Itsenäisesti ajavien autojen pilotti moottoriteille teknisesti toteuttamiskelpoinen viidessä vuodessa

  • Automatisoitu ajo edellyttää erittäin luotettavaa tekniikkaa
  • Boschin teknologia tasoittaa tietä tekoälylle ajoneuvoissa
  • Takana jo yli 10 000 kilometriä koeajoja yleisillä teillä
  • Lainsäädännöllisen kehyksen on uudistuttava teknologisen kehityksen tahdissa
  • Automaation lisääminen vähentää onnettomuuksia esimerkiksi Saksassa jopa kolmanneksella

Ajaa vai tulla ajetuksi? Bosch voi jo muutaman vuoden kuluttua esitellä teknologiaa, joka antaa kuljettajille vapauden valita näiden kahden välillä. "Kiitos pilottihankkeidemme, vuodesta 2020 lähtien moottoriteillä voi nähdä pitkälle automatisoituja autoja ajamassa itseään", sanoo Boschin johtokunnan jäsen Dirk Hoheisel. Pitkälle automatisoidussa ajamisessa ajoneuvo ottaa tilapäisesti täyden vastuun ajotehtävistä. "Autosta tulee kuljettaja, ja kuljettajasta matkustaja", Hoheisel sanoo. Tämä parantaa turvallisuutta maanteillä, mutta asettaa samalla suuria vaatimuksia auton tekniselle luotettavuudelle. Se edellyttää myös perustavanlaatuisia muutoksia ajoneuvon arkkitehtuurille. "Mitä teknologian kehittämiseen tulee, Bosch on hyvässä asemassa", sanoo Hoheisel. On kuitenkin yhtä tärkeää, että hallitukset luovat tarvittavat lainsäädännölliset perusteet automatisoidulle ajolle. "Lainsäädännön on pysyttävä teknisen kehityksen tahdissa", Hoheisel muistuttaa.

Boschin testiajoneuvot: tekoälyä neljällä pyörällä

Bosch osoittaa Saksan A81 ja Yhdysvaltain I280 -moottoriteillä, mikä on jo teknisesti mahdollista, sillä vuoden 2013 alusta lähtien insinöörit ovat ajaneet pitkälle automatisoituja ajoneuvoja julkisilla teillä. Aluksi testiautona olivat BMW 3-sarjan Touringit ja vuoden 2015 puolivälistä Teslan Model S:t. "Insinöörimme ovat nyt testanneet autoja yli 10 000 kilometrin verran ilman hankaluuksia”, Hoheisel kertoo. Ajoneuvot ohjaavat itseään liikenteen keskellä  kiihdyttäen, jarruttaen ja ohittaen tarpeen mukaan. Ne tekevät myös itsenäisiä päätöksiä, kuten aktivoivat vilkun ja vaihtavat kaistaa. Kaikki perustuu siihen, että anturit aistivat ajoneuvon ympäristöä yksityiskohtaisesti. Boschin yhteistyökumppani TomTom tuottaa puolestaan dynaamisen, erittäin yksityiskohtaisen kartan, joka välittää tärkeää tietoa sen hetkisestä liikennetilanteesta. Tietokone analysoi kaikkien näiden tietojen perusteella muiden tienkäyttäjien käyttäytymistä ja tekee sen pohjalta päätöksiä ajostrategiasta.

Turvallisuutta ja kommunikoinnin helppoutta varmistamassa

Testiajoneuvoihin oli tehtävä useita muutoksia ennen kuin ne voitiin lähettää liikkeelle. Teslaan Bosch asensi 50 uutta komponenttia ja 1300 metriä kaapelia. Yhteensä tähän kului 1400 tuntia työaikaa, mutta työhön oli hyvä syynsä: pitkälle automatisoitujen ajoneuvojen on pystyttävä toimimaan turvallisesti, vaikka yksittäinen komponentti rikkoutuisikin. Ainoa tapa saavuttaa toimintavarmuus on luoda kaksinkertainen varmistus kriittisille järjestelmille kuten jarruttamiselle ja ohjaamiselle. Esimerkiksi Teslan testiajoneuvoissa on sekä sähkömekaaninen jarrutehostin iBooster, että ESP-pohjainen jarrutuksen valvontajärjestelmä. Nämä Boschin komponentit voivat jarruttaa autoa toisistaan riippumattomasti, kuljettajan puuttumatta asiaan. Myös virran tuotantoon ja kriittisiin moottorin ohjauslaitteisiin on omat backup-järjestelmänsä.  

Ensisilmäyksellä Boschin testiajoneuvoja tuskin erottaa nykyautoista. "Suurimmat erot näkyvät auton sisätiloissa”, Hoheisel kertoo. Pitkälti automatisoitu ajaminen edellyttää moderneja konsepteja auton ja kuljettajan väliseen viestintään. Kuljettajan on pystyttävä ymmärtämään ja käyttämään järjestelmää intuitiivisesti. Bosch tarjoaa jo nyt lupaavia ratkaisuja tällä alueella: esimerkiksi Audi TT -mallissa kuljettaja saa Boschin ratkaisujen ansiosta tietoa esimerkiksi nopeudesta, navigointikehotteista ja varoituksista suoraan näkökenttäänsä siten, että se ikään kuin sulautuu osaksi maisemaa noin kaksi metriä ajoneuvon etupuolella. 

Syvällinen ymmärrys ajoneuvon järjestelmistä on  avain menestykseen

Automatisoitu ajo vaikuttaa koko autoon: voimansiirtoon, jarruihin, ohjaukseen, mittareihin, navigointiin,  antureihin sekä auton yhteyksiin. Avain menestykseen on syvällinen ymmärrys kaikista ajoneuvon järjestelmistä. Harvalla autoteollisuuden toimijalla on niin paljon tietoa tästä alueesta kuin Boschilla – etenkin sen hankittua omistukseensa ZF Lenksysteme GmbH:n, nykyiseltä nimeltään Robert Bosch GmbH Automotive Steering GmbH:n.

Kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat automatisoidun ajamisen selkäranka. Ne auttavat jo tänäkin päivänä kuljettajia vaihtamaan kaistaa, pysymään kurssissa, jarruttamaan tai väistämään esteen kohdatessaan. "Matkalla kohti automatisoitua ajamista esitellään useita kuljettajaa avustavia järjestelmiä”, Hoheisel kertoo. Saadut kokemukset ruokkivat suoraan automatisoidun ajamisen kehittämistä. Maailmanlaajuisesti kuljettajan apujärjestelmien kanssa työskentelee 2 000 Boschin insinööriä, jotka tukevat työllään kahta automatisoitua ajoa kehittävää tiimiä Saksan Abstattissa ja Kalifornian Palo Altossa.

Automatisoidussa ajamisessa on ennen kaikkea kysymys liikenteen turvallisuudesta. Tieliikenteessä kuolee vuosittain noin 1,3 miljoonaa ihmistä. Yhdeksässä kymmenestä tapauksessa onnettomuus johtuu inhimillisestä erehdyksestä. Boschin onnettomuustutkimus ennustaa, että automaation lisääminen voi laskea onnettomuuksien määrää jopa kolmanneksella. Myös vakuutusyhtiöt alkavat tunnustaa tämän. Esimerkiksi Iso-Britanniassa ajoneuvojen omistajille myönnetään edullisempi vakuutus, mikäli heidän autonsa on varustettu tietyillä kuljettajan apujärjestelmillä kuten hätäjarrutustoiminnolla. Automatisoitu ajo tekee tieliikenteestä paitsi turvallisempaa, myös tehokkaampaa. Yhdysvalloissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että ennakoivilla ajostrategioilla voi saavuttaa jopa 39 prosentin polttoainesäästöt moottoritiellä ajettaessa.  

Hallitusten ja alan toimijoiden on toimittava lainsäädännön muuttamiseksi

Pitkälle automatisoidusta ajamisesta ei voi tulla arkipäivää ellei lainsäädäntö muutu. Yksi olemassa olevista rajoitteista on 1968 Wienin yleissopimukseen kirjattu pykälä siitä, että kuljettajien on säilytettävä ajoneuvonsa hallinta itsellään kaikissa tilanteissa. Tähän asti säädös on sulkenut pois mahdollisuudet pitkälle automatisoituun ajamiseen. On kuitenkin olemassa viitteitä siitä, että säädöksiä tullaan muuttamaan sekä Saksassa että useissa muissa maissa. Yksi mahdollisuus olisi automatisoidun ajamisen salliminen kunhan kuljettaja pystyy ohittamaan sen tai kytkemään sen pois päältä. Ajoneuvojen lisenssisopimukset aiheuttavat toisen haasteen. YK:n Euroopan talouskomission UNECE:n  asetus R.79 mahdollistaa automaattisen ajamisen vain maksimissaan 10 km/h nopeudella. Toistaiseksi yritykset muuttaa lainsäädäntöä ovat olleet puolinaisia, mutta nyt epävirallinen UNECE-työryhmä valmistelee asiaa. "Olemme varmoja, että hallitukset ja muut toimijat tekevät pian oikeita päätöksiä", sanoo Hoheisel. Tämän jälkeen ainoa jäljellä oleva ongelma on validointi: pilotteja on testattava yli miljoonan kilometrin verran ennen kuin teknologia voidaan vapauttaa tuotantoon. Bosch työskenteleekin nyt uusien, simulointiin vahvemmin nojaavien lähestymistapojen parissa testaamista edistääkseen.  

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

Mobility Solutions on Bosch-konsernin suurin liiketoiminta-alue. Sen myynti oli vuonna 2014 33,3 miljardia euroa, joka oli 68 % koko konsernin myynnistä. Luvut tekevät Bosch-konsernista yhden johtavista autoteollisuuden alihankkijoista. Mobility Solutions -liiketoiminta-alue yhdistää konsernin osaamisen kolmella liikkuvuuteen liittyvällä alueella eli automaatiossa, sähköistymisessä ja verkottumisessa ja tarjoaa näin asiakkailleen integroitua liikkuvuuteen liittyviä ratkaisuja. Liiketoiminta-alueen pääasiallisia toimialueita ovat ruiskutusteknologiat ja voimansiirron komponentit polttomoottoreille, monipuoliset ratkaisut voimansiirron sähköistykseen, ajoneuvon turvajärjestelmät, kuljettavaa avustavat ja automatisoidut järjestelmät, käyttäjäystävällisten infotainment-järjestelmien teknologia, kahden ajoneuvon väliseen tai ajoneuvon ja ulkopuolisen infran väliseen viestintään liittyvät teknologiat sekä korjaamokonseptit, teknologiat ja palvelut autoalan jälkimarkkinoille. Bosch tunnetaan monista autoteollisuuden innovaatioistaan kuten esimerkiksi elektronisesta moottorinohjauksesta, ESP-ajonvakautusjärjestelmästä ja common rail -polttoaineen ruiskutusjärjestelmästä dieselmoottoreille.

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 49 miljardia euroa*, ja sen palveluksessa oli 1.4.2015 noin 360 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Tämä maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin tulevan kasvun perusta. Vuonna 2014 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 4 600 patenttihakemusta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Lisätietoa: bosch.fi ja bosch-press.com.

* Vuoden 2014 myyntiluvut eivät sisällä yhtiön aiempia yhteisyrityksiä BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (nykyisin BSH Hausgeräte GmbH) ja ZF Lenksysteme GmbH (nykyisin Robert Bosch Automotive Steering GmbH), jotka ovat nykyään yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan.

Yrityksestä

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa noin 410 000 työntekijää. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 77,9 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan ja palveluillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 70 000 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa. Lue lisää: www.bosch.fi, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse

Tilaa

Multimedia

Multimedia