Teknologian kehittyessä luovat kumppanuudet kukoistavat


Carsten Bruhn, Executive Vice President, Commercial, Ricoh Europe

Ricoh Europe, Lontoo 30.3.2015 – Tech Nationin raportin mukaan valtaosalla menestyvistä digiyrityksistä on ympärillään muista yrittäjistä koostuva verkosto, jonka kanssa ne tekevät yhteistyötä ja jakavat ideoita. Isossa-Britanniassa tämä näkyy selkeimmin uusissa teknologiaklustereissa, kuten Lontoon Tech Cityssä ja Bournemouthin Silicon Beachissä. Uusi työnteon trendi tuo mieleen 1940-luvun Piilaakson, missä Stanford Universityn tutkijat havaitsivat samankaltaista työtä tekevien ihmisten ruokkivan tehokkaasti toistensa luovuutta.

Ricohin Economist Intelligence Unitilta tilaaman Future of Work -tutkimuksen yhteydessä haastateltiin muun muassa arkkitehti Graham McClementsiä BDP:ltä. Hänen mukaansa luovilta vaikuttavat ja luovuutta tukevat ympäristöt menestyvät, koska ne houkuttelevat osaajia.

Kun arkiset ja työläät tehtävät voidaan yhä enenevissä määrin jättää tietokoneille, tällaiset osaamiskeskittymät – joissa ihmiset ja organisaatiot voivat toimia yhdessä muiden kaltaistensa yksilöiden ja yritysten kanssa – auttavat ihmisiä olemaan luovempia ja parantamaan yritystensä tuottavuutta.

McClementsin mukaan työn jatkuvasti lisääntyvästä automatisoitumisesta huolimatta liiketoiminnassa kovinta valuuttaa on innovaatioihin johtava luovuus – ja samalla tiedostetaan myös, että olipa käytettävissä millaista teknologiaa tahansa, ihmiset tarvitsevat huipputuloksiin päästäkseen sosiaalista vuorovaikutusta.

Kehittyvän teknologian ohella ihmiset ovat edelleen työpaikalla keskeisessä roolissa. Työ on tärkeä osa elämää – ei ainoastaan toimeentulon lähteenä, vaan myös rakenteellisena ja muihin yhteyden tuovana tekijänä. Yhä useamman organisaation siirtyessä kohti digitaalista liiketoimintaa muutoksia tapahtuu muuallakin kuin prosesseissa – kuten siinä, missä ja miten haluamme työskennellä.

Osaamiskeskittymien – keskittyivätpä ne sitten tieteelliseen tutkimukseen, viestintään, teknologiaan, rahoitukseen tai johonkin muuhun – menestyminen riippuu myös siitä, kehittyvätkö toimintaympäristöt sosiaalisten trendien suuntaisesti.

"Ihmiset haluavat toimia autenttisissa, elävissä ja spontaanit kohtaamiset mahdollistavissa ympäristöissä", sanoo McClements. "Samassa rakennuksessa voi olla esimerkiksi kauppoja ja kahviloita erilaisten, perinteisistä ratkaisuista poikkeavien ja vuorovaikutukseen kannustavien työtilojen lisäksi."

Samaa mieltä on kansainvälisen INSEAD-kauppakorkeakoulun yrittäjyysprofessori Henrich Greve. Hän uskoo, että tulevaisuudessa tärkeimpiä työnteon trendejä on työskentely erilaisissa verkostoissa, joissa ihmiset ovat vuorovaikutuksessa muidenkin kuin oman organisaationsa ja alansa asiantuntijoiden kanssa.

"Yritykset tarvitsevat jatkuvasti enemmän laaja-alaista osaamista ja lisäävät siksi yhteistyötään erilaisten kumppaneiden kanssa," sanoo professori Greve. "iPhone on tästä täydellinen esimerkki – sen toteuttamiseen on tarvittu asiantuntemusta monelta eri toimialalta."

Molemmat asiantuntijat painottavat, että ympäristön on sopeuduttava tukemaan työnteon uusia tapoja. Toimistotilojen lisäksi muutoksia kaivataan laajemminkin, esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa. Parhaassa tapauksessa menestystä on varmistamassa teknologia.

Kun ymmärretään, miten verkostoituminen ja yhteistyö edistävät tehokkaiden työpaikkojen ja teknologiavetoisen innovaatiokulttuurin kehittymistä, yhä useammat organisaatiot tulevat todennäköisesti yhdistämään voimiaan kaltaistensa kanssa. Me Ricohilla olemme jo aloittaneet matkan omien asiakkaidemme kanssa: kannustamme heitä paitsi sopeutumaan fyysisesti modernin liiketoiminnan jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin, myös kehittämään prosessejaan ja infrastruktuuriaan uudenlaisen työnteon mahdollistamiseksi.

Voit lukea lisää työnteon tulevaisuudesta verkkosivuiltamme.

Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

Luovilta vaikuttavat ja luovuutta tukevat ympäristöt menestyvät, koska ne houkuttelevat osaajia.
arkkitehti Graham McClements, BDP