Bosch mukana, kun nuoret kehittävät tulevaisuuden metropolia

  • Nuorten parlamentti kokoontuu 7.–9.3. Heurekaan pohtimaan tulevaisuuden metropolia
  • Robert Boschin säätiö tukee Nuorten parlamentin toimintaa 19 maassa, ja yhtiön asiantuntijat osallistuvat Suomessa järjestettävään tapahtumaan asiantuntijan roolissa
  • Yhteiskunnalliset megatrendit ovat isossa roolissa myös Boschin tuotekehityksessä. Yhtiö kehittää tuotteita ja sovellutuksia muun muassa tulevaisuuden liikkumiseen, ikääntyvän väestön haasteisiin ja kestävän kehityksen tukemiseen.

Tulevana viikonloppuna 7.–9.3. järjestettävässä Nuorten parlamentti -tapahtumassa 70 iältään 16–19-vuotiasta nuorta kokoontuu Heurekaan keskustelemaan pääkaupunkiseudun tulevaisuuteen vaikuttavista asioista kuten liikkumisesta, demografiasta, digitaalisesta verkottumisesta, kestävästä kehityksestä ja koulutuksesta. Viikonlopun päätteeksi nuoret valitsevat keskuudestaan viisi nuorta edustamaan Suomea Kööpenhaminan lopputapahtumassa.

“Sinun metropolisi 2020” -teemalla kulkeva tapahtuma on osa eurooppalaista European Student Parliaments -sarjaa. Projektia koordinoi berliiniläinen Wissenschaft im Dialog ja sen tukijana on Robert Bosch Foundation. Boschin asiantuntijat ovat mukana Suomessa järjestettävässä tapahtumassa pohtimassa nuorten kanssa muun muassa siitä, miten liikenne, lämmitysteknologia ja tulevaisuuden energiamuodot muokkaavat tulevaisuuden kaupunkia.

”Boschin näkökulmasta on todella hienoa päästä vaihtamaan ajatuksia aikuisiän kynnyksellä olevien nuorten kanssa”, Robert Bosch Oy:n toimitusjohtaja Stefan Bergman sanoo. ”Tuotekehityksessämme pyritään jatkuvasti löytämään ratkaisuja kestävän kehityksen tukemiseen: energiatehokkuuteen, ympäristöystävällisempään autoiluun, yhteiskunnan verkottumiseen ja kehittyvien talouksien haasteisiin. Viime vuonna Bosch-konserni jätti maailmanlaajuisesti yli 5 000 patenttihakemusta, ja niistä iso osa liittyi juuri näihin painopistealueisiin.”

Tuotekehityksestä ratkaisuja yhteiskunnallisiin megatrendeihin

Useat yhteiskunnalliset megatrendit, kuten energiatehokkuuteen ja verkottumiseen liittyvät kysymykset, teollisuusmaiden väestön ikääntyminen sekä Aasian ja Etelä-Amerikan kehittyvien markkinoiden keskiluokan nopea kasvu, ovat merkittäviä tekijöitä myös Boschin näkökulmasta, ja yhtiön tuotekehitys paneutuu niihin liittyvien haasteiden ratkomiseen.

Monet uusista ratkaisuista ovat tavalla tai toisella verkkopohjaisia. Vuoteen 2015 mennessä peräti 75 prosenttia maailman väestöstä on verkossa ja päätelaitteita on yli 6 miljardia. Boschin näkemyksen mukaan maailman yhä tiiviimpi verkottuminen avaakin loputtomia mahdollisuuksia uusille, elämänlaatua parantaville ja kestävää kehitystä tukeville sovelluksille – oli kysymys sitten ajoneuvoista, teollisuusteknologiasta, energia- ja talotekniikasta tai kuluttajatuotteista.

Kaikki Boschin valmistamat elektroniset laitteet ovat jatkossa yhä enenevässä määrin liitettävissä internetverkkoon. Bosch on mukana myös hankkeessa, jossa se kehittää  yhdessä kumppaneidensa kanssa ohjelmistoalustaa älykkäiden kotien standardoituun tiedonvälitykseen. Marraskuusta 2013 lähtien Boschin ”Monaco 3.0” -pilottiprojektissa on testattu teknologiaa, jonka avulla voidaan yhdistää koko kaupunki samaan digitaaliseen verkkoon.

Bosch työskentelee tiiviisti myös tulevaisuuden liikkumiseen liittyvien hankkeiden parissa. Niiden osalta yhtiö keskittyy muun muassa turvallisuutta lisäävien kuljettajan apujärjestelmien, automatisoidun ajamisen, ympäristöystävällisempien teknologioiden ja sähköautoilun kehittämiseen.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittajia. Ajoneuvotekniikkaa, energia- ja rakennustekniikkaa, teollisuustekniikkaa ja kulutustarvikkeita valmistavan konsernin vuoden 2013 liikevaihto oli alustavien lukujen mukaan 46,4 miljardia euroa (Huom. Konsolidointiin liittyvistä lakimuutoksista johtuen vuoden 2013 luvut ovat vain osittain vertailukelpoisia vuoden 2012 lukujen kanssa), ja sen palveluksessa oli noin 281 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Automotive Technology, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen runsaat 360 tytäryhtiötä noin 50 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin jatkuvan kasvun perusta. Vuonna 2013 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 5 000 patenttihakemusta. Bosch-konsernin tuotteet ja palvelut ovat elämänlaatua parantavia innovatiivisia, hyödyllisiä ja innostavia ratkaisuja – tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omitusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

Lue lisää: www.bosch.fi, www.bosch-presse.de, http://twitter.com/BoschPresse

Tilaa