Bosch IAA 2015 -näyttelyssä:

Bosch ohittaa autoteollisuuden markkinanäkymät – myynti automaation ja verkottumisen saralla miljardeja

  • Boschin Mobility Solutions -liiketoiminta-alue: kasvua heikosta markkinatilanteesta huolimatta
  • Uraauurtavaa kehitystä sähköautojen akkuteknologiassa
  • Kuljettajaa avustavien järjestelmien myynnin odotetaan saavuttavan miljardin euron rajapyykin vuonna 2016
  • Palvelut: Bosch liittää autot aktiivisesti internetiin

Boschin Mobility Solutions -alueen liiketoiminta kasvaa huomattavasti maailmanlaajuisia autoteollisuuden markkinoita nopeammin. "Bosch on johtavassa roolissa autoteollisuuden yli pyyhkivässä muutosaallossa. Bosch menestyy jo nyt kaikilla kolmella keskeisellä alueella – automaation, sähköistyksen ja verkottumisen saralla", sanoo Boschin pääjohtaja Volkmar Denner.

Mobility Solutions -liiketoiminta-alueen myynnin odotetaan kasvavan vuonna 2015 noin 10 prosenttia (5 % valuuttakurssimuutosten huomioimisen jälkeen). Samaan aikaan ajoneuvojen tuotanto kasvaa kuitenkin maailmanlaajuisesti vain marginaalisesti. Yksi syy Boschin menestykseen on tehokas polttomoottoriteknologia. Tänä vuonna yhtiön tuottamien bensiinin suorasuihkutusjärjestelmien myynti kasvaa 15 %. Dieselruiskutusjärjestelmien myynti taas kasvaa 10 %. Myös ESP-järjestelmien myynti kasvaa jälleen neljänneksellä. ”Innovaatiokykymme kaikilla liikkuvuuden kasvualueilla auttaa meitä houkuttelemaan uusia asiakasryhmiä ja tavoittelemaan ennennäkemättömiä liiketoimintamahdollisuuksia", Denner sanoi.

Mobility Solutions: uusia asiakkaita, uusia palveluja

Olipa kysymys sitten yksityis- tai hyötyajoneuvoista, monitahoisista liikkumisen malleista, kaluston seurannasta tai älykkäästä liikenneinfrastruktuurista, Bosch yhdistää ajoneuvotekniikan, pilvipalvelut ja palveluliiketoiminnan kokonaisvaltaisia liikkuvuusratkaisuja tarjotakseen. Tulevaisuudessa näiden palvelujen asiakkaina tulevat olemaan muun muassa Teslan ja Googlen kaltaiset uudet toimijat, kimppakyytien tarjoajat sekä kaksipyöräisten valmistajat. Bosch työskentelee myös jo nyt tietyissä hankkeissa vakuutusyhtiöiden, leasing-yhtiöiden ja muiden kuljetusyritysten kanssa.

Uudenlaista akkuosaamista sähköautoihin yrityskaupan myötä

Tämän vuoden IAA2015-näyttelyssä Bosch esittelee lukuisia ratkaisuja ja innovaatioita verkottuneisuuteen, automaatioon ja sähköistymiseen liittyen. Bosch investoi vuosittain lähes 400 miljoonaa euroa siihen, että sähköautoilusta tulisi arkipäivää. Tämä kantaa myös hedelmää, muun muassa akkuteknologian kehityksen näkökulmasta. Start-up-yritys Seeo Inc.:in hankinnan myötä Boschilla on nyt hallussaan olennaista osaamista innovatiivisten niin sanottujen kiinteiden kennojen (solid-state cells) saralla. Tekniikka täydentää Boschin japanilaisten kumppaneiden GS Yuasan ja Mitsubishin kanssa tehtyä aiempaa kehitystyötä. Tähän mennessä hankkeen pyrkimyksenä on ollut kaksinkertaistaa energiatiheys ja puolittaa kustannukset tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Seeon teknologian avulla Bosch uskoo voivansa nostaa litium-ionikennojen energiatiheyttä jopa tätäkin enemmän. "Bosch käyttää tietämystään ja taloudellisia resurssejaan siihen, että sähköautoilussa tapahtuisi läpimurto”, Denner sanoi.

Automatisoitu ajo: miljardien myynti siintää horisontissa

Automatisoitu ajaminen toimii jo merkittävänä myynnin ajurina Boschille.  Yhä useammassa uudessa ajoneuvossa on kuljettajaa avustavia järjestelmiä kuten kaistavahti tai hätäjarrutusavustin. Samalla tutka- ja videoantureiden myynnin odotetaan kaksinkertaistuvan vuonna 2015 jo toista vuotta peräkkäin. Suuren kysynnän myötä Boschin kuljettajaa avustavien järjestelmien myynti tulee ylittämään miljardin euron rajapyykin jo vuonna 2016. "Automatisoitu ajaminen kehittyy asteittain kuljettajaa avustavien järjestelmien jalostamisen myötä”, Denner luonnehti. Noin 2 000  Boschin insinööriä – lähes kolmanneksen enemmän, kuin kaksi vuotta sitten –  työskentelee pelkästään tämän kehitystyön parissa.

Yhtiö on asettanut itselleen kunnianhimoiset tavoitteet myös verkottumisen suhteen. Bosch tuo autot aktiiviseksi osaksi internetiä, mutta kehitys ulottuu tulevaisuudessa myös paljon pidemmälle. Bosch tukee jo nyt autojen ja pyörien yhteiskäyttöpalveluita sekä junien ja bussien liikennöitsijöitä ohjelmistoratkaisuillaan. Boschin monipuolisuus on erityisen hyödyllistä palveluliiketoiminnan saralla. Yhtiö on paremmassa asemassa kuin mikään muu autoteollisuusyritys yhdistäessään liikkuvuuden kanssa energia-, rakentamis-, ja teollisuuden teknologioiden kanssa.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

Mobility Solutions on Bosch-konsernin suurin liiketoiminta-alue. Sen myynti oli vuonna 2014 33,3 miljardia euroa, joka oli 68 % koko konsernin myynnistä. Luvut tekevät Bosch-konsernista yhden johtavista autoteollisuuden alihankkijoista. Mobility Solutions -liiketoiminta-alue yhdistää konsernin osaamisen kolmella liikkuvuuteen liittyvällä alueella eli automaatiossa, sähköistymisessä ja verkottumisessa ja tarjoaa näin asiakkailleen integroitua liikkuvuuteen liittyviä ratkaisuja. Liiketoiminta-alueen pääasiallisia toimialueita ovat ruiskutusteknologiat ja voimansiirron komponentit polttomoottoreille, monipuoliset ratkaisut voimansiirron sähköistykseen, ajoneuvon turvajärjestelmät, kuljettavaa avustavat ja automatisoidut järjestelmät, käyttäjäystävällisten infotainment-järjestelmien teknologia, kahden ajoneuvon väliseen tai ajoneuvon ja ulkopuolisen infran väliseen viestintään liittyvät teknologiat sekä korjaamokonseptit, teknologiat ja palvelut autoalan jälkimarkkinoille. Bosch tunnetaan monista autoteollisuuden innovaatioistaan kuten esimerkiksi elektronisesta moottorinohjauksesta, ESP-ajonvakautusjärjestelmästä ja common rail -polttoaineen ruiskutusjärjestelmästä dieselmoottoreille.

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 49 miljardia euroa*, ja sen palveluksessa oli 1.4.2015 noin 360 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Tämä maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin tulevan kasvun perusta. Vuonna 2014 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 4 600 patenttihakemusta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Lisätietoa: bosch.fi ja bosch-press.com.

* Vuoden 2014 myyntiluvut eivät sisällä yhtiön aiempia yhteisyrityksiä BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (nykyisin BSH Hausgeräte GmbH) ja ZF Lenksysteme GmbH (nykyisin Robert Bosch Automotive Steering GmbH), jotka ovat nykyään yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan.

Yrityksestä

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa noin 410 000 työntekijää. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 77,9 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan ja palveluillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 70 000 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa. Lue lisää: www.bosch.fi, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse

Tilaa

Multimedia

Multimedia