Bosch aukoo uusia uria liikkumisessa ja ympäristönsuojelussa

Report this content

Taloudellisesti ennätyksellinen vuosi 2017

  •   Vuosi 2017 oli Boschille menestys: liikevaihto kohosi 78,1 miljardiin euroon
  • „  Ennätystulos: EBIT 5,3 miljardia euroa
  • „  Pääjohtaja Denner: “Haluamme pitää ihmiset liikkeessä ja parantaa ilmanlaatua”
  • „  Läpimurto tekee dieselin typpioksidipäästöistä raja-arvoja huomattavasti alhaisemmat

Bosch uskoo yhtiön taloudellisen kasvun jatkuvan myös vuonna 2018 vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Ennätystuloksen viime vuonna tehnyt yritys arvioi taloudelliset ja geopoliittiset riskit huomioon ottaen liikevaihtonsa nousevan kuluvana vuonna 2–3 prosenttia. Vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla yrityksen liikevaihto on kehittynyt samaa vauhtia kuin vuotta aiemmin, ja jopa kasvanut noin viidellä prosentilla kun otetaan huomioon valuuttakurssien vaihtelun vaikutukset.

”Yrityksemme on vertaansa vailla kun puhutaan verkottumisen kattavasta asiantuntijuudesta sekä laajasta tuotteiden ja teollisuusalojen tuntemuksesta sekä näiden yhdistämisestä. Tämä on Boschin ainutlaatuinen myyntivaltti”, sanoi konsernin pääjohtaja Volkmar Denner yrityksen vuotuisessa lehdistötilaisuudessa. ”Invented for life -ajatuksemme kannustaa meitä kehittämään parhaita mahdollisia teknologioita ympäristönsuojeluun. Haluamme auttaa pitämään ihmiset liikkeessä, mutta samalla parantaa ilmanlaatua.”

Tehdäkseen liki nollapäästöisestä liikenteestä totta, yritys investoi merkittävästi polttomoottoreiden kehitykseen ja sähköiseen liikenteeseen.

Innovatiivista dieselteknologiaa – ennennäkemättömän alhaiset typpioksidipäästöt

Bosch on tehnyt dieselteknologiassa läpimurron. Yhtiön insinöörit ovat onnistuneet vähentämään typpioksidien (NOx) päästöjä tasolle, joka on vain kymmenesosan lain sallimasta rajasta. Parannetulla teknologialla varustettujen testiajoneuvojen päästöt ovat keskimäärin 13 milligrammaa typpioksideja kilometriä kohden, joka on vain murto-osa vuonna 2020 voimaan astuvasta rajasta (120 milligrammaa).”Dieselillä on tulevaisuus. Se tulee säilymään olennaisena osana huomisen liikkumisratkaisuja”, pääjohtaja Denner sanoi. 

Katsaus vuoteen 2017: Liikevaihto ja liikevoitto uusiin ennätyksiin

Vuosi 2017 oli Boschille erittäin hyvä: yrityksen liikevaihto oli 78,1 miljardia euroa.

Kasvua oli 1,2 miljardia euroa eli 6,8 prosenttia tai 8,4 prosenttia, kun otetaan huomioon valuuttavaihtokurssien vaikutus. Kaikki liiketoiminta-alueet myötävaikuttivat omalta osaltaan positiiviseen tulokseen. Liikevoitto vuonna 2017 (EBIT, earnings before financial result and tax) nousi 5,3 miljardiin euroon, eli se kasvoi lähes 17 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. ”Sekä liikevaihto että liikevoitto ovat yrityksemme historian korkeimmat”, Boschin talousjohtaja ja Stefan Asenkerschbaumer totesi. ”Mutta mikä vielä tärkeämpää, EBIT kasvoi prosentuaalisesti enemmän kuin liikevaihto.”

Liikevoittoprosentti oli 6,8 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Korkealla tasolla pysyneet tutkimus- ja kehityskulut olivat 7,3 miljardia euroa eli hiukan yli yhdeksän prosenttia liikevaihdosta.

Äärimmäisiä IoT-ratkaisuja: monialaiset ekosysteemit

Yksikään toinen yritys ei tarjoa yhtä monia arjessa käytettäviä verkottuneisuusratkaisuja kuin Bosch. Älykkään liikenteen lisäksi ratkaisuja löytyy lukuisilta muilta alueilta, esimerkiksi älykodeista, älykkäistä kaupungeista sekä verkottuneessa teollisuudessa (Teollisuus 4.0). Tähän mennessä Bosch on toteuttanut 170 yhtiön sisäistä IoT-projektia, jotka keskittyvät keskeisiin haasteisiin, kuten väestönkasvuun, kaupungistumiseen ja ilmaston muutokseen. Vuonna 2017 yritys myi noin 38 miljoonaa verkkoon liitettävää laitetta, eli noin 40 prosenttia edellisvuotta enemmän. Boschilla työskentelee yli 25 000 ohjelmistoinsinööriä, joista noin 4 000 keskittyy kehittämään ratkaisuja esineiden internetille. Bosch näkee yhä vahvemmin, että tulevaisuudessa kokonaisten ekosysteemien digitalisoinnista syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Jo 28 Boschin kumppania on tullut mukaan Home Connectiin, joka on laajin kodinkoneiden IoT-ekosysteemi. Home Connect  -sovelluksella voidaan operoida mitä tahansa kodinkonetta kahvinkeittimistä pesukoneisiin.

Bosch on tunnistanut huomattavaa potentiaalia monialaisissa ekosysteemeissä, jotka yhdistävät erilaisia teollisuudenaloja, kuten Logistiikka 4.0. Näissä ekosysteemeissä tuodaan yhteen ratkaisuja monilta aloilta, joissa Boschilla on aktiivinen rooli, kuten turvallisuus ja liikkuminen, rakennuspalvelut ja valmistusprosessit. Kuten pääjohtaja Denner painotti, monialaiset ekosysteemit ovat IoT:ta äärimmilleen vietynä. ”Yksikään toinen yritys ei ole yhtä pätevä toteuttamaan näitä kuin Bosch. Monipuolisuutemme suoma kilpailuetu on nyt suurempi kuin koskaan ennen. ”

Sähköinen liikenne: ponnistelua kohti markkinajohtajuutta

Bosch jatkaa työskentelyään sähköisen liikenteen läpimurron saavuttamiseksi. Vuonna 2017 yritys voitti 20 sopimusta sähköisten voimansiirtojärjestelmien tuottamisesta. Sopimusten arvo on yhteensä 4 miljardia euroa. Bosch arvioi, että sähköisten ajoneuvojen massamarkkinat lähtevät lentoon vuonna 2020, ja tähtää näiden markkinoiden johtavaksi yritykseksi. Bosch on jo johtavassa asemassa Kiinassa, jossa yritys edistää polttokennojen käyttöä ajoneuvoissa yhteistyössä amerikkalaisen startupin Nikola Motor Companyn sekä kiinalaisen, maailman suurimman kaupallisten ajoneuvojen moottoreita valmistavan Weichai Powerin kanssa. Komponenttiliiketoiminnan lisäksi Bosch näkee lupaavan tulevaisuuden myös sähköistä liikkumista edistävissä verkkopohjaisissa palveluissa, kuten hiljattain lanseerattu system!e.

Automatisoitu ajaminen: Komponenttimyynnistä järjestelmäratkaisuihin

Bosch etenee merkittävästi myös kohti automatisoitua ajamista. Yritys odottaa jo vuonna 2019 myyvänsä kahdella miljardilla eurolla ajajaa avustavia järjestelmiä. Boschin kasvaa nopeammin kuin markkina, jonka senkin arvioidaan kasvavan 20 prosenttia tänä vuonna. Boschin tutkien ja videosensoreiden myynnin odotetaan kasvavan 40 prosenttia. ”Automaation lisääntyminen tarkoittaa teknologian tulemista monimutkaisemmaksi. Tulevaisuudessa asiakkaamme tarvitsevat pakettiratkaisuja, ei vain yksittäisiä komponentteja. Tämä on jälleen yksi alue, jossa asiantuntemuksemme on suuri etu”, Denner sanoi. Boschilla työskentelee automatisoituun ajamiseen liittyvien ratkaisujen parissa noin 4 000 insinööriä, eli noin tuhat enemmän kuin vielä vuosi sitten.

Verkotettu liikkuminen: astuminen ridesharing-liiketoimintaan

Verkottuneet liikkumispalvelut on yksi markkina-alueista, jonka liiketoiminnasta Boschilla on suuret odotukset. Markkinoiden arvoksi ennustetaan maailmanlaajuisesti jopa 140 miljardia euroa vuoteen 2022 mennessä. Vuoteen 2025 maailman teillä tulee olemaan yli 450 miljoonaa verkottunutta autoa. Bosch aloitti ridesharing-liiketoiminnan ostamalla amerikkalaisen startup-yrityksen Splitting Fares Inc:in (SPLT). 

2017 tulokset liiketoiminta-alueittain

Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat viime vuonna liikevaihtoaan: Mobility Solutions kasvatti liikevaihtoaan 7,8 prosenttia (9,4 prosenttia valuuttakurssivaikutus huomioon ottaen). Consumer Goods -liiketoiminta-alueella liikevaihto nousi 18,4 miljardiin euroon. Kasvua oli 4,5 prosenttia tai 6,7 prosenttia kun valuuttakurssivaikutus otetaan huomioon. Industrial Technology -liiketoiminta-alue kasvatti liikevaihtoaan 7,8 prosenttia yhteensä 6,8 miljardiin euroon (9,2 prosenttia valuuttavaikutukset huomioon otettuna). Energy and Building Technology -liiketoiminta-alueen liikevaihto ylsi 5,4 miljardiin euroon, kasvun ollessa 4,1 prosenttia tai valuuttakurssit huomioon otettuna 5,8 prosenttia.

Kasvava tarve IT- ja ohjelmistoasiantuntijoille

Vuoden 2017 lopussa Bosch-konsernin henkilöstömäärä oli maailmanlaajuisesti noin 402 000, eli 12 900 enemmän kuin aiempana vuonna. Rekrytointi oli vahvaa erityisesti Tyynenmeren alueella Aasiassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2018 Bosch rekrytoida lisää erityisesti painottuen IT- ja ohjelmistoinsinöörejä.

Katsaus avainlukuihin löytyy täältä

Lisätiedot:
viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com 

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa noin 402 000 työntekijää. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 78,1 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan ja palveluillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 64 500 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa.   

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa. 

 Lue lisää: www.bosch.fiwww.iot.bosch.comwww.bosch-press.comwww.twitter.com/BoschPresse 

Multimedia

Multimedia