Ricoh on CDP:n "A-listalla" ilmastotoimien johtajuudesta

Report this content


Ponnistelut tunnustettu jo kolmena peräkkäisenä vuonna

 

TOKIO, 14. joulukuuta 2022 - Ricohin maailmanlaajuinen johtoasema yritysten vastuullisuudessa on jälleen kerran tunnustettu, kun CDP*, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka ylläpitää johtavaa maailmanlaajuista ympäristövaikutusten julkistamisjärjestelmää, on sisällyttänyt Ricohin vuoden 2022 ilmastonmuutoksen ”A-listalle”.

 

CDP:n "A-listalle" on valittu yritykset, jotka on tunnustettu globaaleiksi johtaviksi yrityksiksi ja jotka ovat osoittaneet huippuosaamista toimissaan, strategioissaan ja tuloksissaan ilmastonmuutokseen vastaamisessa. CDP arvioi tänä vuonna yli 10 000 yritystä maailmanlaajuisesti, ja ilmastonmuutos 2022 "A-listalla" on 283 yritystä, joista 74 on japanilaisia. Tämä on Ricohin kolmas peräkkäinen vuosi A-listalla vuoden 2020 lähtien.

 

 

Ilmastonmuutos on yksi globaalin yhteiskunnan vakavimmista haasteista. Ricoh on asettanut "hiilidioksidipäästöttömän yhteiskunnan toteutumisen" yhdeksi seitsemästä olennaisesta kysymyksestä, joiden avulla se pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. Tämän saavuttamiseksi Ricoh asetti ESG-tavoitteet uusiutuvan energian käyttöasteelle ja kasvihuonekaasujen (GHG) vähentämisasteelle ja on pyrkinyt ratkaisemaan sosiaalisia haasteita liiketoiminnan avulla.

 

Hiilineutraalin yhteiskunnan toteuttamiseksi Ricoh vähentää vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä 63 % ja koko toimitusketjussa 40 % vuoteen 2015 verrattuna. SBT-aloite (SBTi) on sertifioinut nämä ympäristötavoitteet "1,5 °C:n tavoitteiksi". Sen lisäksi, että Ricoh edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämisaloitteita konsernin sisällä, se järjestää myös tiedotustilaisuuksia toimittajille varmistaakseen, että ne täyttävät SBTi 2 °C -kriteerien mukaiset kasvihuonekaasujen vähennystavoitteet. Ricoh on myös asettanut tavoitteeksi nostaa liiketoiminnassamme käytettävän uusiutuvan energian osuuden 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja ottanut käyttöön kattavan arviointijärjestelmän uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle vuonna 2021.

 

Ricoh sitoutui ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamista käsittelevän työryhmän (TCFD) suosituksiin vuonna 2018 ja pyrkii tehostamaan tietojen julkistamista TCFD:n kehyksen perusteella.  Jotta sidosryhmät ymmärtäisivät syvällisemmin Ricohin ilmastostrategioita ja -aloitteita, olemme julkaisseet vuosittaisen TCFD-raportin vuodesta 2021 lähtien. Lisäksi toimitusjohtaja osallistuu aktiivisesti ilmastoon liittyviin aloitteisiin ja vaihtaa mielipiteitä Japanin hallituksen kanssa hiilineutraalin yhteiskunnan toteuttamiseksi.

 

Perustuen Ricohin sitoumukseen tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä, Ricoh jatkaa hiiidioksidipäästöttömän yhteiskunnan toteutumisen edistämistä koko arvoketjussaan intensiivisillä energiansäästötoimilla, ennakoivalla uusiutuvan energian käytöllä ja aktiivisella osallistumisella kansainvälisiin aloitteisiin.

 

* CDP on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka kannustaa yrityksiä ja hallituksia vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, turvaamaan  vesivaroja ja suojelemaan metsiä. Vuonna 2022 yli 680 sijoittajaa, joilla on yli 130 biljoonan Yhdysvaltain dollarin omaisuuserät, ja 280 suurta ostajaa, joilla oli 6,4 biljoonan dollarin hankintamenot, pyysivät yrityksiä julkistamaan tietoja ympäristövaikutuksista, -riskeistä ja mahdollisuuksista CDP:n alustan kautta, ja  ennätykselliset yli 18 700 yritystä vastasi.

 

CDP käyttää yksityiskohtaista ja riippumatonta menetelmää näiden yritysten arvioimiseksi ja antaa pisteet A:sta D:hen perustuen ympäristöriskien julkistamisen, tiedostamisen ja hallinnan kattavuuteen sekä ympäristöjohtajuuteen liittyvien parhaiden käytäntöjen osoittamiseen, kuten kunnianhimoisten ja merkityksellisten tavoitteiden asettamiseen. Ne yritykset, jotka eivät ilmoita tai jotka eivät ole antaneet riittävästi tietoja, saavat arvosanan F.

 

Täysin TCFD-linjassa, CDP:llä on maailman suurin ympäristötietokanta, ja CDP-pisteitä käytetään laajalti ohjaamaan investointi- ja hankintapäätöksiä kohti hiilidioksidipäästötöntä, kestävää ja joustavaa taloutta. CDP on perustajajäsen Science Based Targets -aloitteessa, We Mean Business -koalitiossa, The Investor -ohjelmassa ja Net Zero Asset Managers -aloitteessa.

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

The Climate A List and full company scores

Information Disclosure Based on TCFD Framework

Ricoh’s Approach to Seven Material Issues and ESG Targets

Ricoh's Commitment to Society and ESG Index Inclusion and Recognition

Yhteyshenkilö medialle:

Ricoh Europe PLC
Jack Gibson
Puhelin: +44 (0) 792 057 6999
Sähköposti: media@ricoh-europe.com
Kotisivu: www.ricoh-europe.com

| Ricoh |

Ricoh tukee digitaalisia työpaikkoja innovatiivisilla teknologioilla ja palveluilla, joiden avulla ihmiset voivat työskennellä älykkäämmin missä tahansa.

Ricoh on 85-vuotisen historiansa aikana kasvattamansa tietämyksen ja organisaatiokyvykkyytensä ansiosta johtava digitaalisten palvelujen ja tiedonhallinnan sekä tulostus- ja kuvantamisratkaisujen toimittaja, joka on suunniteltu tukemaan digitaalista muutosta ja optimoimaan liiketoiminnan suorituskykyä.

Ricoh Groupin pääkonttori sijaitsee Tokiossa, ja sillä on merkittäviä toimintoja ympäri maailmaa, ja sen tuotteet ja palvelut tavoittavat asiakkaita noin 200 maassa ja alueella. Maaliskuussa 2022 päättyneellä tilikaudella Ricoh Groupin maailmanlaajuinen myynti oli 1 758 miljardia jeniä (noin 14,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria).

Lisätietoja osoitteessa www.ricoh-europe.com ja www.ricoh.fi

 © 2022 RICOH COMPANY, LTD. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki viitatut tuotenimet ovat vastaavien yritysten tavaramerkkejä.

Avainsanat: