ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA ROCLA OYJ:SSÄ

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 10.2.2003 klo 13.15 ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA ROCLA OYJ:SSÄ Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 § mukaisesti Rocla Oyj ilmoittaa saaneensa tiedon siitä, että Erkki Etolan hallinnoimien yhtiöiden, Etra- Invest Oy (kaupparekisterinumero 391.308) ja Tiiviste-Group Oy (kaupparekisterinumero 227.274), osuus Rocla Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt 15 prosenttia osakekaupalla, joka tehtiin 5.2.2003. Ilmoituksen mukaan yhtiöiden osuus Rocla Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on seuraava: Kappalemäärä Osuus osakepääomasta ja äänimäärästä Etra-Invest Oy 594.000 15,27% Tiiviste-Group Oy 4.800 0,12% Yhteensä 598.800 15,39% Rocla Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3.890.713 osakkeesta. ROCLA OYJ Kari Blomberg toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00520/wkr0002.pdf