Käytettyjen koneiden tuonnissa kasvinterveysriskejä – tunnetko tuontivaatimukset?

Report this content

Maa- ja metsätaloustöissä käytössä olleisiin koneisiin kertyy pelloilta ja metsistä kasvi- ja maa-ainesta, jossa saattaa piileskellä kasvitauteja tai tuholaisia. Koneiden siirrossa kasvituholaisille muodostuu ilmainen kyyti uusiin maisemiin. EU:n ulkopuolelta tuotavia käytettyjä metsä- ja maatalouskoneita koskevat uudet tuontivaatimukset joulukuusta 2019 lähtien. Koneille pitää hankkia lähtömaasta kasvinterveystodistus ja maahantuonnista on tehtävä ilmoitus.

Kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate) on hankittava lähtömaan kasvinterveysviranomaiselta ja sen antaminen mahdollisesti edellyttää lähtömaan viranomaisten tekemää tarkastusta. Lisäksi tuonnista tulee tehdä kasvinterveydellinen tuloilmoitus, jolla maahantuoja ilmoittaa viranomaisille lähetyksen saapumisesta. Käytännössä koneen tulee olla puhdistettu ja vapaa maa- ja kasviaineksesta.

Koneen maahantuojan rekisteröidyttävä

Kasvinterveystodistusta vaativia tuotteita maahantuovan yrityksen pitää rekisteröityä Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin ja komission ylläpitämään Traces-järjestelmään.

Kaikkien tuontierien asiakirjat tarkastetaan sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta kone saapuu EU:n alueelle. Otannan perusteella tietty osuus tuotavista koneista tarkastetaan fyysisesti. Tuonnista peritään myös maksut.

Kysyttävää - apua Ruokavirastosta ja huolitsijalta

Yleensä ensimmäinen tuontikerta aiheuttaakin jonkin verran kysymyksiä, jonka jälkeen tuonti alkaa sujua uudella rutiinilla. Huolitsijat ovat myös hyvin perillä vaadituista tuontimenettelyistä ja osaavat käyttää tarvittavia järjestelmiä. Ruokaviraston sivuilta löytyy asiasta lisätietoja ja tarvittaessa asiantuntijat auttavat tuontiin liittyvissä kysymyksissä.

Kasvinterveyslainsäädäntö muuttui 2019

Kasvinterveysvaatimukset muuttuivat merkittävästi 2019, kun EU:n uusi kasvinterveysasetus tuli voimaan. Vaatimusten ja rajoitusten tarkoituksena on estää kasvitautien ja tuholaisten leviämistä koneiden mukana. Kasvintuhoojien leviämisriski kasvaa jatkuvasti, kun kauppa kansainvälistyy ja ilmasto muuttuu.

Kasvien sairastuminen johtaa pahimmassa tapauksessa pulaan ruoasta. Lisäksi uusille alueille leviävät kasvitaudit ja tuholaiset vaikeuttavat kasvintuotantoa ja aiheuttavat vahinkoa luonnolle ja metsätaloudelle.

Noudattamalla tuontivaatimuksia jokainen maahantuoja vaikuttaa siihen, että kasvit ja luonto säilyvät terveinä ja monimuotoisina, ja että suomalaisen maa- ja metsätaloustuotannon jatkuvuus ja tuottavuus taataan.

Lue lisää

Maa- ja metsätalouskoneiden tuonti EU:n ulkopuolelta

Traces kasvien, puutavaran ja käytettyjen koneiden tuonnissa

Rekisteröitymisohjeet ja lomakkeet


Lisätietoja

kasvinterveys@ruokavirasto.fi