Teknologian kehitys ei stressaa julkishallintoa

Kaksi kolmasosaa Euroopan julkishallinnon päättäjistä on sitä mieltä, että heidän organisaationsa pitäisi muuttua nopeammin pysyäkseen liike-elämän muutosten tahdissa. Kuitenkin vain 27 prosenttia kokee merkittävää tai suurta painetta mukautua nopeisiin muutoksiin, ja peräti 55 prosenttia ei usko kokevansa juuri minkäänlaisia teknologian kehityksen aiheuttamia mullistuksia seuraavan kolmen vuoden aikana. Julkishallinnon kiireettömyys ja koetun paineen vähäisyys käyvät ilmi Economist Intelligence Unitin Ricohille toteuttamasta The Challenge of Speed -tutkimuksesta.

Tutkimusraportista selvisi kuitenkin myös, että valtaosa päättävistä virkamiehistä (71 %) on jo muuttanut toimintatapojaan teknologian kehittymisen takia viimeisen kolmen vuoden aikana. Lisäksi heillä on selkeitä näkemyksiä siitä, miten organisaatioiden ketteryyttä voitaisiin parantaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Suurimpia muutoksia seuraavan kolmen vuoden aikana odotetaan uuden henkilöstön rekrytoinnissa (45 %) ja toiminnan ydinprosessien parantamisessa (44 %).

“Koska tärkeimmät muutosalueet on jo tunnistettu ja teknologisen kehityksen aiheuttamat muutoksetkin ovat tuttuja, eurooppalainen julkishallinto selviää todennäköisesti hyvin myös edessä olevista muutoksista”, toteaa Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe. "EU on asettanut jäsenvaltioille sähköisen hallinnon kehittämisen tavoitteet. Niiden mukaan 50 prosenttia kansalaisista ja 80 prosenttia yrityksistä viestii julkishallinnon kanssa sähköisesti vuoteen 2015 mennessä. Sähköisen viestinnän käyttöaste mitattiin viimeksi vuonna 2012 ja se oli 44 prosenttia (Euroopan komissio, Digital Agenda Scorecard 2012). Hyvät tulokset voivat olla osaltaan syynä sille, ettei julkishallinnossa koeta merkittäviä muutospaineita tai odoteta teknologian kehityksen enää tuovan mukanaan suurempia mullistuksia. Muutoksia on kuitenkin tulossa lisää ja niiden on tapahduttava nopeasti. Myös paineet muutokseen sopeutumiseksi tulevat todennäköisesti kasvamaan, kun kansalaiset vaativat helpompia tapoja hoitaa viranomaisviestintää. He eivät halua enää hoitaa asioitaan monimutkaisissa, paperilla kuormitetuissa prosesseissa, kun viestintä lähes kaikilla muilla elämänalueilla toimii jo nopeasti ja sähköisesti", jatkaa Bruhn. 

Päättäjät tietävät, että muutoksia on tehtävä, jotta kansalaiset pysyvät tyytyväisinä, ja useimmat julkishallinnon organisaatiot ovat jo hyötyneetkin merkittävästi digiaikaan siirtymisestä. Sähköisen hallinnon vakiintuessa on kuitenkin edelleen myös huolehdittava niistä kansalaisista, jotka eivät osaa tai halua toimia ensisijaisesti verkossa.

Millaisia toimenpiteitä Euroopan julkishallinnon päättäjät pitävät tärkeinä juuri nyt? Lue koko uutinen Ricohin sivuilta.

Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

Paineet muutokseen sopeutumiseksi tulevat todennäköisesti kasvamaan, kun kansalaiset vaativat helpompia tapoja hoitaa viranomaisviestintää. He eivät halua enää hoitaa asioitaan monimutkaisissa, paperilla kuormitetuissa prosesseissa, kun viestintä lähes kaikilla muilla elämänalueilla toimii jo nopeasti ja sähköisesti.
Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe