Ruokavirasto luopuu tukiyhteenvetojen postituksista maatiloille

Report this content

Ruokavirasto ei postita vuodesta 2020 lähtien viljelijöille yhteenvetoja maksetuista maataloustuista. Tukiyhteenvedot edellisen vuoden maksuista on postitettu maatiloille vuosittain tammi–helmikuun vaihteessa.

Viljelijät näkevät tukiyhteenvetoa vastaavat tiedot verkkoasiointipalvelu Vipussa. Tiedot maksettujen tukien määristä sekä mahdollisista takaisinperinnöistä, ulosotoista ja panttauksista näkyvät heti, kun tuki on maksettu. Viljelijät voivat tarvittaessa kysyä tukiyhteenvedossa esitettyjä tietoja kuntansa maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Poikkeustapauksissa tukiyhteenvedot postitetaan vielä vuoden 2019 maksuista. Vipu-palvelussa ei ole toistaiseksi tietoja takaisinperinnöistä, jotka on maksettu maksulipuilla tai peritty ulosoton kautta. Lisäksi palvelusta puuttuvat tiedot tuensaajalle palautetuista liikamaksuista sekä takaisinperintöihin kohdistuneiden tukimaksujen kuittauksien peruutuksista ja palautuksista tuensaajalle. Jos maatilaa koskee jokin näistä, tukiyhteenveto postitetaan vielä vuonna 2020. Jatkossa viljelijöiden kannattaa säilyttää mahdolliset tukien takaisinperintään liittyvät kirjeet, jotta ne ovat käytettävissä veroilmoitusta varten.

Postitusten määrä vähenee

Postitusten vähentämisen tavoitteena ovat myös kustannussäästöt. Tukiyhteenvetojen postituksista luopumalla Ruokavirasto säästää noin 50 000 euroa. Tukien maksamisen yhteydessä postitettavista maksuilmoituksista on luovuttu vuonna 2016.

Ruokavirasto ottaa vuoden 2020 aikana käyttöön Suomi.fi-viestit. Jatkossa viljelijät voivat saada maataloustukiin liittyvät asiakirjat Suomi.fi-viesteihin, mikä vähentää postitusten määrää entisestään.

Lisätietoja viljelijälle:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle:

Tukiyhteenvedot
Ylitarkastaja Teemu Kitinoja
040 714 5808

Tukien maksaminen
Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855

Vipu-palvelu
Johtava tietojärjestelmäasiantuntija Jussi Tuumi
040 012 6900

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Avainsanat: