Adelis Equity Partners Fund II ostaa enemmistön Ropo Capitalista

ROPOHOLD OYJ, PÖRSSITIEDOTE 25.2 2019 klo 09:45 EET

Adelis Equity Partners AB:n (“Adelis”) hallinnoima pääomasijoitusrahasto Adelis Equity Partners Fund II ostaa enemmistön RopoHold Oyj:stä (“Ropo Capital” tai “Yhtiö”) Sentica Parters Oy:n hallinnoimilta rahastoilta, KPY Sijoitus Oy:ltä ja muilta nykyisiltä osakkeenomistajilta. Yhtiön toimiva johto säilyy vähemmistöosakkaina ja jatkaa nykyisissä tehtävissään.

Ropo Capital on Suomen johtava laskun elinkaaripalveluiden tarjoaja, joka kilpailee markkinoilla teknologisena edelläkävijänä. Ropo Capitalin toimintamalli pohjautuu digitalisaation etuihin ja vahvaan automaatioon: Yhtiön oma Ropo 24 -ohjelmisto on kehitetty automatisoimaan ja yhtenäistämään laskutuksen prosesseja, minimoimaan manuaaliset työvaiheet ja parantamaan laskutuksen raportointia.

Adeliksen sijoitus tukee Ropo Capitalin vahvaa kasvua Suomessa ja mahdollistaa kansainvälisille markkinoille laajentumisen sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyiden kautta.

Artti Aurasmaa, Ropo Capital, toimitusjohtaja: ”Ropo on kiihdyttänyt kasvuaan parin viimeisen vuoden aikana ja kasvanut Suomen johtavaksi laskun elinkaaripalveluiden tarjoajaksi. Menestyksemme perusta on teknologian ja palvelun saumaton yhdistelmä – automatisoitu laskutuksen ja saatavien hallinnan kokonaisuus integroituu osaksi asiakkaamme laskutusprosessia ja mahdollistaa paremman seurattavuuden ja kontrollin reskontran hallintaan. Kasvun taustalla vaikuttaa onnistunut yhdistyminen Enfo Zenderin kanssa, jonka myötä Ropon palvelukokonaisuus sai nykyisen muotonsa. Ropolla on vahva kasvupotentiaali sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Haluamme kasvaa suomalaisesta kilpailijasta koko Pohjoismaat kattavaksi toimijaksi ja vahvistaa asemaamme suomalaisyritysten ensisijaisena laskutuksen hallinnan kumppanina. Adeliksella on kokemusta, osaamista ja resursseja Ropon seuraavien kasvuaskeleiden tukemiseen. Olemme erittäin innoissamme, että saamme Adeliksen uudeksi kumppaniksemme.”

Pentti Tuunala, Ropo Capitalin hallituksen puheenjohtaja ja Sentica Partners Oy:n osakas: “Sentican vuonna 2016 tekemän alkuperäisen sijoituksen jälkeen Ropo Capital on kasvanut ja parantanut kannattavuuttaan vahvasti. Samaan aikaan Yhtiö on myös saavuttanut johtavan markkina-aseman laskun elinkaaripalveluissa Suomessa. Tämä on ollut mahdollista Yhtiön oman teknologiavetoisen palvelumallin sekä erityisesti Ropo Capitalin sitoutuneen ja lahjakkaan johtoryhmän ja henkilöstön avulla. Kiitämme heitä vahvasta työpanoksesta ja uskomme, että menestys jatkuu myös Adeliksen omistuksessa.”

Rasmus Molander, Adelis Equity Partners, Partner: ”Olemme usean vuoden ajan seuranneet Ropo Capitalin menestystä ja olemme erittäin vaikuttuneita yrityksen noususta Suomen johtavaksi toimijaksi. Ropon koko laskutuksen elinkaaren integroiva malli on ainutlaatuinen. Ropo Capitalilla on edellytykset edelleen vahvistaa asemaansa suomalaisten yritysten kumppanina esimerkiksi laajentamalla rahoituspalveluiden kokonaisuutta. Lisäksi näemme merkittävän potentiaalin Ruotsin ja Norjan markkinoilla ja haluamme auttaa yritystä ja sen johtoa laajentumaan näille markkinoille. Olemme Adeliksella ylpeitä mahdollisuudesta tukea yrityksen johtoa Ropo Capitalin ottaessa seuraavat kasvuaskeleensa.”

