Bosch hankkii yhdysvaltalaisen rakennusautomaation asiantuntijayrityksen

Yhtiö laajentaa tarjontaansa verkottuneiden energia- ja taloteknologiaratkaisuiden saralla

  • Skyline Automation -yrityksen hankinta laajentaa Boschin teknologista osaamista sekä läsnäoloa Pohjois-Amerikan markkinalla
  • Stefan Hartung: "Tämä on seuraava strateginen askel tiellä rakennusten kokonaisvaltaisten verkottuneiden järjestelmien ja palveluiden tarjoajaksi.”
  • Uudet liiketoimintamallit luovat kasvua
  • Palvelut lisäävät käyttäjiensä mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta

  Boschin vuodesta 2015 lähtien omistama tytäryhtiö Climatec on hankkinut omistukseensa rakennusautomaatioon, järjestelmäintegraatioon sekä järjestelmien asennukseen ja verkottamiseen erikoistuneen yhdysvaltalaisen Skyline Automation -yrityksen. New Jerseyssä toimiva Skyline Automation työllistää 40 henkilöä ja sen liikevaihto oli 12 miljoonaa dollaria vuonna 2015.

  Liikerakennusten integroidut palvelut ovat Boschin Energy and Building Technology -liiketoiminta-alueen strateginen kasvualue. Rakennusautomaatio voi vähentää energian kulutusta jopa 40 prosenttia.

  "Vahvistamme kaupoilla teknologista osaamistamme energia- ja talotekniikan saralla ja laajennamme samalla läsnäoloamme vakaan kasvun Pohjois-Amerikan markkinoilla", sanoo Energy and Building Technology -liiketoiminta-alueesta vastaava Boschin johtokunnan jäsen Stefan Hartung. "Tämä on seuraava strateginen askel tiellä rakennusten kokonaisvaltaisten verkottuneiden järjestelmien ja palveluiden tarjoajaksi.” 

  Uusia liiketoimintamalleja ja palveluita

  Verkottuminen avaa Boschille lukuisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia energia- ja talotekniikan sekä erityisesti niihin liittyvien palveluiden saralla. Asiantuntijat arvioivat, että älykkään talotekniikan maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nykyisestä kuudesta miljardista dollarista noin 25 miljardiin dollariin vuoteen 2021 mennessä – mikä tarkoittaa noin 34 prosentin keskimääräistä vuotuista kasvua. "Palveluista on tulossa keskeinen osa toimintaamme. Täydennämme tulevaisuudessa kaikkia tuotteitamme lisäpalveluilla", Hartung sanoo.

  Verkottuneen maailman palveluiden kehittämisessä Bosch hyötyy merkittävästi laajasta liiketoimintaportfoliostaan sekä ohjelmistoihin ja antureihin liittyvästä asiantuntemuksestaan. "Verkotamme esimerkiksi autoja talojen kanssa ja jopa kokonaisia ​​kaupunkeja. Tämän tyyppisissä tehtävissä Bosch voi hyödyntää monipuolista teknologista asiantuntemustaan tavalla, mihin mikään muu yritys ei pysty."

  Boschin Energy and Building Technology -toimiala käsittää Thermotechnology, Security Systems ja Service Solutions -toimialat sekä Smart Home- ja Energy Storage Solutions -tytäryhtiöt. Vuonna 2015 toimialan liikevaihto oli 5,1 miljardia euroa.

  Service Solutions: 15 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu

  Vuoden 2016 alussa perustettu uusi Service Solutions -toimiala on vahvalla kasvu-uralla. Service Solutionsin noin 7 600 asiantuntijaa tarjoavat viestintäpalveluita, etätarkkailevat rakennuksia ja teollisuuslaitoksia sekä varmistavat lastin ja ajoneuvon turvallisuuden koko logistiikkaketjun aikana entistä paremmin. Esimerkiksi Secure Truck Parking mahdollistaa pysäköintipaikkojen varaamisen verkosta etukäteen jo ennen matkaa. Service Solutions tarjoaa autovalmistajien puolesta myös automaattista eCall-hätäviestipalvelua. Vuonna 2015 Bosch Service Solutions käsitteli yli 120 miljoonaa asiakaskontaktia 14 maassa yli 1 000 eri yrityksen nimissä – neljänneksen enemmän kuin vuonna 2013. Bosch odottaa toimialan kasvavan noin 15 prosentin vuositahdilla.

