyttää asiakaspalvelunsa laatua valttikorttina isompia kilpailijoita vastaan. Teknologiaa tulee ensinnäkin käyttää lisäämään tehokkuutta ja ripeyttä sekä lähentämään suhdetta asiakkaisiin. 

Teknologian tehokkaampi käyttö asiakasviestinnässä on suuri etu. Vastaajista vain noin neljännes (27 %) ei ollut sitä mieltä, että parhaat brändit ovat kokoon katsomatta niitä, jotka hyödyntävät innovatiivista teknologiaa asiakasviestinnässään. Pienillä yrityksillä vaikuttaisi kuitenkin olevan vielä kurottavaa.  

Diez-Aguirre lisää: - Teettämässämme keskisuuriin yrityksiin keskittyvässä tutkimuksessa selvisi, että yrityksistä vain 36 % uskoo asiakaspalvelunsa tehostuneen digitekniikan ansiosta. Yritystiedusteluun sijoittamisen on oltava Euroopan talouden keskipisteessä, jotta viestintää voitaisiin kohdentaa ja jotta samalla voitaisiin voittaa kuluttajien uskollisuus sekä suuremmat markkinaosuudet. 

Lisätietoja osoitteessa www.ricoh-europe.com/thoughtleadership. 

| Huomautus toimittajille | 

Censuswide toteutti Ricohin rahoittaman tutkimuksen, joka kattoi 3 600 kuluttajaa 23 eri valtiossa Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä ja selvitettiin, millaista vuorovaikutusta kuluttajat toivovat brändeiltä asiakasketjun kaikissa vaiheissa. Ricoh on antanut ns. kolmen R:n luokituksen niille brändeille, jotka kuluttajien mielestä ylittävät kaikki odotukset kaikissa vaiheissa.


[1] Euroopan komissio - http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en

Lisätietoja uutisesta

Ricoh Finland Oy
Anne Hernetkoski, Marketing Manager
Puh. 045 7734 7027

Sähköposti: markkinointi@ricoh.fi
Kotisivut: www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi
Seuraa meitä Facebookissa: www.facebook.com/ricohfinland
Seuraa meitä Twitterissä: www.twitter.com/ricohfin 

Seuraa meitä LinkedInissä: www.linkedin.com/company/ricoh-finland-oy

Ricoh on toimisto- ja tuotantotulostusratkaisuihin, asiakirjahallintaan sekä IT- ja viestintäpalveluihin erikoistunut maailmanlaajuinen teknologiayritys. Ricoh on mullistanut ihmisten työskentelytapoja jo yli 80 vuoden ajan. Ricohin tunnuslause on imagine. change. Ricoh tarjoaa palveluja ja teknologiaa, jotka auttavat niin yrityksiä kuin yksilöitäkin innovoimaan uusia tehokkaampia työtapoja, toimimaan ympäristöystävällisemmin ja kasvattamaan liiketoimintaa.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi

Ricoh Finland Oy

Niittytaival 13
02200 Espoo 

Tilaa

Multimedia

Multimedia