Bosch ConnectedWorld -konferenssi Berliinissä:

Asioiden internet auttaa löytämään parkkipaikan, helpottaa huoltotöitä ja parantaa satoja – Bosch IoT Suite toimii alustana uusille sovelluksille

  • Ratkaisuja verkottuneeseen liikkumiseen
  • Ratkaisuja verkottuneelle teollisuudelle
  • Ratkaisuja verkottuneisiin koteihin

  Bosch on avannut tarjoamiensa IoT-ratkaisuiden käyttöön tarkoitetun oman pilvipalvelun Saksassa. Uutta pilvipalvelua hyödyntäviä sovelluksia käytetään Bosch IoT Suite -alustalla, joka liittää niin laitteet, loppukäyttäjät kuin yrityksetkin internetiin. IoT Suiten avulla on kytketty internetiin jo yli viisi miljoonaa laitetta. Bosch listasi muutamia esimerkkejä uusista verkottuneen maailman ratkaisuistaan.

  1. Ratkaisuja verkottuneeseen liikkumiseen

  Anturit kertovat pysäköintiruutujen saatavuuden liityntäpysäköintipaikoilla

  Mistä löytyy lähin vapaa pysäköintipaikka? Boschin uusi järjestelmä tarjoaa vastauksen tähän – yleensä kiireelliseen – kysymykseen. Pilottiprojekti toteutetaan Stuttgartissa vuosina 2016–2018. Lähijunalinjojen S2 ja S3 varrella sijaitseville 15 parkkipaikalle asennetaan antureita, jotka tunnistavat, mitkä parkkiruudut ovat vielä vapaina. Tiedot syötetään Boschin pilvipalvelun avulla reaaliaikaiselle kartalle, jota voi tarkastella sekä sovelluksen kautta että palveluntarjoajan verkkosivuilla. Kun liikkumisesta tulee sujuvampaa, ihmiset ovat halukkaampia käyttämään julkista liikennettä ja ruuhkat vähenevät. Lue lisää: http://bit.ly/1RcZWcP

  Pysäköintipaikkoja väsyneille rekka-autojen kuljettajille

  Rekka-autojen kuljettajien levähdysalueet ovat usein toivottoman täysiä etenkin yöllä, jolloin myös erilaisten varkauksien riski kasvaa. Bosch tarjoaa logistiikka- ja kuljetusyrityksille palvelua, jonka avulla kuljettaja voi varata turvallisen pysäköintipaikan käyttöönsä. Järjestelmä etsii lähimmän vapaan pysäköintipaikan auton sijaintitietojen perusteella ja lähettää tiedot suoraan auton navigointijärjestelmään. Varaus ja laskutus ovat automaattisia, eikä käteistä tarvita. Järjestelmä tulee käyttöön kesällä 2016.

  2. Ratkaisuja verkottuneeseen teollisuuteen

  Läpinäkyvyyttä toimitusketjuun

  Vaikka tuotteen laatua voidaan seurata valmistuksen aikana lähes saumattomasti, toimitusketjun myöhemmät vaiheet jäävät usein pimentoon. Boschin Industry 4.0 -ratkaisu "TraQ" (”seuranta ja laatu”) tarjoaa asiaan ratkaisun. Sen avulla tuotetta voidaan tarkkailla koko toimitusketjun ajan aina asiakkaalle saakka. Kuljetuspakkaukseen – tai jopa itse tuotteeseen – asennetut anturit tarkkailevat tuotteen laatuun vaikuttavia seikkoja kuten lämpötilaa, tärinää, valoa ja kosteutta, ja lähettävät tiedot pilvipalveluun. Ohjelmisto vertaa lukemia tavoitetasoihin ja lähettää reaaliaikaisen hälytyksen asiakkaille ja palveluntarjoajille jonkun lukeman ylittyessä. Anturien välittämät sijaintitiedot mahdollistavat kuljetusten optimoimisen ja tuotteen saapumisajan ennustamisen. Järjestelmän hyödyt yrityksille ovat mittavat: kun tieto mahdollisista vaurioista saadaan reaaliajassa, voidaan korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyä nopeasti ja tuotantoseisokit sekä niistä aiheutuvat kustannukset minimoituvat.  Tuotteeseen asennetut anturit auttavat puolestaan tunnistamaan aiheutuneiden vahinkojen syyt – syntyivät ne sitten kuljetuksen aikana tai loppuasiakkaan käytössä. TraQ on yksi keskeisistä ratkaisuista, joiden avulla Bosch kehittää digitaalisesta toimitusketjusta mahdollisimman älykästä ja kustannustehokasta. TraQ tulee näillä näkymin markkinoille vuonna 2017.

