ROCLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

Report this content

ROCLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 LIIKEVAIHTO KASVOI 2 %, KERTAPOISTOT VEIVÄT TULOKSEN TAPPIOLLE Rocla-konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 89,5 Meur, missä on kasvua 2 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden. Konsernin liikevoitto oli 0,7 Meur (2001: 5,0 Meur) ja tilikauden nettotulos -1,1 Meur (+2,9 Meur). Liikevoittoa pienensi Tanskan tytäryhtiön Rocla A/S:n liiketoiminnan tappio noin 2,2 Meur ja tappion johdosta tehdyt liikearvojen poistot noin 2,2 Meur eli yhteensä noin 4,4 Meur. Hallitus ehdottaa, että osinkoa tilikaudelta 2002 jaetaan 0,15 euroa osakkeelta (0,35 euroa). Kuluvaa tilikautta leimaa epävarmuus maailmantalouden ja trukkimarkkinoiden kehityssuunnasta. KONSERNIN RAKENNE Rocla-konsernin varastotrukkitoiminta muodostuu emoyhtiö Rocla Oyj:stä, Tanskan tytäryhtiö Rocla A/S:stä sekä trukkien vuokraustoimintaa harjoittavista Rocla Rent Oy:stä Suomessa ja Rocla Rent A/S:stä Tanskassa. Sopimusvalmistuksessa Roclan pitkäaikainen yhteistyö Mitsubishi Caterpillar Forkliftin kanssa on laajentunut globaaliksi kumppanuudeksi. Rocla-konsernin automaattitrukkiliiketoiminta muodostuu tytäryhtiö Rocla Robotruck Oy:stä sekä tämän tytäryhtiöstä Rocla Robotruck AB:sta Ruotsissa. Vuosi 2002 oli ensimmäinen, jolloin sveitsiläisen logistiikkayhtiön Swisslogin kanssa solmittu liittouma vaikutti koko tilikauden ajan. MARKKINAKEHITYS Trukkimarkkinat niin Euroopassa, Amerikassa kuin Aasiassakin taantuivat ja myyntimäärät laskivat tilikaudella 2002. Euroopassa varastotrukkien kysyntä heikkeni edelleen vuoden 2001 tasosta. Syksyllä 2001 alkanut kysynnän hiipuminen jatkui vuoden 2002 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Toisen vuosipuoliskon alkaessa markkinoilla esiintyi heikkoja merkkejä laskusuuntauksen taittumisesta ja syksyllä markkinat näyttivät jo jonkin verran elpyvän. Tilauskertymät nousivat takaisin alan edellisenä vuonna saavuttamalle tasolle. Trukkitoimitusten kasvuna tämä ei kuitenkaan vielä näkynyt. Kehitys oli voimakkainta logistiikka- alalla, mutta se ei vielä vaikuttanut investointihalukkuuteen Roclan keskeisillä markkina-alueilla ja asiakassegmenteissä, joista vahvin on teollisuus. Automaattitrukkijärjestelmien kysyntä oli melko hyvä koko vuoden 2002 ajan. Alan keskittyminen Roclan päämarkkina-alueella Euroopassa jatkuu. Tässä markkinatilanteessa markkinaläsnäolon ja ylläpitopalveluiden merkitys ovat entisestään korostuneet. Rocla Robotruck vastasi markkinakehitykseen vahvistamalla asiakaspalveluvoimavarojaan ja kasvattamalla merkittävästi ja strategiansa mukaisesti jälkimarkkinointiliiketoimintaansa. LIIKEVAIHTO JA TULOS Rocla-konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 89,5 Meur, missä on kasvua 2 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konserniliikevaihdosta oli 74 % (2001: 72 %). Varastotrukkiliiketoiminnan osuus konserniliikevaihdosta oli 77,7 % ja automaattitrukkiliiketoiminnan 22,3 %. Konsernin liikevoitto oli 0,7 Meur (5,0 Meur). Liikevoittoa pienensi Tanskan tytäryhtiön Rocla A/S:n liiketoiminnan tappio ja tappion johdosta tehty liikearvojen poisto, yhteensä noin 4,4 Meur. Tästä good will -kertapoistojen osuus oli 2,2 Meur. Järvenpäässä 30.1.2003 ROCLA OYJ Hallitus Kari Blomberg toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Kari Blomberg, puh. 09-271 47303 Talousjohtaja Hilkka Webb, puh. 09-271 47316 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00570/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00570/wkr0002.pdf The full report