Antureita, ohjelmistoja ja muita verkottuneen maailman palveluita –

Bosch on asioiden internetin asiantuntija

  • Bosch on valmistautunut verkottuneeseen maailmaan systemaattisesti jo vuosien ajan
  • Yhtiö hyödyntää laajaa asiantuntemustaan niin teknologian kuin ohjelmistojenkin suhteen
  • Tuotteet ja palvelut yhdistyvät yhtenäisiksi konsepteiksi
  • Verkottuminen avaa uusia liiketoimintamalleja ja lisää kilpailukykyä

Asioiden internet tarjoaa valtavan potentiaalin uusien, innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen. Viime vuosien teknologinen kehitys, kustannusten halventuminen sekä lähes kaikkialta löytyvät mobiiliverkot mahdollistavat verkottuneen maailman sovellusten massatuotannon.

Bosch ja asioiden internet

Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on kehittää innovaatioita verkottuvan maailman käyttöön. Yhtiö on valmistautunut tähän systemaattisesti jo useiden vuosien ajan muun muassa ohjelmisto-osaamista kehittämällä. Bosch on myös yhden verkottuneen maailman avainteknologian, MEMS-antureiden, globaali markkinajohtaja.

Verkottuneen maailman ratkaisuja tarjotessaan Bosch yhdistää teknologisen asiantuntemuksensa ja ohjelmisto-osaamisensa. Teknologia- ja palveluyritys kehittää ratkaisuja muun muassa verkottuneeseen liikkumiseen, älykkäisiin koteihin sekä teollisuuden käyttöön. Lisäksi yhtiö kehittää uusia liiketoimintamalleja erilaisten prosessien kuten kuljetusyritysten kalustonhallinnan optimoimiseksi.

Bosch IoT Suite

Boschin tytäryhtiö Bosch Software Innovations suunnittelee ja kehittää ohjelmistoja ja järjestelmäratkaisuja asioiden internetiä varten. Yksi sovelluksista on IoT Suite -alusta, joka on kehitetty muun muassa liikkuvuuteen, energiantuotantoon, teollisuuteen ja rakennuksiin liittyviä verkottuneen maailman ratkaisuja varten.

Bosch IoT Suiten teknisen alustan avulla yhdistetään laitteet, käyttäjät, palveluntarjoajat ja kumppanit. Se voi myös analysoida valtavia tietomääriä. Kun maailmasta tulee yhä verkottuneempi, eri laitteet kuten turvakamerat, ajoneuvot ja tehtaiden koneet alkavat tuottaa valtavia määriä dataa. Saadun tiedon analysointi avaa monia liiketoimintamahdollisuuksia: uusien ratkaisujen avulla voidaan esimerkiksi tehostaa tuotteiden huoltoa ja ylläpitoa.

Tuotteet ja palvelut muodostavat yhteisiä konsepteja

Asioiden internetin avulla voidaan yhdistää ohjelmisto mihin tahansa tuotteeseen. Pienenpienet radiomoduulit välittävät tiedon internet-yhteyden välityksellä ohjelmiston analysoitavaksi. Mikä parasta, ohjelmisto voi tunnistaa tiettyjä toimintamalleja ja oppia reagoimaan niihin automaattisesti.

Useat jo olemassa olevat verkottuneen maailman ratkaisut ovat toisaalta osoittaneet, että asioiden internetin suurin potentiaali saattaa olla tuotteen ja palvelun yhdistelmässä, ei niinkään yksittäisessä tuotteessa. Web-pohjaisten alustojen avulla yritykset voivat kumppaniensa kanssa luoda täysin uusia, kiinnostavia palveluita, ja eri liiketoiminta-alat saattavat löytää aivan uusia synergioita. Yksi esimerkki tästä on sähköautoilu, joka kokoaa yhteen autoilijat, palveluntarjoajat, latauspisteiden ylläpitäjät, sähköyhtiöt, kuljetusyritykset ja autonvalmistajat yhteiseksi verkostoksi.

Uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseen

Monille toimialoille verkottuva maailma tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla se voi kuitenkin aiheuttaa merkittäviä muutoksia nykyisiin markkinoihin. Esimerkiksi konepajateollisuuden huoltoon ja ylläpitoon liittyvä liiketoiminta saattaa kutistua uusien palveluntarjoajien myötä.   

***

Toimittaja - lue lisää aiheesta täältä: http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?txtID=7090&locale=en

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2014 sen liikevaihto oli alustavien lukujen mukaan 48,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli noin 290 000 työntekijääKonserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 360 tytäryhtiötä noin 50 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Tämä maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin tulevan kasvun perusta. Vuonna 2014 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 4 600 patenttihakemusta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omitusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

Lue lisää: www.bosch.fi, www.bosch-presse.de, http://twitter.com/BoschPresse

Tilaa