Neuvontakorvauksien ennakkoilmoituksia ei voi vielä tehdä

Report this content

 

EU:n maaseuturahastosta rahoitettavien neuvontakorvauksien ennakkoilmoituksia ei tällä hetkellä voi tehdä. Syynä on, että vuoden 2020 lopussa päättyneen EU-rahoituskauden varat on neuvontakorvauksien osalta käytetty loppuun eikä uusia, vuosien 2021–22 varoja ole vielä saatu käyttöön. Varojen käyttöönottoa viivästyttää EU-komission säädösvalmistelu ja siihen liittyvä komission tietojärjestelmä, joka ei ole vielä valmis. Tästä syystä maa- ja metsätalousministeriö ei ole voinut vielä toimittaa EU-komissiolle Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman muutosta, jolla siirtymäkauden varat saadaan käyttöön. Varat ovat tukikelpoisia vasta, kun komissio on vastaanottanut Suomen ohjelmanmuutoksen.

Käytännössä viljelijät voivat tilata maaseutuohjelmasta rahoitettavaa neuvontaa tilalleen vasta kun ennakkoilmoitusten teko on avattu. Ruokavirasto avaa ennakkoilmoitusten tekemisen heti, kun ohjelmanmuutos on saatu komissioon.

EU-maaseuturahastosta rahoitettavat neuvonnat jatkuvat nykyisillä ehdoilla vielä vuosien 2021–22 ajan. Vuodesta 2021 lähtien maatila voi saada neuvontaa 15 000 euron edestä aikaisemman 10 000 euron sijaan. Vuosien 2014–2020 aikana annetut neuvonnat lasketaan mukaan tilakohtaiseen neuvontojen enimmäismäärään.

Viljelijät ovat aktiivisesti hyödyntäneet neuvontaa. Viljelijät ovat saaneet neuvonnasta apua varsinkin tilansa kilpailukyvyn kehittämiseen, ympäristöasioihin ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Neuvontaa on annettu myös esimerkiksi liittyen eläinten terveyteen, kasvinsuojeluasioihin sekä energiatehokkuuteen ja innovaatioihin. Parhaillaan valmistelussa on myös tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelman lisääminen neuvontaosioihin. Lisäksi käynnissä on vuonna 2023 alkavan uuden EU-rahoituskauden neuvontakorvauksen suunnittelu.

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Ruusa Kangas
050 477 2783
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Tilaa