Sääntelyn vähentäminen luo digitaalisempaa Eurooppaa

David Mills, CEO, Ricoh Europe

Ricoh Europe, 18.11.2015Jos sinua pyydettäisiin nimeämään jokin innovatiivinen digitaalinen yritys, et kovin suurella todennäköisyydellä valitsisi eurooppalaista yritystä. Uber, Facebook, Apple ja Google sekä yli puolet maailman sadasta menestyneimmästä yrityksestä on kotoisin Yhdysvalloista. Alibaban ja Tencentin kaltaisten yritysten myötä myös Kiinasta on viime vuosina tullut kova kilpaillija[1].

Vaikka muutostahti on ollut nopea ja 59 % eurooppalaisista yrityksistä voidaan laskea jo jollain tavalla ”digitaaliseksi”[2], koko manner on silti selkeästi jäljessä kehityksestä. Ongelmana ei kuitenkaan ole innon puute. Ricoh Europen äskettäin tilaamassa tutkimuksessa haastateltiin 1 360 yritysten päätöksentekijää 16 EU-maassa, ja se paljasti, että useimmat eurooppalaiset yritykset (65 %) aikovat laajentaa toimintaansa kotimaansa ulkopuolelle seuraavan viiden vuoden kuluessa[3]. Suurimmaksi haasteeksi onkin osoittautunut monimutkaisten sääntöjen ja säännösten verkosto, jonka vuoksi digitaalisilla sisämarkkinoilla toimiminen on ollut erityisen hankalaa.

Poliitikot, säännösten laatijat ja yritysmaailman ihmiset ovat kaikki tietoisia näistä haasteista, ja nyt on viimein toivoa, että tilanne paranee. EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden aloite on eräs ensi vuonna käynnistyvän Euroopan digitaalisen strategian tärkeimmistä osista, ja se tulee merkittävästi tasoittamaan kilpailutilannetta. Strategia pyrkii poistamaan esimerkiksi sijaintiin perustuvasta estosta ja tekijänoikeuslaeista johtuvia ongelmia sekä yksinkertaistamaan arvonlisäverotuksen sääntöjä. Tavoitteena on luoda digitaalisille sisämarkkinoille standardoidut säännöt, joiden avulla saman sisällön sekä samat tuotteet ja palvelut voi saada samaan hintaan koko EU-alueella. Kun sovellukset ja lataukset maksavat saman verran niin Kreikassa, Irlannissa kuin Suomessakin, rajat ylittävä kauppa voi kasvaa huomattavasti.

Kun digitaalisten markkinoiden monimutkaista säännöstelyä vähennetään, eurooppalaiset yritykset pääsevät kiihdyttämään kasvunsa tasolle, joka haastaa ulkomaiset kilpailijat. Erityyppiset yritykset, kuten yksittäisten kauppojen pitäjät tai vaikkapa mullistavaa digitaalista palvelua kehittävät start-upit, voivat käydä kauppaa koko EU alueella ja olla varmoja, että samat sähköisen kaupan säännöt pätevät kaikkialla.

Digitaaliset sisämarkkinat tuovat Euroopan taloudelle arviolta 415 miljardin euron talouskasvun[4]. Yritykset saavat samalla 500 miljoonaa uutta potentiaalista asiakasta. Ricohin teettämän tutkimuksen mukaan yritysten päättäjät ennakoivat myös seuraavia etuja: vähemmän esteitä liiketoiminnan laajentamiselle uusille markkinoille (52 %), parempi kannattavuus (50 %) ja pienemmät toimintakulut (48 %)[5]. Näistä eduista pääsevät nauttimaan ne yritykset, jotka uskaltavat hyödyntää Euroopan viimevuosien suurinta säännöstelyn muutosta.

Mitä siis kannattaa tehdä seuraavaksi? Kauaskatseiset eurooppalaiset yritykset alkavat jo nyt tehostaa, digitoida ja standardoida prosessejaan, jotta ovat valmiina luomaan kilpailuetua uudistuneessa markkinatilanteessa. Nämä toimenpiteet ovat tarpeen, jos Eurooppa haluaa nousta globaalin tason toimijaksi.

Organisaatioiden on aluksi tehtävä selvitys nykyisestä valtiorajat ylittävästä toiminnastaan ymmärtääkseen tilannettaan. Kun selvitys on valmis, organisaatiot voivat keskittyä parantamaan tapaansa toimia suurilla, monikielisillä markkinoilla. Kuluja vähentävä ja tuottavuutta lisäävä järjestelmien standardointi on tärkeää tässä vaiheessa. Yritysten pitäisi myös osata hyödyntää konsultteja ja yhteistyökumppaneita, joilla on jo kokemusta sisäisen kasvun luomisesta ja jotka voivat antaa neuvoja kokemuksensa pohjalta.

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia tuo toivoa talouskasvusta koko mantereelle. Sen myötä yhdessä maassa toimivien yritysten määrän odotetaan tippuvan nykyisestä noin 50 prosentista 21 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä[6]. Pian vain mielikuvitus on rajana, kun yrityksillä on mahdollisuus saada miljoonia uusia asiakkaita. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, seuraava digitaalinen jättiläinen voidaan perustaa yhtä hyvin Pariisissa tai Berliinissä kuin San Franciscossa, Shanghaissa tai Pekingissä. On siis aika jättää sääntely taakse ja alkaa valmistella uutta digitaalisempaa Eurooppaa.


[1] PwC, Global Top 100 companies – 2015 update

[2] http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/importance/index_en.htm

[3] Ricoh Europe: Digital Marketplace – Hope or Hype?

[4] http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/

[5] Ricoh Europe: Digital Marketplace – Hope or Hype?

[6] Ricoh Europe: Digital Marketplace – Hope or Hype?

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa