Alustava tulos 2014

Report this content

Nopeaa kasvua: Bosch-konsernin myynti ja tulos paranivat

  • Boschin pääjohtaja Volkmar Denner: "Innovaatiostrategiamme tuottaa tulosta; sekä kilpailukykymme että markkina-asemamme ovat parantuneet entisestään"
  • Myynti kasvoi ennakoitua enemmän, 6,2 prosentilla 48,9 miljardiin euroon
  • Liikevoittoprosentti kasvoi lähes prosenttiyksiköllä 6,1 prosenttiin
  • Mobility Solutions -liiketoiminta-alue kasvoi yli kaksi kertaa muuta autoteollisuuteen liittyvää markkinaa nopeammin
  • ZFLS:n ja BSH:n yritysostot täydensivät portfoliota strategisesti

Bosch-konsernin myynti kasvoi vuonna 2014 alustavien lukujen mukaan 6,2 prosentilla 48,9 miljardiin euroon. Valuuttakurssivaikutukset huomioon ottaen myynnin kasvu oli 7,2 prosenttia. Bosch paransi myös tulostaan vuonna 2014. Alustavien lukujen mukaan konsernin tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli lähes kolme miljardia euroa ja liikevoittoprosentti ylsi noin 6,1 prosenttiin mikä on noin prosenttiyksikön enemmän edellisvuoden vertailukelpoisiin lukuihin verrattuna. 

"Vaikeista taloudellisista olosuhteista huolimatta onnistuimme saavuttamaan tavoitteemme vuodelle 2014", konsernin pääjohtaja Volkmar Denner sanoo. "Menestyksemme osoittaa, että innovaatiostrategiamme tuottaa tulosta. Vuonna 2014 paransimme markkina-asemaamme ja kilpailukykyämme monilla aloilla entisestään. Lisäksi se, että hankimme BSH Hausgeräte GmbH:n ja ZF Lenksysteme GmbH:n kokonaisuudessaan omistukseemme, täydensi portfoliotamme strategisesti. Älykkäät kodit ja automatisoitu ajo ovat tärkeitä kasvualueita, joilla voimme nyt vahvistaa asemaamme”.

Liiketoiminnan kehitys alueittain vuonna 2014

Aasian ja Tyynenmeren alueella Bosch-konserni kasvatti myyntiään noin 17 prosenttia, ja valuuttakurssivaikutukset huomioon ottaen kasvu oli noin 20 prosenttia. Pohjois-Amerikassa myynti kasvoi noin 8,6 prosentilla, ja valuuttakurssivaikutukset huomioon ottaen kasvu oli lähes 10 prosenttia. Etelä-Amerikassa myynti laski hieman edellisvuodesta ja nominaalisesti laskettuna myynti oli yli 10 prosenttia pienempi kuin vuonna 2013. Euroopassa myynti kasvoi noin kahdella prosentilla alueen taloudellisista vaikeuksista huolimatta.

Maailmanlaajuisesti Bosch-konsernissa työskenteli vuoden lopussa noin 290 000 henkilöä, noin 9 100 henkilöä edellisvuotta enemmän.

Liiketoiminta-alueiden kehitys vuonna 2014

Ennakkotietojen mukaan Mobility Solutions -liiketoiminta-alue (entinen Automotive Technology) kasvoi yli kaksi kertaa muuta autoteollisuuteen liittyvää markkinaa nopeammin. Energy and Building Technology -liiketoiminta-alueen myynti pysytteli kutakuinkin samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Muun muassa mittalaitteita sekä ammattilaisten sähkötyökaluja tarjoavan Consumer Goods -liiketoiminta-alueen vuosi oli menestyksekäs. Industrial Technology -liiketoiminta-alueen myyntiluvut jäivät vuoden 2013 lukujen alle.

Kohti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja teknologisia ratkaisuja

Lähivuosina Bosch-konserni panostaa verkottumisen, automaation, sähköistymisen sekä energiatehokkuuden parissa aukeaviin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä yhä tärkeämmässä roolissa oleviin kehittyviin markkinoihin.

"Markkinoihin ja teknologiseen ympäristöön on luvassa kauaskantoisia ja syvällisiä muutoksia, ja haluamme vaikuttaa kehitykseen aktiivisesti. Tämä pätee erityisesti Mobility Solutions -liiketoiminta-alueeseen", Denner sanoo. "Tulevaisuus on automatisoitu, verkottunut ja sähköinen, ja näemme itsemme keskeisenä toimijana niihin liittyvien ratkaisuiden valmistajana, oli kysymys sitten komponenteista, järjestelmistä, ohjelmistoratkaisuista tai palveluista. Kun lisäksi otetaan huomioon erilaisten järjestelmien integrointiin liittyvä osaamiseemme, olemme erittäin hyvissä asemissa kehittääksemme innovatiivisia mobiiliratkaisuja asiakkaillemme."

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

Kuvia sekä lisätietoa englanniksi: http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?txtID=7042&tk_id=107&locale=en

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2014 sen liikevaihto oli alustavien lukujen mukaan 48,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli noin 290 000 työntekijääKonserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 360 tytäryhtiötä noin 50 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Tämä maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin tulevan kasvun perusta. Vuonna 2014 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 4 600 patenttihakemusta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omitusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

Lue lisää: www.bosch.fi, www.bosch-presse.de, http://twitter.com/BoschPresse