Ropo Capital tiedotti 23. lokakuuta 2018 että Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot ovat käynnistäneet strategisen selvitystyön, jonka tavoitteena on varmistaa Yhtiön vahva kasvun jatkuminen. Omistajanvaihdos merkitsee strategisen selvitystyön päättymistä. Kauppa ei vaikuta Ropo Capitalin henkilöstöön, asiakkaisiin tai muihin liikekumppaneihin. Kaupan toteutuminen on ehdollinen kilpailuviranomaisen hyväksynnälle.

Ropo Capitalin ja myyjien taloudellisena neuvonantajana kaupassa toimi Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja juridisena neuvonantajana Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja medialle:

Pentti Tuunala
Ropo Capitalin hallituksen puheenjohtaja ja Sentica Partners Oy:n osakas
Puhelin: +358 (0) 400 606078
Sähköposti: pentti.tuunala@sentica.fi

Artti Aurasmaa
Ropo Capital, Toimitusjohtaja
Sähköposti: artti.aurasmaa@ropocapital.fi

Rasmus Molander
Adelis Equity Partners, Partner
Puhelin: +46 70 823 74 33
Sähköposti: rasmus.molander@adelisequity.com

Tietoa Ropo Capitalista

Ropo Capital on laskun elinkaaripalveluiden tarjoaja, jonka toiminta pohjautuu vahvaan teknologiseen alustaan. Ropo Capital on tällä hetkellä ainoa yhtiö pohjoismaissa, jonka palvelut kattavat koko laskun elinkaaren hallinnan, laskun lähetyksestä reskontran hoitoon, saatavien hallintaan ja rahoitukseen asti. Ropo Capitalin toimintamalli ja ensiluokkainen arvolupaus pohjautuu Yhtiön omaan Ropo 24 -ohjelmistoon, joka on kehitetty automatisoimaan ja yhtenäistämään laskutuksen prosesseja, minimoimaan manuaaliset työvaiheet ja parantamaan laskutuksen raportointia. Ropo Capital on perustettu vuonna 2008 ja tänä päivänä noin 8 000 yritystä käyttää sen palveluita. Yhtiö työllistää noin 180 asiantuntijaa Kuopiossa, Porvoossa ja pääkaupunkiseudulla.

Tietoa Senticasta

Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen sekä aktiiviseen kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 480 miljoonan euron pääomia, ja sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot. www.sentica.fi 

Tietoa Adeliksesta

Adelis on aktiivinen arvonluonnin partneri keskisuurissa Pohjoismaisissa yrityksissä. Adelis perustettiin 2013 päämääränään nouseminen johtavaksi Pohjoismaisiin keskisuuriin yrityksiin keskittyväksi pääomasijoitusyhtiöksi. Adelis on perustamisestaan lähtien ollut segmenttinsä aktiivisimpia yhtiöitä 20 sijoituksellaan ja yli 50 lisäyritysostollaan. Adelis hallinnoi kahden rahaston kautta noin 1 miljardin euron pääomaa. Lisätietoa osoitteesta www.adelisequity.com.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ropocapital.fi 

Yrityksestä

Ropo Capital on johtava laskun elinkaari- ja rahoituspalveluiden tarjoaja Suomessa. Kilpailemme markkinoilla teknologisena edelläkävijänä – toimintamallimme pohjautuu omaan teknologiaan ja automaatioon. Työllistämme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa noin 400 talouden ammattilaista ja kuukausittain yli 10 000 yritystä luottaa palveluihimme. Vuosittain palvelumme kautta lähetetään noin 170 miljoonaa laskua ja muuta dokumenttia. Tavoitteenamme on kasvaa alamme johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa vuoteen 2023 mennessä. www.ropocapital.fi

Tilaa

Liitteet & linkit