ATK-laitteiden puutteellinen suojaaminen on suuri turvallisuusriski

IT-laitteiden suojaaminen palo- ja murtoturvallisuusriskeiltä on Suomessa vielä jäljessä Länsi- ja Keski-Euroopan tasosta. Perinteiset F90-luokan paloseinät eivät takaa riittävää suojaa syntyvän kuumuuden, kosteuden ja palokaasujen vaikutuksilta, toteaa toimitusjohtaja Kari Ojala Rittal Oy:stä.

Suomessa palaa vuosittain noin 3500 rakennusta. Näistä kolmasosa on liike-, tehdas- tai julkisia rakennuksia, joissa usein on myös tietotekniikkaa. Vain viidennes tietotekniikkaa tuhoavista tulipaloista syttyy atk-laitetilasta, mutta atk-huoneen ympäristönkin palaminen voi nostaa huoneen seinän ulkopinnan lämpötilan 1100 oC:een ja seinän sisäpinnan lämmön 200 oC:een. ATK-tilat on periaatteessa rajattava paloseinin ja rakennettava vastaamaan standardin DIN 4102 F90-luokan vaatimuksia. Turvallinen suojautuminen tulipalon vaikutuksilta edellyttää eurodirektiivin EU 1047 soveltamista. Direktiivin mukaan korkein sallittu lämpötila magneettisesti tallennetun tiedon välityslaitteille on 50 oC ja käsittelylaitteistoille 70 oC. Suurin sallittu ilmankosteus näihin käyttötarkoituksiin varatuissa tiloissa on 85 prosenttia. Tulipalosta syntyvät kosteus- ja savuvauriot ovat tuhoisia Betonin kiderakenteen jäännöskosteus muuttuu korkeissa lämpötiloissa silmänräpäyksessä vesihöyryksi. Syntyvien palokaasujen määrää kuvaa puolestaan se, että yksi kilo PVC:tä tuottaa palaessaan jopa 5800 m3 palokaasuja. Jotta tulipalotilanteessa syntyvien savu- ja palokaasujen tunkeutuminen atk-laitetiloihin voidaan estää, on atk- ja niiden ulkopuolisten tilojen välistä ilmanvaihtoa rajoitettava. On suositeltavaa käyttää savutiiviysratkaisua (standardi DIN 180595), jossa koko laitetiloissa ilmanvaihtoluku on alle 0,8. ATK-laitteistojen toimivuutta uhkaavat myös sähkömagneettiset häiriöt. Niiltä suojautuminen on syytä määritellä laitteistokohtaisesti sijaintipaikka ja sen ympäristötekijät huomioiden. ATK-tilat tulisi kuitenkin aina varustaa perussuojauksella häiriökenttien varalta. Laitteistovarkaudet miljardi dollaria vuodessa USA:n suurimman korkeateknologia-alan kaupan järjestön American Electronics Associationin mukaan laitevarkauksista aiheutuvat menetykset ovat maailmanlaajuisesti noin miljardi dollaria vuodessa. Atk-laitehuoneistojen ovet ja muut tunkeutumisväylät on suositeltavaa varustaa turvastandardi V 18103 mukaisilla suojauksilla. Standardi erottelee kulunestolaitteet tunkeutujien ja murtautumiseen vaadittavien työkalujen perusteella murronkestoluokkiin. Infrastruktuurin toimivuus on varmistettava ATK-laitetilojen suunnittelussa on varmistettava infrastruktuurin toimivuus. Ilmanvaihto-, energiansyöttö- tiedonsiirtoverkko- ja muut toimintojen on oltava turvattuja ja turvallisuusmääräykset täyttäviä. On huomioitava myös laitteistovaatimusten edellyttämät käyttöympäristö- ja energiansyöttövaatimukset. Lisäksi suojauskonsepti edellyttää tiettyjen varmistuslaitteiden, kuten UPS- ja varavoimalaitteiden hankkimista. Infrastruktuuripalveluiden osittainen kaksoisvarmistus