Ricoh jälleen Ethispheren eettisimpien yritysten listalle

Tokio 11.3.2015 – Ethisphere Institute on sijoittanut Ricohin kuudetta kertaa maailman eettisimpien yritysten joukkoon. Vuoden 2015 lista kokonaisuudessaan löytyy täältä: World’s Most Ethical Companies®.

Eettisimpien listalle päässeiden yritysten yhteisiä nimittäjiä ovat niiden yrityskulttuuri ja läpinäkyvyys kaikilla yritystoiminnan tasoilla. Tunnustus kertoo Ricohin vahvasta sitoutumisesta eettiseen liiketoimintaan, jolla varmistetaan kestävän arvon tuottamisen kaikille yrityksen sidosryhmille – niin asiakkaille, työntekijöille, yhteistyökumppaneille kuin sijoittajillekin.

"On kunnia olla maailman eettisimpien yritysten joukossa ja iloitsemme vakiintuneiden toimintatapojemme saamasta tunnustuksesta", sanoo Shiro Sasaki, Corporate Executive Vice President, Ricoh Company, Ltd. "Ricohille globaalina yrityskansalaisena osoitettu luottamus heijastelee yrityskulttuuriamme, jonka yhtenä missiona on täyttää niin sidosryhmiemme kuin ympäröivän yhteiskunnan odotukset – siksi noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja."

"Maailman eettisimmät yritykset ovat huomioineet eettisten liiketoimintatapojen ja parantuneiden tulosten välisen yhteyden. Eettisyys myös vahvistaa niiden asemaa alansa johtavana yrityksenä. Eettiseen yrityskulttuuriin ja maailman eettisimpien yritysten joukkoon pääsemiseen vaaditaan muutakin kuin asiakasviestintää ja oikeita asioita sanovia yritysjohtajia," toteaa Timothy Erblich, CEO, Ethisphere. "Tunnustus myönnetään yrityksille, jotka toteuttavat eettistä toimintatapaa globaalisti ja kollektiivisesti, ylimmästä johdosta jokaiseen työntekijään saakka. Onnittelemme kaikkia Ricohilla erinomaisesta suorituksesta."

Maailman eettisimpien yritysten arvioinnissa käytetään Ethisphere Instituten Ethics Quotient™ (EQ) -viitekehystä, jonka avulla organisaatioiden toimintaa voidaan arvioida objektiivisesti ja yhdenmukaisesti. Kerättyjen tietojen perusteella saadaan kattava yleiskatsaus yrityksen vahvuuksista. Viitekehyksen luonnissa ja kehittämisessä on hyödynnetty sekä Ethispheren ajatusjohtajaverkoston että Methodology Advisory Panelin asiantuntemusta.

Arvioinnin pääkategoriat ja painotukset ovat eettisyys ja vaatimustenmukaisuus (35 %), yrityskansalaisuus ja -vastuu (20 %), eettinen yrityskulttuuri (20 %), hyvä hallinnointitapa (15 %) sekä johtajuus, innovatiivisuus ja maine (10 %).

­­

Nimettyjen yritysten ylimmän johdon näkemyksiin ja parhaisiin käytäntöihin voi tutustua arvostetussa World’s Most Ethical Companies Executive Briefing - julkaisussa. Voit ladata numeron 2 täältä. Lisää sisältöä muun muassa raporttien ja infograafien muodossa julkaistaan lähitulevaisuudessa. Voit myös ladata edellisvuoden raportin 2014 World’s Most Ethical Companies® – Complimentary Whitepaper.

Lisätietoja Ricohin tuotteista ja palveluista löydät osoitteesta www.ricoh.fi.

Lisätietoja Ethisphere Institutesta löydät osoitteesta ethisphere.com.

Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

Eettiseen yrityskulttuuriin ja maailman eettisimpien yritysten joukkoon pääsemiseen vaaditaan muutakin kuin asiakasviestintää ja oikeita asioita sanovia yritysjohtajia.
Timothy Erblich, CEO, Ethisphere