Laiminlyönnit lähes kaksinkertaistuivat eläinsuojelun otantatarkastuksissa

Report this content

Laiminlyönnit ovat lisääntyneet nauta-, sika- ja lammastiloilla, selviää uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa paljastui säädösten vastaista menettelyä 30 prosentilla tuotantoeläintiloista. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Paljastuneet epäkohdat kertovat, että viranomaiset ovat onnistuneet kohdistamaan eläinsuojeluvalvontaa entistä paremmin riskitiloille.

Otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehtiin vuonna 2019 379 tuotantoeläintilalla, joista 345:llä oli tarkastushetkellä eläimiä. Tuotantoeläintilojen otantavalvonnassa on vuodesta 2017 alkaen painotettu vuosittain tiettyä eläinlajia. Viime vuonna painotettiin erityisesti lammastiloja, mikä myös näkyi tuloksessa: Lammastiloilla (99 kpl) laiminlyöntien osuus nousi 20 prosenttiin edellisvuodesta (0 %).  

Tarkastetuista nautatiloista (171) laiminlyöntejä havaittiin 34 prosentilla tiloista, mikä on lähes kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä 30 prosenttia todettiin vasikoilla. Sikatiloja tarkastettiin yhteensä 32. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 41 prosentilla tarkastetuista tiloista, mikä on selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin (27 %). Turkiseläintiloja tarkastettiin 31 ja niistä 35 prosentilla havaittiin puutteita.

Yleisimmin puutteita nauta-, sika-, lammas- ja turkiseläintiloilla havaittiin eläinten hyvinvointiin suoraan liittyvissä vaatimuksissa.

– Valvontatulosten analyysin mukaan riskiotanta toimi viime vuonna hyvin. Valvontatulosten heikkeneminen otantatiloilla ei välttämättä tarkoita tilanteen huononemista pitopaikoissa yleisemmin, vaan se voi tarkoittaa myös, että meillä on ollut riskiperusteet kohdillaan: Mitä paremmin valvonta kohdentuu riskitiloille, sitä todennäköisemmin myös laiminlyöntejä löytyy, sanoo ylitarkastaja Taina Mikkonen Ruokavirastosta.

Joka kymmenes epäilyn perusteella tehty tarkastuskäynti johti kiireellisiin toimiin

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä ylitti 6000 tarkastuskäynnin rajan jo viidettä vuotta peräkkäin. Tarkastuskäyntejä oli yhteensä 6358. Näistä joka neljäs oli uusintatarkastus, joilla varmistettiin, että aiemmin annettuja määräyksiä oli noudatettu. Kuten aiempinakin vuosina, suurin osa tarkastuksista kohdistui koiriin, kissoihin, nautoihin, siipikarjaan ja hevosiin.

618 tarkastuskäynnillä (10 % käynneistä) havaittiin vakavia laiminlyöntejä, ja viranomaiset ryhtyivät kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

29 prosentissa käynneistä (1 833 kohteessa) havaittiin epäkohtia, joihin puututtiin kielloin tai määräyksin tarkoituksenaan saattaa eläinten pito heti tai määräajassa lain edellyttämälle vähimmäistasolle.

Aiempien vuosien tavoin suurin osa kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui lemmikkieläimiin.

Eläinkuljetuksissa laiminlyöntejä paljastui 12 prosentissa tarkastetuista kuljetuksista. Epäkohtien osuus nousi edellisvuodesta (6 %) usean vuoden hyvän kehityksen jälkeen.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 029 520 4702 (tuotantoeläintilojen otantatarkastukset)
Ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 029 520 5140 (epäilyyn perustavat tarkastukset)
Ylitarkastaja Sari Salminen, p. 029 520 4971 (eläinkuljetusten valvonta)

Lue lisää:

Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2019
Otantaan perustuvat tarkastukset 2019

Eläinkuljetusten valvonta 2019
Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2019 -raportti (pdf)