Ricoh Managed Workflow Services -palveluiden markkinajohtaja

Ricoh Europe, Lontoo, 29.4.2016 – IDC MarketScape on nimennyt Ricoh Europen hallinnoitujen työnkulkupalveluiden (Managed Workflow Services) Keski- ja Itä-Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan (CEMA) markkinajohtajaksi.

Vuonna 2015 IDC MarketScape keskittyi hallinnoituihin työnkulkupalveluihin, jotka edustavat hallinnoitujen tulostus- ja asiakirjapalveluiden edistyneintä puolta. Tämä sisältää muutoksen ammattimaisiin ja hallinnoituihin palveluihin, joilla automatisoidaan ja optimoidaan vertikaalisia ja horisontaalisia asiakirjalähtöisiä työnkulkuja sekä liiketoiminnan prosesseja.

Tutkimuksessa toimittajien palveluvalikoimaa arvioitiin laajamittaisten raporttien ja esitysten avulla. Samalla tutkimuksessa hyödynnettiin CEMA-alueen asiakkaiden syvähaastatteluja.

– Olemme erittäin iloisia markkinajohtajan roolista IDC MarketScapen raportissa, jossa kiitellään Ricohin sitoutumista palvelulähtöisen toimintatavan jatkuvaan kehittämiseen, toteaa Ricoh Europen toimitusjohtaja David Mills. – Menestyksen takana on tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa, jotta tarjoamamme ratkaisut pysyvät ajan tasalla, tarkoituksenmukaisina ja soveltuvat tulevaisuuden innovatiiviseen työkulttuuriin.

Ricohin tunnustettu hallinnoitujen palveluiden portfolio on jaettu kahdeksaan globaaliin palvelutoimialaan: Managed Document Services (MDS), Business Process Services, Communication Services, Application Services, IT Infrastructure Services, Sustainability Services, Workplace Services ja Production Printing Services. Rakenne kuvaa Ricohin tekniikka-, ohjelmisto- ja palvelutarjoomaa matriisimuodossa, jota on helppo soveltaa vertikaalisiin markkinoihin ja asiakkaiden erityisvaatimuksiin räätälöityjen ratkaisujen kehittämiseksi.  

Lisätietoja Ricohin palveluportfoliosta on osoitteessa www.ricoh-europe.com/services-solutions.

| IDC MarketScape lyhyesti| 
IDC MarketScapen toimittaja-analyysimalli on suunniteltu antamaan yleiskuva tietyllä markkina-alueella toimivien toimittajien kilpailukyvystä. Tutkimusmenetelmä perustuu täsmälliseen asteikkoon, jossa käytetään sekä laadullisia että määrällisiä kriteereitä. Tuloksena on graafinen esitys kunkin toimittajan asemasta tietyllä markkina-alueella. IDC MarketScape tarjoaa selkeän viitekehyksen, jossa toimittajien tuote- ja palveluvalikoimaa, kapasiteettia ja strategioita sekä nykyisiä ja tulevia menestystekijöitä voidaan merkityksellisesti vertailla. Viitekehys tarjoaa ostajille myös nykyisten ja mahdollisten toimittajien vahvuuksien ja heikkouksien kattavan arviointimahdollisuuden.

Lisätietoja uutisesta

Ricoh Finland Oy
Anne Hernetkoski, Marketing Manager
Puh. 045 7734 7027

Sähköposti: markkinointi@ricoh.fi
Kotisivut: www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi
Seuraa meitä Twitterissä: www.twitter.com/ricohfin
Seuraa meitä LinkedInissä: www.linkedin.com/company/ricoh-finland-oy

Avainsanat:

Tilaa