RL-NORDIC HANKKII VALTION SEINÄJOEN VIRASTOTALON

RL-Nordic Oy on sopinut Senaatti-kiinteistöjen kanssa Valtion Seinäjoen virastotalon hankkimisesti ja vuokraamisesta Senaatti-kiinteistöille. Vuokra-aika on 15 vuotta.

Uusi virastotalo rakennetaan Seinäjoen kaupungin Joupin kaupunginosaan. Pääkäyttäjäksi rakennukseen tulee Seinäjoen kihlakunnan poliisilaitos (1.1.2009 alkaen Etelä-Pohjanmaan kihlakunnan poliisilaitos). Rakennukseen sijoitetaan myös muita valtion alueellisia virastoja, kuten liikkuva poliisi, maistraatti, ulosottovirasto, syyttäjäviraston palvelutoimisto, hallinnon tietotekniikkakeskus. Rakennuksen huoneistoala on 11 788 m2 ja bruttoala 17 338 m2.

Virastotalo tarjoaa virastoille uudet, ajanmukaiset, toimivat ja turvalliset tilat. Samassa rakennuksessa toimiminen johtaa myös synergiaetuihin samalla kun kansalaisten asiointi helpottuu ja palvelut ovat saatavissa keskitetysti.

Hanke toteutetaan valtion toimitilastrategian mukaisella yksityisrahoituksella jossa RL-Nordic rahoittaa uudistilojen suunnittelun, rakennuttamisen ja rakentamisen ja toimii tilojen omistajana Senaatti-kiinteistöjen toimiessa käyttäjien edunvalvojana ja välivuokraajana.

RL-Nordic kuuluu Itävaltalaiseen Raiffeisen pankkikonserniin ja on Wienissä toimivan Raiffeisen Leasing GmbH:n kokonaan omistama tytäryhtiö. RL-Nordicin toiminnan painopistealue on pitkäaikainen kiinteistöyhteistyö strategisten kiinteistöjen vuokrauksessa vakavaraisille yrityksille ja julkiselle sektorille.

Tämän vuokraratkaisun teki mahdolliseksi RL-Nordic’in ainutlaatuinen liiketoimintamalli, Senaatti-kiinteistöjen tarve kustannusperusteiseen ja läpinäkyvään vuokraratkaisuun, jossa vuokra on ennakoitavissa ja hallittavissa pitkällä aikavälillä. Projekti on myös hyvä esimerkki siitä, miten useat osalliset voivat vaikuttaa ratkaisuihin kaikkia osallisia tyydyttävällä tavalla.

”Olemme erittäin tyytyväisiä ja myös ylpeitä, että voimme aloittaa pitkäaikaisen kiinteistöyhteistyön Senaatti-kiinteistöjen kanssa, joka edustaa Suomen valtiota ei ainoastaan kiinteistöjen omistajana, vaan myös kiinteistöjen vuokraajana”, sanoo RL-Nordic Oy:n toimitusjohtaja Vesa Nummijärvi.

”Senaatti-kiinteistöt haluaa monipuolistaa toimitilahankintaansa perinteisten, valtion omistukseen rakennettavien toimitilojen rinnalla. Toimimalla valtion virastojen asiantuntijana, edunvalvojana ja edelleenvuokraajana, Senaatti-kiinteistöt voi tarjota valtion virastoille erilaisia, olosuhteisiin sopivia palveluratkaisuja ja samalla toteutuu myös valtion kokonaisetu. Senaatti-kiinteistöjen kannalta positiivista on alan toimijoiden ja ratkaisijoiden monipuolistuminen Suomessa” toteaa johtaja Jorma Heinonen Senaatti-kiinteistöistä.Lisätietoja RL- Nordic Oyssä antaa Vesa Nummijärvi, puh. 050 566 4708 ja Senaatti-Kiinteistöissä. Jorma Heinonen numerossa 040 546 5057.

Liitteet & linkit