  Korkealaatuista parsaa antureiden avulla

  Boschin antureiden avulla parannetaan myös parsasatoja. Parsa kasvaa erityisen hyvin 18–22 asteen lämpötilassa. Viljelijät pyrkivät pyrkivät saavuttamaan parhaan mahdollisen lämpötilan muun muassa kaksipuolista foliota hyödyntämällä. Jos maaperää täytyy lämmittää, maaperä peitetään foliolla siten, että sen musta puoli on kohti auringonvaloa; mikäli maaperä on taas liian lämmin, käännetään valkoinen puoli ylöspäin. Boschin start-up Deepfield Robotics on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla maaperän lämpötilan tarkkailu on helppoa. Eri syvyyksiin asennetut anturit mittaavat maan lämpötilaa, ja data lähetetään Boschin IoT pilvipalvelun kautta sovellukseen viljelijän älypuhelimessa. Viljelijät voivat tietojen avulla seurata lämpötilan muutoksia yksityiskohtaisesti ja optimoida siten parsan kasvuolosuhteet. Lue lisää: http://bit.ly/1UGSLq4

  3. Ratkaisuja verkottuneisiin koteihin

  Turvallisuutta ja mukavuutta älykoteihin

  Boschin Smart Home System yhdistää muun muassa kodin lämmityksen, valaistuksen, palovaroittimet ja kodinkoneet yhteiselle alustalle. Älypuhelimen tai tabletin avulla ohjailtavan järjestelmän ytimessä on ohjauskeskus, joka yhdistää laitteet internetiin. Koska kaikki älykodin tuottama data varastoituu ohjauskeskukseen, se säilyy asiakkaan hallussa. Järjestelmä lähettää tietoja internetiin ainoastaan, jos käyttäjä ottaa järjestelmään etäyhteyden esimerkiksi lämpötilaa säätääkseen. Tiedot lähetetään IoT-pilvipalveluun salatussa muodossa. Tuotteen tulevissa versioissa järjestelmä myös lähettää viestin älypuhelimeen aina kun ikkuna tai ovi avataan. Tämä lisää kodin mukavuutta ja turvallisuutta ja vähentää erillisen hälytysjärjestelmän tarvetta. Lue lisää: http://bit.ly/1ORATbJ

  Huoltomies soittaa vain kerran: HomeCom Pro

  Bosch HomeCom Pro online-portaali välittää lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot IoT-pilvipalvelun kautta palveluntarjoajalle. Järjestelmän avulla huoltomies näkee lämmitysjärjestelmän tilan ja kaikki siihen mennessä tehdyt huoltotyöt yhdellä silmäyksellä. Vikatilanteessa järjestelmä auttaa vianmäärityksessä ja ehdottaa tarvittavia korjauksia. Näin huoltomies tietää, mihin toimiin tulee ryhtyä, ja hän voi ottaa tarvittavat varaosat mukanaan jo ensimmäiselle käynnilleen. Lue lisää: http://bit.ly/1T2jkZc, http://bit.ly/1Kd06i3, http://bit.ly/1RP3h1K

  TrackMyTools: Mihin pora jäikään?

  Boschin TrackMyTools-järjestelmän ansiosta työmiehet tietävät vastedes aina missä heidän työkalunsa ovat. Laitteiden pieni Bluetooth-moduuli lähettää joka kahdeksas sekunti signaalin, joka on poimittavissa älypuhelimen tai tabletin TrackMyTools -sovelluksen avulla 30 metrin säteellä. Kun laite on paikannettu, mobiililaite lähettää pilvipalveluun tiedon kellonajasta, sovelluksen käyttäjästä ja laitteen sijainnista. Kun työkalut eivät ole hukassa, aikaa säästyy ja tuottavuus lisääntyy. Laitteiden omistajat voivat koska tahansa tarkastella, missä heidän työkalunsa ovat ja miten niitä käytetään. Vuonna 2015 käynnistetty järjestelmä siirretään Boschin IoT-pilvipalveluun vuoden 2016 kuluessa. Lue lisää: http://bit.ly/1UsPIDb

  Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

  Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli yli 70 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli 31.12.2015 noin 375 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös sen myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch edustettuna noin 150 maassa. Tämä maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin tulevan kasvun perusta. Vuonna 2015 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 5 400 patenttihakemusta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

  Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

  Lisätietoa: bosch.fi ja bosch-press.com.

  Tilaa

  Multimedia

  Multimedia