on suositeltavaa, sillä se parantaa koko atk-järjestelmän toimintavarmuutta. Suojamahdollisuuksia laitekaapeista turvahuoneisiin Rittalin kanssa samaan Friedhelm Loh Group -konserniin kuuluva Lampertz on Euroopan markkinajohtaja yrityksen tietojärjestelmien fyysisen turvallisuuden varmistamisen alueella. Lampertzin tuotteet täyttävät kaikki kysymykseen tulevien standardien ja normien vaatimukset. Suojamahdollisuudet ulottuvat yksittäisistä laitekaapeista valmiisiin IT-turvahuoneisiin. Tietoliikennekomponentit ovat sydän, aivot ja hermokeskus tiedonsiirrossa. Jos yksikin näistä herkästi haavoittuvista komponenteista hajoaa, tämä vaarantaa tietoliikenteen toiminnan. Lampertz on kehittänyt ATK-laitteiden fyysiseen suojaukseen IT- turvahuoneita, palo- ja tietoturva kaappeja sekä modulaarisia valvomokalusteita. Lampertzin valmistamilla IT-turvahuoneilla on ainoana maailmassa myönnetty EN 1047-2 -sertifikaatti. Toimitukseen kuuluvat muun muassa paloluokiteltu huone, kaksoislattia, ilmastointi ja sammutusjärjestelmä asennettuna. Pienten lähiverkkojen tai hajautettujen päätelaitteiden suojaus voidaan toteuttaa ”kassakaappi”-tyyppisin laitekaapein tai erillisin moduulikoteloin. Savun ja sammutusveden kestävistä komponenteista voidaan koota valmiiksi varusteltuja ja johdotettuja turvakaappeja, jolloin laitteita ei tarvitse irrottaa edes sijoituspaikkaa vaihdettaessa. Turvakaappi on useimmiten varustettu kompaktilla ilmastointilaitteella, varmistetuilla liitännöillä sekä sisälämpötilan, savun ja lukituksen ilmaisevilla antureilla sisäistä valvontalaitteistoa varten. Kaappi voidaan varustaa palohälytys-, sammutus- ja UPS-laitteilla. Kuvateksti: Rittalin IT-turvahuone edustaa modulaarisuudellaan IT-järjestelmien turvaamisen huippua. Lisätietoja: Rittal Oy tuotepäällikkö Jani Nieminen (09) 413 44453 Artikkeli ja kuvat: Taina Ahti gsm 0400 459 098 taina.ahti@rittal.fi Rittal Oy Saksalainen Rittal GmbH & Co. KG on maailman johtava sähkökytkentäkaappien valmistaja. Suomessa toimiva Rittal Oy on vuoden 1991 alussa perustettu maahantuontiyritys, joka markkinoi ja myy saksalaisen emoyhtiön, Rittal GmbH & Co. KG:n, valmistamia sähkökytkentäkaappeja, infokioskeja, ulkokaappeja ja kontteja, informaatiotekniikan mekaanisia komponentteja ja näihin liittyviä ilmastointilaitteita sekä lisävarusteita. Rittal Oy:n teollisuusasiakkaat toimivat teollisuuden eri aloilla, keskus- ja laite- ja konevalmistajina sekä informaatiotekniikassa. Infokioskien asiakasryhmiä ovat lisäksi palveluyritykset, erilaiset julkiset laitokset, yhteisöt sekä liikennekeskukset. Rittal Oy:ssä työskentelee tällä hetkellä yli 40 henkilöä, yrityksen liikevaihto vuonna 2003 oli hieman alle 16 miljoonaa euroa. Rittal GmbH & Co. KG kuuluu kansainväliseen Friedhelm Loh Group –nimiseen konserniin. Rittal GmbH & Co. KG:llä on tuotantolaitoksia Saksassa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Intiassa ja Kiinassa. Tytäryhtiöitä on 50 ja edustuksia yli 70. Työntekijöitä yrityksellä on yli 8000.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit