Rocla Robotruck rationalisoi toimintojaan

Rocla Oyj Pörssitiedote 15.4.2003 klo 11.10 Rocla Robotruck rationalisoi toimintojaan Rocla-konsernin automaattitrukkiliiketoimintaa harjoittava Rocla Robotruck -alakonserni käynnistää yt-neuvottelut Ruotsin yksikössä. Tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja sitä kautta luoda edellytykset strategian mukaisille panostuksille. Maailman talouden epävarmuus ja siitä johtuva teollisuuden investointiaktiivisuuden vähäisyys on johtanut automaattitrukkijärjestelmien hankintapäätösten viivästymiseen ja tilausvirran pienenemiseen. Rationalisointitoimenpiteet tähtäävät Suomen ja Ruotsin yksiköiden entistä vahvempaan keskinäiseen integraatioon, pääprosessien tehostamiseen ja päällekkäisyyksien karsimiseen. Suunnitellut noin 30 henkilön vähennykset kohdistuvat Ruotsin yksikköön. Vähennykset tapahtuvat hallinnosta, tukitoiminnoista, projektien toimitusorganisaatiosta sekä jälkimarkkinoinnista. Koko Robotruckin henkilökunnan määrä on nyt noin 100 henkilöä, joista 45 työskentelee Ruotsissa. Ruotsin organisaatiolla on jatkossakin keskeinen rooli konsernin strategian toteutuksessa erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa, järjestelmäsuunnittelussa sekä teknologiakehityksessä. Rocla Robotruck -konsernin tavoitteena on nousta tunnustetuksi globaaliksi markkinajohtajaksi teollisuuden automaattitrukkijärjestelmissä. Merkittävimmät panostukset tehdään myyntiin ja markkinointiin sekä jälkimarkkinointiin. Suunnitellut rationalisointitoimet parantavat selvästi kilpailukykyä valituilla asiakassegmenteillä. ROCLA OYJ Kari Blomberg toimitusjohtaja Lisätietoja Kari Blomberg, toimitusjohtaja, Rocla Oyj, puh. 09-271 471 Petri Alava, toimitusjohtaja, Rocla Robotruck Oy Puh. 040 848 1483 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00400/wkr0002.pdf