Ricoh on johtava asiakirjojen työnkulkupalveluiden toimittaja

IDC MarketScape -raportin mukaan Ricoh erottuu kilpailijoistaan palveluvetoisella ja asiakaslähtöisellä strategiallaan. Raportissa nostetaan esille erityisesti yrityksen laaja valikoima sekä panostus asiakkaiden toimintaympäristön ymmärtämiseen.

TOKIO, 3.10.2016 – Ricoh julkisti kahden toisiinsa liittyvän katsauksen tulokset: IDC MarketScape: Worldwide Document Workflow Services Hardcopy 2016 Vendor Assessment -raportin (dnro US40994416, syys 2016) sekä IDC Vendor Snapshot 2016: Ricoh on Document Workflow Services -tilannekatsauksen (dnro US41732616, syys 2016). Katsauksissa korostuu erityisesti Ricohin kansainvälinen sitoutuminen digitaalisten ja paperiasiakirjojen hallinnan kipupisteiden kokonaisvaltaiseen ratkaisemiseen. Tilannekatsauksessa arvioitiin Ricohin strategiaa, joka keskittyy vastikään IDC:n konsultaation perusteella tunnistettujen asiakirjojen työnkulkupalvelutrendien hyödyntämiseen. Ricoh on ollut viimeisenä kuutena vuotena johtava toimittaja sekä hallinnoiduissa tulostus- ja asiakirjapalveluissa että asiakirjojen työnkulkupalveluissa IDC:n MarketScape –raporteissa.

Tilannekatsauksessa erityistä huomiota sai se, että Ricoh on sitoutunut palvelulähtöiseen toimintamalliin ja lisännyt panostuksiaan palveluvalikoimansa yhtenäistämiseen ympäri maailman. IDC:n analyytikot painottavat Ricohin asiakaslähtöistä toimintamallia sekä toiminnan painottumista asiakkaan toimintaympäristön, prosessien ja kipupisteiden ymmärtämiseen.  

– Ricohin strategian tarkastelu osoittaa, että yritys on sitoutunut täyttämään markkinoiden työnkulkutarpeet tarjoamalla erilaisia ratkaisuja ja palveluita vakiintuneen koneliiketoimintansa ohella, kertoo Robert Palmer, Research Director, Imaging, Printing, and Document Solutions, IDC. – Ricoh erottuu edukseen erityisesti siten, että se on sitoutunut sovittamaan ratkaisunsa asiakkaan kipupisteisiin, jolloin koko prosessi paranee. Yritys hyödyntää näkemystään ja erityisosaamistaan sekä vertikaalisten että horisontaalisten prosessien kipupisteiden tunnistamiseen ja niihin liittyvien ongelmien korjaamiseen. Kattavan valikoimansa ansiosta Ricoh pystyy vastaamaan hyvin erilaisiin tarpeisiin.  

IDC MarketScape -raportissa todetaan, että Ricoh panostaa lisäarvoa tuottaviin palveluihin, ja että joustavan, ratkaisulähtöisen lähestymistavan ansiosta yritys pystyy vastaamaan digitaalisen kehityksen eri vaiheissa olevien yritysten tarpeisiin. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että Ricohin erikoisosaamista voidaan hyödyntää ympäri maailman esimerkiksi yhteistyön, yksittäisten hankintojen, koulutuksen tai alan kokemukseen perustuvan neuvonnan muodossa laatutason pysyessä aina yhtä korkeana. Lisäksi Ricohin strategiaa kuvaillaan raportissa kansainväliseksi mutta paikallisjohtoiseksi, ja yrityksen tärkeimmäksi vahvuudeksi mainitaan kansainväliset toimitukset. Raportissa esitetään myös, että Ricohin laaja tuotevalikoima, nopeasti kehittyvät IT-infrastruktuuripalvelut sekä ammattilaispalveluorganisaatio muodostavat kattavan resurssikokonaisuuden, jonka varaan voidaan rakentaa yhtä lailla alakohtaisia kuin laajoille markkinoille sopivia ratkaisuja.  

– Tavoitteenamme on tuottaa tehokkuusetuja, pienentää asiakkaidemme kustannuksia ja edistää heidän kasvuaan, joten olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet vastakaikua IDC:n asiantuntijoilta, kertoo Carsten Bruhn, Group Vice President & General Manager of Business Services Center, Ricoh Company, Ltd. – Tiedämme, että tulevaisuuden työ nojaa parhaisiin työntekijöihin ja prosesseihin sekä parhaaseen tekniikkaan, joilla varmistetaan yrityksen kasvu ja menestys. Ricohin kannalta on tärkeää varmistaa, että kukin osa-alue on kunnossa ja että ne toimivat saumattomasti yhdessä, jolloin voimme ymmärtää asiakkaidemme toimintaympäristöä sekä vastata kipupisteisiin tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. 

Lisätietoja Ricohin palveluportfoliosta on osoitteessa http://www.ricoh.fi/services-solutions. 

Tietoja IDC MarketScapesta: 

IDC MarketScape on toimittaja-analyysimalli, joka on suunniteltu antamaan yleiskuva tieto- ja viestintätekniikka-alan toimittajien kilpailukyvystä. Tutkimusmenetelmä perustuu täsmälliseen asteikkoon, jossa käytetään sekä laadullisia että määrällisiä kriteereitä. Tuloksena on graafinen esitys kunkin toimittajan asemasta tietyllä markkina-alueella.  IDC MarketScape tarjoaa selkeän viitekehyksen, jossa tieto- ja viestintäratkaisujen toimittajien tuote- ja palveluvalikoimaa, kapasiteettia ja strategioita sekä nykyisiä ja tulevia menestystekijöitä voidaan merkityksellisesti vertailla.  Viitekehys tarjoaa teknisten ratkaisujen ostajille myös nykyisten ja mahdollisten toimittajien vahvuuksien ja heikkouksien kattavan arviointimahdollisuuden.

Lisätietoja uutisesta

Ricoh Finland Oy
Anne Hernetkoski, Marketing Manager
Puh. 045 7734 7027

Sähköposti: markkinointi@ricoh.fi
Kotisivut: www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi
Seuraa meitä Twitterissä: www.twitter.com/ricohfin
Seuraa meitä LinkedInissä: www.linkedin.com/company/ricoh-finland-oy

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.