Haku neuvojaksi maatilojen neuvontajärjestelmään on avattu

Report this content

Ruokavirasto on avannut haun uusien neuvojien valitsemiseksi maatilojen neuvontajärjestelmään (Neuvo 2020 -järjestelmä). Hyväksymistä neuvojaksi voi hakea Ruokavirastosta lomakkeella 443. Haku on jatkuva. Lomake ja hakuohje ovat saatavilla Ruokaviraston internetsivuilta: www.ruokavirasto.fi.

Ruokavirasto valitsee neuvojia kahdeksasta eri aihepiiristä:

  • Energia
  • Kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia
  • Luonnonmukainen kasvintuotanto
  • Luonnonmukainen eläintuotanto
  • Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
  • Tuotantoeläimet
  • Tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelmat
  • Ympäristö

Neuvojalta edellytetään soveltuvaa, vähintään toisen asteen tutkintoa, soveltuvaa neuvontakokemusta ja asiantuntemusta. Neuvojan pätevyysvaatimuksia tarkastellaan kunkin neuvontaosion osalta erikseen.

Aiemmin valittujen neuvojien ei tarvitse hakea uudelleen

Ruokaviraston neuvojarekisterissä on tällä hetkellä noin 750 neuvojaa, jotka on valittu järjestelmään vuosina 2015 ja 2017. Aiemmin valittujen neuvojien ei tarvitse hakea järjestelmään uudelleen vaan heidän neuvontaoikeutensa pysyvät voimassa EU-rahoituskauden loppuun asti.

Kolmasosa maatiloista hyödyntänyt neuvontaa

Jokainen maatila voi käyttää Neuvo 2020 -järjestelmän mukaista neuvontaa 7000 euron edestä. Neuvonta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja viljelijä maksaa neuvonnasta vain arvonlisäveron osuuden.

Neuvo 2020 -järjestelmän mukaista neuvontaa on ollut saatavilla vuodesta 2015 lähtien ja tähän mennessä noin kolmasosa tiloista on hyödyntänyt neuvontaa. Tutkimuksen mukaan neuvontaa saaneista maatiloista 90 % on tyytyväisiä neuvontaan.

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Merja Uusi-Laurila, 029 520 5120, 050 330 6429

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Hakulomake ja -ohje:
Lomake 443
Ohje neuvojalle