Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköinen asiointipalvelu julkaistu

Report this content

Ruokavirasto on avannut eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun maanantaina 23.8.2021. Asiointipalvelun avulla toimijat pystyvät itse tekemään ilmoitukset eläinten pitopaikoista, eläintenpidosta sekä haaskapaikoista. Ruokavirasto kannustaa toimijoita kirjautumaan palveluun ja tarkistamaan pitopaikka- ja eläintenpitotietojensa ajantasaisuuden. Sovellukseen kirjaudutaan osoitteessa epr.ruokavirasto.fi.

Ajantasaiset tiedot eläinten pidosta ja pitopaikoista ovat välttämättömiä esimerkiksi eläintaudin puhjetessa. Pitopaikkojen rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia maaeläinten pitopaikkoja, lukuun ottamatta kotitalouksissa pidettäviä lemmikkieläimiä tai eläinlääkärien vastaanottoja. Pitopaikat tulee rekisteröidä, vaikka eläimiä pidettäisiin harraste-eläiminä tai lyhytaikaisesti. Rekisteröintivelvollisuus on laajentunut huhtikuussa 2021 kattamaan aiempien eläinlajien lisäksi myös esimerkiksi tuotantokanien, paliskuntien ulkopuolella pidettävien porojen sekä tiettyjen sukusolujen ja alkioiden pitopaikkoja.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointipalveluun kirjaudutaan tunnistautumalla suomi.fi-palvelun avulla esimerkiksi pankkitunnuksilla. Pitopaikat ja eläintenpitotoiminta voidaan ilmoittaa henkilötunnuksella, yritystunnuksella tai maatilatunnuksella. Pitopaikka voidaan rekisteröidä omaksi, tai eläimiä voidaan pitää toisen toimijan rekisteröimässä pitopaikassa. Sähköisen asioinnin kautta voi myös tarkastella ja päivittää aiemmin ilmoitettuja tietoja.

Myös eläinsuojelulain edellyttämä, aluehallintovirastoon tehtävä ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta, lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhauksesta sekä riistanhoidollisesta tarhauksesta voidaan tehdä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Ennen asiointipalvelun avaamista toimijat ovat tehneet eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyvät toimintailmoituksensa lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset kunnaneläinlääkärille sekä eläinsuojelulain mukaan ilmoitusta vaativan toiminnan ilmoitukset aluehallintovirastoon. Halutessaan ilmoitukset voi jatkossakin tehdä lomakkeella viranomaisille. Samat viranomaiset myös neuvovat ja ohjaavat ilmoitusten tallentamisessa.

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ohjaavat ja neuvovat käyttäjiä pitopaikka- ja eläintenpitoilmoitusten tekemisen kanssa.
  • Eläinsuojelulain mukaisista ilmoituksenvaraisen toiminnan ilmoituksista voi kysyä neuvoja oman alueen aluehallintovirastosta.
  • Kunnaneläinlääkärit neuvovat haaskapaikkojen rekisteröimisessä sekä haaskaruokintaan liittyvissä kysymyksissä. 
  • Median yhteydenotot: ylitarkastaja Iina Valkeisenmäki, iina.valkeisenmaki@ruokavirasto.fi