  Älykodit: maailmanlaajuinen markkinapotentiaali 10 miljardia euroa

  Kotien yhä lisääntyvä verkottuminen helpottaa ihmisten elämää ja vähentää ikäviä rutiinitehtäviä. Asiantuntijat odottavat älykotien maailmanlaajuisen markkinapotentiaalin yltävän 10 miljardiin euroon jo vuonna 2017. Ennusteiden mukaan vuonna 2020 noin 230 miljoonaa kotitaloutta – 15 prosenttia kaikista maailman kotitalouksista – on varustettu älykkäillä ratkaisuilla. Vuoden 2016 alusta lähtien Bosch on keskittänyt tämän alueen tarjonnan Robert Bosch Smart Home GmbH -yhtiöön. Bosch Smart Home -järjestelmä on yksinkertainen ja turvallinen ratkaisu verkottuneille kotitalouksille. IFA 2016 -messuilla Bosch esitteli kokonaisuutta täydentäviä uusia tuotteita, kuten sisustukseen upotettavissa olevan 360° kameran sekä älykkään palovaroittimen, joka perustoimintojensa lisäksi monitoroi ilmanlaatua ja hälyttää myös siinä tapauksessa, että asuntoon murtaudutaan.

  Johtava älykkäiden lämmitysratkaisujen tarjoaja

  Älykkäiden lämmitysratkaisujen markkinajohtajana Bosch on toimittanut asiakkailleen jo yli 210 000 verkottunutta lämmitysratkaisua. Älykkäät lämmitysratkaisut lisäävät mukavuutta, energiatehokkuutta, käyttöturvallisuutta ja huollon laatua merkittävästi. Boschin HomeCom-portaali tarjoaa yrityksille yksityiskohtaista ​​tietoa heidän asiakkaidensa verkottuneiden lämmitysjärjestelmien tilasta ja antaa vikatilanteessa arvion myös siitä, mikä viat olisi voinut aiheuttaa. Loppukäyttäjät saavat portaalista tietoa lämmitysjärjestelmästään, energian kulutuksestaan sekä vinkkejä energian säästämiseen.

  Bosch on kehittänyt yhdessä British Gasin kanssa "Boiler iQ" -palvelun, jonka avulla British Gas voi etätarkkailla asiakkaidensa lämmitysjärjestelmiä ympärivuorokautisesti. Mikäli järjestelmä havaitsee ongelman, se lähettää automaattisesti huoltokäyntiä koskevan ajanvarausehdotuksen asiakkaan älypuhelimeen. Huoltomiehellä on jo ennen paikalle saapumistaan käytettävissä kaikki tarvittava tieto huoltotoimenpiteitä varten.

  Lämmitysratkaisujen saralla Bosch keskittyy asuinrakennusten lämmityslaitteisiin, käyttöveden lämmitykseen sekä kaupallisiin ja teollisiin lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin. Toiminta kehittyy kaikilla kolmella alueella hyvin ja Bosch pyrkii kasvamaan niillä markkinoita nopeammin.

  Älykäs videoteknologia: enemmän kuin vain kuvien tallentamista

  Nykyaikaiset kamerat pystyvät muuhunkin kuin kuvan nauhoittamiseen – ne pystyvät myös muun muassa seuraamaan nopeuksia, suuntia ja erottamaan värejä. Kun vartijan täytyy tarkkailla lukuisia valvontanäyttöjä useiden tuntien ajan, häneltä saattaa toisinaan jäädä jotain oleellista huomaamatta. Tässä tilanteessa auttaa, mikäli kamerat osaavat ajatella osin itse ja ilmoittaa vartijalle, jos joku esimerkiksi kiipeää aidan yli tai on aikeissa varastaa taide-esineen.

  Älykkäisiin algoritmeihin perustuvan videoanalyysin avulla kamerat voivat laskea yleisömääriä, tunnistaa murtovarkaat ja hylätyt laukut sekä tehdä hälytyksen tulipalon syttyessä. Aiemmin kyseinen teknologia oli saatavilla vain järeimmissä kameroissa, jollaisia käytetään kriittisissä paikoissa kuten lentokentillä ja hallintorakennuksissa. Nyt toiminnot tulevat saataville muihinkin Bosch-kameroihin.

  Tänä vuonna Bosch alkaa tarjota kokonaisvaltaista "Essential Video Analytics" -analytiikkapakettia keskihintaisten kameroiden segmentissä. Tämä tekee ratkaisun houkuttelevaksi uusille asiakasryhmille kuten hotelleille ja kaupan alalle. Ratkaisun avulla voidaan seuloa tärkeä tieto suuresta määrästä videodataa nopeasti ja helposti. Koska vain olennaiset kuvat siirretään, käyttökustannukset, muistivaatimukset ja verkkoon kohdistuva kuormitus jäävät huomattavasti alhaisemmiksi.

  Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com 

  Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 70,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli 31.12.2015 noin 375 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös sen myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch edustettuna noin 150 maassa. Yhtiön tulevan kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä 55 800 henkilöä noin 118 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

  Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

  Lue lisää: www.bosch.fi, www.bosch-press.com, twitter.com/BoschPresse

  Avainsanat:

  Yrityksestä

  Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa noin 410 000 työntekijää. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 77,9 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan ja palveluillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 70 000 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa. Lue lisää: www.bosch.fi, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse

  Tilaa