Tekniikan sivuuttaminen maksaa keskisuurelle yritykselle keskimäärin 13 miljoonaa euroa

Ricoh Europe, Lontoo, 24.8.2017 – Tekniikka-asiantuntija Ricoh Europen uusi tutkimus paljastaa, kuinka paljon keskisuuret eurooppalaiset yritykset menettävät tuloja jättämällä tekniikan hyödyntämättä. 

Isossa-Britanniassa, Saksassa, Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa toimivien yritysten päättäjistä jopa 90 % ilmoittaa vähäisen tekniikan käytön tulonmenetyksen syyksi. Kukin yritys menettää tästä syystä keskimäärin 13 miljoonaa euroa.[1] 

Kaiken kaikkiaan eurooppalaiset keskisuuret yritykset arvioivat menettävänsä keskimäärin 15 % tuloista, koska käytössä ei ole riittävää tekniikkaa. Tulonmenetysprosentti vaihteli kyselyyn osallistuneissa maissa seuraavasti:  

Italia  18 % 
UK  15 % 
Saksa  18 % 
Ranska  11 % 
Espanja  13 % 

Pääsyy tekniikan huonoon käyttöön oli riittämätön käyttöönotto ja koulutus; 42 % vastaajista valitsi tämän olennaiseksi ongelmaksi. Lisäksi sanottiin, etteivät tekniikan toimittajat tarjoa oikeita tuotteita ja palveluita (33 %), ja suunnilleen sama määrä arveli, ettei tekninen osasto tunnistanut uusia, kiinnostavia tuotteita ja palveluja (32 %).  

Tekniikka itse ja sen asennus- sekä käyttötuki olivat selvästi olennaisia ongelmia, koska vain 12 % keskisuurista yrityksistä ilmoitti, ettei organisaatiolla ollut budjetissa varaa tekniikan käyttöönottoon.  

Ricoh Europen varatoimitusjohtaja, konsernimarkkinointi, Javier Diez Aguirre: – Tekniikan valtavasta valikoimasta huolimatta keskisuuret yritykset eivät tunne saavansa valinnoistaan lisäarvoa. Menestyksekäs liiketoiminta koostuu ehdottomasti entistä tehokkaammasta ja toimivammasta yhteistyöstä ja viestinnästä henkilöstön kesken. Tutkimuksemme osoittaa, että tekniikkateollisuuden velvollisuus on auttaa keskisuuria yrityksiä hyötymään tekniikasta täydellä teholla. 

Keskisuurilla yrityksillä on aihetta iloon, koska 79 % saavuttaa tai ylittää myyntitavoitteet vuosipuoliskolla. Melkein kaikki kyselyyn osallistuneet yritykset arvioivat tekniikan vaikuttaneen niiden menestykseen. Entistä toimivampi henkilöstön välinen yhteistyö nostettiin menestyksen suurimmaksi syyksi (59 %), ja toinen syy oli tekniikan aikaan saama rahansäästö (53 %).  

Yritykset, jotka eivät saavuttaneet tavoitteitaan, sanoivat useimmin sen johtuvan makrotaloudellisesta tilanteesta (33 %). 

Lisätietoja on osoitteessa www.ricoh-europe.com.


[1] Summa on laskettu seuraavalla kaavalla: 86,92 milj. euroa (keskim. vuotuinen liikevaihto) / 100 * 14,99 (arvioitu keskim. tekniikan käytön puutteesta johtuva tulonmenetys) = 13 miljoonaa euroa.

Lisätietoja uutisesta

Ricoh Finland Oy
Anne Hernetkoski, Marketing Manager
Puh. 045 7734 7027

Sähköposti: markkinointi@ricoh.fi
Kotisivut: www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi
Seuraa meitä Facebookissa: www.facebook.com/ricohfinland
Seuraa meitä Twitterissä: www.twitter.com/ricohfin 

Seuraa meitä LinkedInissä: www.linkedin.com/company/ricoh-finland-oy

Ricoh on toimisto- ja tuotantotulostusratkaisuihin, asiakirjahallintaan sekä IT- ja viestintäpalveluihin erikoistunut maailmanlaajuinen teknologiayritys. Ricoh on mullistanut ihmisten työskentelytapoja jo yli 80 vuoden ajan. Ricohin tunnuslause on imagine. change. Ricoh tarjoaa palveluja ja teknologiaa, jotka auttavat niin yrityksiä kuin yksilöitäkin innovoimaan uusia tehokkaampia työtapoja, toimimaan ympäristöystävällisemmin ja kasvattamaan liiketoimintaa.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi

Ricoh Finland Oy

Niittytaival 13
02200 Espoo 

Avainsanat:

Tilaa