Eläinten hyvinvointikorvauksen haku alkaa Vipu-palvelussa 18.1.2021

Report this content

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) 18.1.–17.2.2021. Korvausta vuodelle 2021 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot ovat saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta.

Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Korvauksen perusteena ovat muun muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset.

Hakuaika totuttua myöhäisempi

Vuosittaisen eläinten hyvinvointikorvauksen haku on viime vuosina alkanut jo tammikuun alkupäivinä. Tänä vuonna Ruokavirasto ei voinut avata hakua heti vuoden alussa, sillä tarvittavat säädökset eivät olleet vielä silloin voimassa. Haku avataan 18.1., jos valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetaan 14.1.

Sikojen ja siipikarjan toteutuneet määrät ilmoitettava helmikuussa

Eläinten hyvinvointikorvaus maksetaan eläinrekisteristä saatavien eläinmäärien perusteella. Poikkeuksena ovat siat ja siipikarja, joiden määrät maatilan on ilmoitettava itse. Viime vuonna korvausta hakeneiden sika- ja siipikarjatilojen on tehtävä eläinmääräilmoitus Vipu-palvelussa viimeistään 17.2.2021. Tänä vuonna hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien sika- ja siipikarjatilojen on ilmoitettava toteutunut eläinmääränsä helmikuussa 2022.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Timo Keskinen
040 668 5635
timo.keskinen@ruokavirasto.fi

Avainsanat: