Tulevaisuuden kaikkialla oleva ergonominen teknologia lisää tuottavuutta ja hyvinvointia

Et ole voinut välttyä näkemästä mainoksia ja uutisia, joissa kerrotaan millaisiin suorituksiin uudet älykkäät autot pystyvät. Yksi vaikuttavimmista ominaisuuksista on auton kyky "tietää" millä kohtaa tietä se sijaitsee, havaita ajautuminen väärälle kaistalle ja varoittaa mahdollisesti nukahtamassa olevaa kuljettajaa penkissä tuntuvalla tärinällä.

Tällaiset teknologiset edistysaskeleet tekevät elämästämme turvallisempaa ja helpompaa ‒ ja pian niitä voidaan hyödyntää myös työpaikoilla. Jo nyt tarjolla on älytuoleja, jotka valvovat ryhtiämme ja istuallaan viettämäämme aikaa. Myös älykkäitä, läsnäolomme havaitsevia työtasoja on jo olemassa.

Economist Intelligence Unitin hiljattain Ricohin Future of Work -kampanjaa varten tekemässä haastattelussa Alan Hedge, Cornell-yliopiston Human Factors and Ergonomics Laboratoryn johtaja, toteaa että olemme teknologisten mahdollisuuksien suhteen vasta alkutaipaleella: "Vallankumous on alkamassa. Tavaroihin ja tuotteisiin asennetut anturit tekevät niistä aktiivisia toimijoita."

Professori Hedge kutsuu ihmisten ja teknologian välistä vuorovaikutusta "kaikkialla olevaksi ergonomiaksi" (everywhere ergonomics). Vaikka älykkäät tuolit ja työtasot eivät vielä olekaan arkipäivää aivan jokaisella työpaikalla, kaikkialla oleva ergonomia on jo monille tuttua kotikäytössä. Esimerkiksi ylle puettavan teknologian yleistyminen tulee aivan varmasti aiheuttamaan muutoksia myös työpaikalla. Ei tarvitse kuin muistella, miten älypuhelinten yleistyminen vei viimein kannettavien tietokoneiden jo vuosia aiemmin lupailemaa työnteon liikkuvuutta eteenpäin. Edessä olevasta muutoksesta on tulossa vielä suurempi.

Käytännöllisyys ja nopea tiedonhaku tulevat terveyttä edistävien työskentelytapojen ohella olemaan työpaikan kaikkialla olevassa ergonomiassa merkittävimpiä tekijöitä. Puettavassa teknologiassa työntekijöiden hyvinvointi on jo nyt merkittävässä asemassa. PwC:n vuonna 2014 julkaisemasta The Wearable Future -raportista käy ilmi, että yli 80 prosenttia kuluttajista pitää terveellisemmin syömistä, fiksummin treenaamista ja kätevämmin saatavilla olevia terveyspalveluita ylle puettavan teknologian tärkeimpinä etuina.

Professori Hedgen mukaan teknologia "kutoutuu yhä tiiviimmin osaksi ympäristöämme". Jatkuva vuorovaikutuksemme meitä ympäröivien älypintojen ja -materiaalien kanssa tuottaa tauotta käyttöömme niin henkilökohtaista kuin ammatillistakin tietoa. Kun teknologian sijaan mobiililaitteita ovatkin ihmiset itse, yhteyden muodostaminen onnistuu käytännöllisesti katsoen minkä tahansa pinnan, asusteen tai vaatteen kautta – eikä yksittäisiä päätelaitteita enää tarvita. Saumaton työnteko halutaan mahdollistaa missä ja milloin tahansa. Myös Ricohin vuonna 2013 tekemässä iWorker-tutkimuksessa kävi ilmi, että liiketoimintajohtajat odottavat valtaosan työntekijöistään olevan vuoteen 2018 mennessä älytyöläisiä, joilla on kaikki tarvittava tieto aina ulottuvillaan.

Teknologian kehittymisestä ja mobiilin ja digitaalisen työvoiman tuomasta kilpailuedusta huolimatta monet organisaatiot ovat edelleen haluttomia sopeutumaan muutokseen. Toisessa, tulevaisuuden teknologisesti edistyksellistä työpaikkaa käsittelevässä tutkimuksessamme vain 29 prosenttia työntekijöistä kertoi yrityksensä aktiivisesti kehittävän uusia työskentelytapoja ja ottavan käyttöön uutta teknologiaa tulevaisuuden toteuttamiseksi.

Osa organisaatioista viivyttelee myös työntekijöiden hyvinvointia mittaavien prosessien käyttöönoton kanssa. Kaikkialla olevan ergonomian yleistyessä hyvinvointi tulee kuitenkin nousemaan vahvasti pinnalle. Työhyvinvointia voidaan parantaa huomattavasti hyödyntämällä työasennoista ja stressitasoista jatkuvaa palautetta antavaa teknologiaa.

Tulevaisuuteen valmistautuvien yritysten on kyettävä hyödyntämään niin olemassa olevia kuin vasta suunnitteilla oleviakin teknologisia innovaatioita. Suurimmat hankaluudet tulevat todennäköisesti vastaan, kun vanhentuneita prosesseja ja järjestelmiä yritetään sopeuttaa uusiin toimintatapoihin. Hitaat ja haluttomat muuttujat saattavat jäädä hevoskärryiksi älyautojen aikakaudella.

– Carsten Bruhn, Executive Vice President, Commercial, Ricoh Europe

Voit lukea lisää työn tulevaisuudesta sekä uusien asenteiden ja innovaatioiden vaikutuksista työelämään täältä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa

Lainaukset

Tulevaisuuteen valmistautuvien yritysten on kyettävä hyödyntämään niin olemassa olevia kuin vasta suunnitteilla oleviakin teknologisia innovaatioita.
Carsten Bruhn, Executive Vice President, Commercial, Ricoh Europe