Connected Car Effect 2025 -tutkimus osoittaa verkottuneen liikkumisen lisäävän turvallisuutta ja tehokkuutta merkittävästi

 • Mallinnukset näyttävät toteen verkottuneen ja osittain automatisoidun ajamisen hyödyt 
 • 260 000 vältettyä onnettomuutta, lähes 400 000 tonnia pienemmät hiilidioksidipäästöt sekä merkittävät säästöt ajassa tutkimuksen kattamissa maissa Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Saksassa
 • 4,3 miljardin euron säästöt materiaali- ja korjauskuluihin
 • Jopa 350 000 liikenneonnettomuudesta aiheutunutta vammaa vähemmän

Yllättävät tapahtumat liikenteessä ovat vielä toistaiseksi arkipäivää. Tilanteeseen on kuitenkin odotettavissa muutos alle kymmenen vuoden kuluessa: pitkälle automatisoitu ajo mahdollistaa rennon matkustamisen moottoriteillä, edellä ajavat autot lähettävät varoituksen liikenteen hidastumisesta ja oma ajoneuvo hidastaa ennen vaarallisen tilanteen syntymistä. Lopuksi navigointilaitteet opastavat kuljettajan suoraan vapaaseen parkkipaikkaan tai jopa navigoivat auton täysin itsenäisesti parkkihalliin.

Autojen verkottumisen myötä edellä mainitut visiot eivät ole enää fiktiota vaan todellisia, toteutumassa olevia asioita. "Connected Car Effect 2025" -tutkimuksessa Bosch ja konsulttiyritys Prognos tutkivat, minkälaisia vaikutuksia verkottuneella liikkumisella tulee olemaan Yhdysvalloissa, Saksassa ja Kiinan suurimmissa kaupungeissa. Tulosten mukaan turvallisuusjärjestelmät ja pilvipohjaiset palvelut voivat estää noin 260 000 loukkaantumista, säästää 390 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä ja antaa kuljettajille lukuisia tunteja vapaa-aikaa vuosittain. "Verkottunut liikkuvuus vähentää onnettomuuksia, polttoaineen kulutusta ja stressiä", summaa Boschin johtokunnan jäsen Dirk Hoheisel. "Tutkimuksemme osoittaa, että verkottumisella on merkittävä vaikutus jokaiseen kuljettajaan vuonna 2025.”

Tunnetut kuljettajaa avustavat järjestelmät muuntuvat tietolähteiksi

"Verkottuneen liikkumisen hiljaisia sankareita tulevat olemaan jo nyt monelle tutut kuljettajaa avustavat järjestelmät", Hoheisel sanoo. Tutkimuksen kattamissa kolmessa maassa tehtyjen laskelmien mukaan jopa 90 % ajoneuvoista on varustettu ajovakauden hallintajärjestelmällä (ESP) vuoteen 2025 mennessä. Vastaavasti automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän ja kaista-avustajan odotetaan löytyvän jopa 40 %:sta autokantaa. Myös verkottuneita ja mukavuutta lisääviä toimintoja tulee olemaan useimmissa autoissa vuoteen 2025 mennessä, kun älypuhelimet kytketään joka toisen ajoneuvon infotainment-järjestelmään.

Kun ESP-anturit raportoivat jäisistä teistä, kamerat keräävät tietoja hidastuneesta liikenteestä ja sumusta ja kun internet-pohjaiset pysäköintiratkaisut sekä väärästä ajosuunnasta varoittavat järjestelmät ovat laajassa käytössä, lisääntyvän verkottumisen hyödyt ovat paljon enemmän kuin osiensa summa – kaikille tienkäyttäjille.

Havaintoja tutkimuksesta

 • Vuosittain vältetään yli 260 000 henkilövahinkoja aiheuttavaa onnettomuutta (USA: 210 000, Kiina: 20 000, Saksa: 30 000). Saman verran onnettomuuksia tapahtuu Berliinissä kahdessa vuodessa.
 • 350 000 ihmistä vähemmän loukkaantuu liikenneonnettomuuksissa (Yhdysvallat 290 000, Kiina: 25 000, Saksa: 37 000). Tämä vastaa sitä, että Los Angelesissa ei sattuisi yhtään vammautumiseen johtavaa liikenneonnettomuutta 12 vuodessa.
 • Noin 11 000 ihmishenkeä voidaan pelastaa verkottuneiden kuljettajaa avustavien järjestelmien ansiosta (Yhdysvallat 4 000 henkilöä, Kiina: 7 000, Saksa: 300).
 • Verkottuneet kuljettajaa avustavat järjestelmät tuovat jopa 4,3 miljardin euron säästöt materiaali- ja korjauskuluihin. Se on lähes kaksinkertainen summa verrattuna siihen, mitä Kiinan hallitus käytti vuonna 2016 Pekingin ilmanlaadun parantamiseksi. Tämä tarkoittaa merkittäviä säästöjä niin vakuutusyhtiöille kuin yksittäisille autonomistajillekin. Pelkästään älypuhelimen integroinnilla ajoneuvoon tulee olemaan iso rooli kokonaisuudessa.
 • Verkottuneen liikkumisen järjestelmät tuovat lähes 400 000 tonnin säästöt hiilidioksidipäästöihin. Verkottuneen pysäköinnin konseptit kuten yhteisöpohjainen pysäköinti ja aktiivinen pysäköintialueen hallinta vähentävät parkkipaikan etsimiseen liittyvää ajoa jopa 380 miljoonan kilometrin verran samalla kun pitkälle automatisoitu ajaminen säästää polttoainetta.
 • Verkottuneen pysäköinnin järjestelmät vähentävät noin 70 miljoonaa ajamiseen kuluvaa tuntia vuodessa Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Saksassa. Se on saman verran kuin 40 000 ihmisen työtunnit vuodessa.
 • Pitkälle automatisoitu ajo vapauttaa noin 80 prosenttia ratissa käytettävästä ajasta johonkin muuhun, esimerkiksi lukemiseen, sähköpostien hoitamiseen, videoneuvotteluihin tai elokuvien katseluun. Kuljettajat, jotka ajavat vuodessa yli 40 000 km saisivat käyttöönsä peräti 95 ylimääräistä tuntia vuosittain.

Bosch on verkottuneen liikkuvuuden edelläkävijä

Bosch on verkottuneen liikkuvuuden todellinen edelläkävijä. Yhtiö kehittää verkottumiseen tarvittavia yhteyksiä, antureita ja pilviratkaisuja. Valikoima ulottuu myös lukuisiin palveluihin, intuitiivisiin näyttöihin ja konsepteihin.

Tutkimusmetodologia

Bosch ja Prognos arvioivat yhdentoista teknologian leviämistä ja vaikutuksia yksityiseen matkustajaliikenteeseen vuoteen 2025 mennessä Yhdysvalloissa, Saksassa ja Kiinan suurkaupunkialueilla.  ”Mallinnuksissa simuloimme uusien teknologioiden leviämistä autokantaan”, kertoo liikkuvuuden asiantuntija Stephan Kritzinger Prognos-tutkimusyhtiöstä. Laskelmat pohjautuvat autokantaa koskeviin kansainvälisiin tilastoihin, onnettomuustilastoihin, tuoreisiin tutkimuksiin sekä Boschin ja Prognosin omiin ennusteisiin.

Vuodesta 1959 lähtien toiminut Prognos neuvoo päättäjiä kaikkialla Euroopassa politiikkaa, liiketoimintaa ja yhteiskuntaa koskevissa kysymyksissä. Yhtiö tekee analyyseja ja ennusteita, joita voidaan käyttää yritysten, hankintaviranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen päätöksenteon ja strategian perusteena.

Bosch CES 2017 -messuilla
Las Vegasissa järjestettävillä CES 2017 -messuilla Bosch näyttää, miten esineiden internet muuttaa teknologian ihmisen kumppaniksi kaikilla elämänalueilla: ratkaisut parantavat liikkuvuutta ja muovaavat tulevaisuuden kaupunkeja. Lisäksi ne tekevät kodeista älykkäitä, terveysteknologiasta tehokkaampaa ja työstä helpompaa. Bosch esittelee verkottuneista ratkaisuista koottua, alati laajentuvaa "simply.connected" -portfoliotaan messutapahtumassa nyt viidettä kertaa.

Boschin lehdistötilaisuus
Boschin lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 4.1.2017 klo 9.00. Tilaisuuden puhujana toimii Boschin johtoryhmän jäsen Werner Struth. Paikka: Mandalay Bay South Convention Center, Level 2, Mandalay Bay Ballrooms BCD

CES 2017 Twitterissä
Boschin CES 2017 -kohokohdat Twitterissä: #BoschCES

Boschin osasto
Central Hall, osasto #14128

Paneelit, joissa on Boschin asiantuntijoita:

 • To 5.1.2017 klo 11.30: “MEMS & Sensors: Personalizing Consumer Technology” -sarjan paneeli “Where are Consumer Electronics Taking the Sensors Industry?”
  Boschin asiantuntija: Dr. Stefan Finkbeiner, CEO and General Manager, Bosch Sensortec
  Paikka: Venetian, Level 4, Marcello 4501
 • Pe 6.1.2017 klo 15.30: “Vehicle Technology”-sarjan paneeli “Redefining the Automotive Infotainment Experience”
  Boschin asiantuntija: Torsten Mlasko, Managing Director, Bosch SoftTec Paikka: Las Vegas Convention Center N258

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com 

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 70,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli 31.12.2015 noin 375 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös sen myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch edustettuna noin 150 maassa. Yhtiön tulevan kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä 55 800 henkilöä noin 118 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

www.bosch.fi, www.bosch-press.com, twitter.com/BoschPresse

Avainsanat:

Yrityksestä

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa noin 410 000 työntekijää. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 77,9 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan ja palveluillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 70 000 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa. Lue lisää: www.bosch.fi, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse

Tilaa

Multimedia

Multimedia