Z-sukupolvi astuu työelämään: haaste vai mahdollisuus?

Yritykset entistä suurempien muutospaineiden edessä

Ricoh Europe, Lontoo, 7.9.2015 Ricoh Europen tilaaman tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet työntekijöistä (52 %) kokee, että työnantajat eivät osaa huomioida eri sukupolvien erilaisia tarpeita työpaikalla. Tulos antaa syytä huoleen, sillä työpaikoille on ensimmäistä kertaa historiassa saapumalla neljäs sukupolvi, eli Z-sukupolvi.

Mutta millaisia toiveita ja odotuksia 19-vuotiailla ja nuoremmilla Z-sukupolven edustajilla sitten on? Ovatko he vain älypuhelimen tuijottajia, joita vaivaa ”mulle kaikki heti nyt” -asenne, kuten jotkut uskovat? Tutkimukseen osallistui 3 300 neljän sukupolven edustajaa 22 Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan maasta, ja sen tulokset osoittavat selvästi, että Z-sukupolvi on paljon enemmän.

Z-sukupolven edustajat ovat ainutlaatuisia. Heidän X-sukupolven individualistiset vanhempansa ovat vaikuttaneet heihin paljon, mutta he ovat myös kuulleet suurten ikäluokkien isovanhempiensa tarinoita ja nähneet milleniaalien onnistumiset ja epäonnistumiset. Z-sukupolven edustajat ovat myös kuin kotonaan digitaalisessa maailmassa, joten heillä on loistavat valmiudet menestyä ja opastaa muita vaativassa ja nopeasti kehittyvässä yritysmaailmassa.

Positiivista tilanteessa on se, että suurin osa työntekijöistä (88 %) uskoo eri ikäisistä ihmisistä koostuvan työvoiman tuovan yritykselle etuja. Tutkimuksessa kuitenkin selvisi merkittävä haaste, joka yritysten johtajien ja esimiesten on ratkaistava: yli kolmannes (35 %) yritysten vanhemmista työntekijöistä ennusti työpaikan jännitteiden kasvavan Z-sukupolven saapumisen myötä. Teknisen muutoksen seuraava aalto tulee varmasti sekoittamaan tilannetta entisestään, joten on tärkeää alkaa rakentaa jo nyt olosuhteita, jossa eri sukupolvet voivat tehdä yhteistyötä harmonisesti ja tuottavasti.

David Mills, CEO of Ricoh Europe, sanoo: "Z-sukupolven siirtyminen työmarkkinoille tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia, aivan kuten digitalisaatiokin. Nykyään vain seitsemällä prosentilla PK-yrityksistä on myyntiä EU:n rajojen ulkopuolella [i]. Jos Z-sukupolven edustajat etenevät johtoasemiin, heidän on helppo tukea globaalia työskentelyä ja varmistaa, että heidän yrityksensä osallistuu kansainväliseen kilpailuun. Tästä on hyötyä myös suuryrityksille. Jatkuvan yhteydenpidon ja yhteistyön aikakaudella kasvaneen Z-sukupolven kokemus ja tulevat liiketaidot antavat heille eväitä lisätä suuryritysten joustavuutta. Z-sukupolvi myös odottaa, että työnantajat hyödyntävät teknologian, tuotteiden ja prosessien uusimpia innovaatioita, ja tämä auttaa eri toimialoilla toimivia yrityksiä siirtymään globaaleille markkinoille.”

Tutkimus paljasti myös, että 65 % mielestä eri sukupolvien ihmisten työskentelytavoissa on selkeitä eroja. Selkeimmät erot ilmenivät eri ryhmien asenteissa, odotuksissa ja työskentelytyyleissä. Vaikka kaikki sukupolvet suosivatkin kasvokkain viestimistä, sen suosio on laskussa nuoremmilla ikäpolvilla. Suurten ikäluokkien edustajista 77 prosenttia suosi sitä, mutta Z-sukupolvella luku oli vain 58 prosenttia. Lisäksi 73 prosenttia Z-sukupolven edustajista uskoo, että heidän tuleva työnantajansa täyttää heidän tarpeensa, kun kolmen muun sukupolven edustajista samoin uskoi vain 48 prosenttia.

Mills lisää: “Z-sukupolven edustajat ovat hyvin pian tositilanteen edessä, joten yritysten on sopeuduttava jo nyt. Työnantajat joutuvat myöntämään tappionsa, jos he yrittävät pakottaa kaikki työntekijänsä – ja erityisesti Z-sukupolven edustajat – työskentelemään samalla, perinteisellä tavalla ja samoilla työkaluilla. Usein juuri työntekijät auttavat yritystä erottumaan muista. Jos yritys osaa hyödyntää sekä kokeneimpia konkareitaan että nuorimpia innovaattoreitaan, sillä on selvästi paremmat mahdollisuudet menestyä.”

Lue lisää osoitteesta www.ricoh-europe.com/thoughtleadership.  


[i] http://im.ft-static.com/content/images/fc5b30b4-ef4c-11e4-87dc-00144feab7de.pdf

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa