Kiinnostava asioiden internet -sovellus ketterän kehityksen keinoin

Bosch kehitti räätälöidyn sovelluksen viljelijöille vain kolmessa viikossa

  • IT-alalta tuttua scrum-viitekehystä käytetään yhä useammin myös muussa tuotekehitystyössä
  • Ketterä tuotekehitys tuo prosesseihin nopeutta ja joustavuutta

Boschin asiantuntijat ovat kehittäneet valkoisen parsan viljelijöille sovelluksen, jonka avulla he voivat entistä paremmin varmistaa, että aran kausiherkun kasvuolosuhteet pysyvät optimaalisina.

Valkoinen parsa kasvaa parhaiten 18–22 asteen lämpötilassa. Optimaalisiin kasvuolosuhteisiin pyritään esimerkiksi peittämällä maa muovipeitteillä ja reagoimalla lämpötilan muutoksiin peitteen väriä vaihtamalla. Boschin kehittämän sovelluksen avulla viljelijät pystyvät nyt seuraamaan älypuhelimellaan maaperän lämpötilan muutoksia ja tekemään tarvittavat toimenpiteet olosuhteiden vakauttamiseksi. Sovelluksessa maan lämpötilaa mitataan antureilla eri syvyyksistä ja tieto olosuhteista välittyy pilvipalvelun kautta suoraan Bosch IoT Suite -sovellukseen viljelijän älypuhelimeen. Ratkaisua voitaneen jatkossa soveltaa myös muuhun viljelyyn. Yhtiö tutkii parhaillaan jatkohyödyntämismahdollisuuksia.  

Ketteriä ja epäsovinnaisia tuotekehitysmenetelmiä

Viljelijöille kehitetty sovellus on yksi esimerkki siitä, miten Bosch on muuttumassa yhä nopealiikkeisemmäksi toimijaksi monilla osa-alueilla, tuotekehitys mukaan lukien. Yhtiön monipuolista anturiteknologian ja asioiden internetin osaamista hyödyntävä ratkaisu kehitettiin ketterän tuotekehitystyön ansiosta vain kolmessa viikossa.

Bosch käyttää nykyään tuotekehityksessään yhä useammin ohjelmistokehityksen keinoja kuten esimerkiksi scrum-viitekehystä. ”Ketterän kehityksen välineet tekevät meistä nopeampia ja joustavampia. Ne ovat erityisen käyttökelpoisia esimerkiksi silloin, kun projektin tavoitteet elävät ja muuttuvat matkan varrella”, sanoo yhtiön pääjohtaja Volkmar Denner. "Uusien ja epäsovinnaisten menetelmien avulla pystymme vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden muuttuviin odotuksiin ja epävakaisiin markkinoihin.”

Pienet, motivoituneet ja itseohjautuvat joukkueet

Termi "scrum" tulee alun perin rugbystä. Siinä aloitusryhmittymä pyrkii saamaan pallon hallintaan tiiviissä yhteistyössä. Liike-elämässä scrum-viitekehys tarkoittaa pieniä huippumotivoituneita ja itseohjautuvia tiimejä, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä sekä toistensa että asiakkaiden ja sovelluksen käyttäjien kanssa. Sprinteiksi kutsuttujen ajanjaksojen aikana tiimit pyrkivät saavuttamaan selkeitä yksittäisiä tavoitteita ja määrittelemään seuraavat siirrot. Menetelmä otettiin laajempaan käyttöön IT-maailmassa 2000-luvun alussa, ja nyt sitä käytetään yhä enenevässä määrin myös muuhun tuotekehitykseen.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

Lue Boschin ConnectedWorld-blogia: http://blog.bosch-si.com/the-internet-of-things/

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 49 miljardia euroa*, ja sen palveluksessa oli 1.4.2015 noin 360 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Tämä maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin tulevan kasvun perusta. Vuonna 2014 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 4 600 patenttihakemusta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omitusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

Lisätietoa: bosch.fi ja bosch-press.com.

* Vuoden 2014 myyntiluvut eivät sisällä yhtiön aiempia yhteisyrityksiä BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (nykyisin BSH Hausgeräte GmbH) ja ZF Lenksysteme GmbH (nykyisin Robert Bosch Automotive Steering GmbH), jotka ovat nykyään yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan.

Tilaa

Liitteet & linkit